Αρχική Νέα Οικονομία Πατάτα, η επιδοτούμενη!

Πατάτα, η επιδοτούμενη!

5

Από τη μια έχουμε την έλλειψη εγχώριας πατάτας και από την άλλη την έλλειψη νερού για άρδευση.
Παρόλα αυτά εφαρμόζοντας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της εντολές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύσει τη στρεμματική καλλιέργεια πατάτας με 60,3 € ανά στρέμμα.
Οι αιτήσεις των πατατοκαλλιεργητών θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη 15η Μαίου είτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης είτε στους κατά τόπους Δήμους.
Η ελάχιστη καλλιεργούμενη έκταση για την οποία καταβάλλεται ενίσχυση είναι το 1 στρέμμα.
Η αίτηση- δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. δήλωση βεβαίωση αιτούντος
2. Φωτοτυπία του λογαριασμού ΑΤΕ
3. Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση ότι τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην αίτηση ΟΣΔΕ
4. Τίτλους κυριότητας, θεωρημένα ενοικιαστήρια.