Αρχική Νέα Τοπικά Στο ΠΕΠ ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Υγείας Πυργίου

Στο ΠΕΠ ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Υγείας Πυργίου

11

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Ανάπτυξη», στο Μέτρο 2 «Υγεία – Πρόνοια» η Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Υγείας στο Πυργί νήσου Χίου».

 Το έργο αφορά στην βελτίωση – εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας στο Πυργί της Χίου. Θα υπάρξουν βελτιώσεις στην κτηριακή υποδομή και συνολική αναβάθμιση του Η / Μ εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση του συστήματος πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του κτηρίου.

Ο Τελικός Δικαιούχος για την εν λόγω Πράξη είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 210.000 ευρώ.

-Με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 « Στήριξη Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξη Υπαίθρου» στο Μέτρο 4.4 « Μεταποίηση – Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων», η Πράξη με τίτλο «Μεταποίηση – Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων – Δράση 4.4.1., – Δράσεις που υλοποιούνται εκτός διαδικασιών ολοκληρωμένων σχεδίων», (αφορά την περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης) για  την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς φυτικής και ζωικής παραγωγής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Ο Τελικός Δικαιούχος για την εν λόγω πράξη είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.538.461,54 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Ιδιωτική Δαπάνη 538.461,54 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 ευρώ. Η κάλυψη της Δημόσιας Δαπάνης θα γίνει από το ΕΓΤΠΕ κατά 75% και από κρατική συμμετοχή κατά 25%.Τέλος με άλλη απόφαση του κ. Τσίφτη, προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του Υποέργου «Ενέργειες ευαισθητοποίησης-  δημοσιότητας», προϋπολογισμού ένταξης 52.374 ευρώ, του έργου «Παροχή συμβούλων ενημέρωσης υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μυτιλήνης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο1η Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος “BIOBUS”
Επόμενο άρθροΓιορτή κερασιού στα Καμπιά