Αρχική Νέα Τοπικά Στην ΕΤΑΝΑΛ η Ιχθυόσκαλα

Στην ΕΤΑΝΑΛ η Ιχθυόσκαλα

9


Επιτέλους! Θετική απάντηση δίνει η ΕΤΑΝΑΛ- Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας αποδεχόμενη τις προτάσεις του Λιμενικού Ταμείου Χίου για παραχώρηση των εγκαταστάσεων επί 20 χρόνια έναντι συμβολικού τιμήματος.
Κοινοποιώντας το έγγραφο της ΕΤΑΝΑΛ στο Νομάρχη Χίου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σταμάτης Κάρμαντζης εκφράζει την ικανοποίησή του “διότι αφ’ ενός μεν ένα σοβαρό θέμα του αλιευτικού κόσμου του νομού βαίνει προς το τέλος και αφ’ ετέρου ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι η Νέα Ιχθυόσκαλα παραμένει στη Χίο”.
Τώρα πρέπει να παραδώσει η Νομαρχία το κτήριο για να προχωρήσει το Λιμενικό Ταμείο στη διαδικασία της μίσθωσης.