Αρχική Νέα Οικονομία Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας Λέσβου-Λήμνου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας Λέσβου-Λήμνου

6

 Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου -Λήμνου, κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ με μετρητά και 1,3 εκατομμύρια ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
   Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η αύξηση θα διαρκέσει 3 μήνες, και η ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Στη βάση των όρων της αύξησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/12/07 σημειώνεται ότι, όλοι οι παλαιοί συνέταιροι θα λάβουν από 1 συνεταιριστική μερίδα για κάθε 10 που κατέχουν, ενώ παράλληλα για κάθε 10 μερίδες που θα αγοραστούν κατά την διάρκεια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα δίνεται μια δωρεάν.