Αρχική Νέα Τοπικά Συντήρηση κτηρίου Πυροσβεστικής

Συντήρηση κτηρίου Πυροσβεστικής

9

 
Με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σέργιου Τσίφτη προεγκρίθηκε η Υπογραφή Σύμβασης του Υποέργου 1 “Ανάπλαση Οδού Δημοκρατίας – Κτίριο Πυροσβεστικής” του έργου “Ανάπλαση Οδού Δημοκρατίας”.
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου είναι 475.300 Ευρώ ενώ φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Χίου.