Αρχική Νέα Οικονομία Ατομική καταπολέμηση δάκου της ελιάς

Ατομική καταπολέμηση δάκου της ελιάς

10

 Πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν μεμονωμένοι ελαιοπαραγωγοί ή συνεταιριστικές ομάδες να εφαρμόσουν πρόγραμμα δακοκτονίας δίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.
   Με δεδομένο ότι για να εφαρμοστεί από την ίδια τη Διεύθυνση το πρόγραμμα, θα πρέπει το απαιτούμενο ποσοστό καρποφορίας να είναι μεγαλύτερο του 25%, σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει οι ίδιοι οι παραγωγοί (μόνοι τους ή κατά ομάδες) να εφαρμόσουν τη λεγόμενη θεραπευτική μέθοδο καταπολέμησης του δάκου.
   «Με την μέθοδο αυτή μπορεί να σωθεί η παραγωγή ενός γεωργού που θα ψεκάσει τα μεμονωμένα ελαιόδενδρά του, έστω και αν όλοι οι άλλοι στην ίδια περιοχή δεν ψεκάσουν. Με την θεραπευτική μέθοδο επιδιώκεται η καταπολέμηση του δάκου κυρίως στα στάδια της προνύμφης (σκουληκιού) που βρίσκονται στον ελαιόκαρπο. Για τον σκοπό αυτό, γίνονται ψεκασμοί κάλυψης (λούσιμο δέντρων) με ένα κατάλληλο και δοκιμασμένο εντομοκτόνο όπως π.χ. Φάστακ, Ρογκόρ καθώς και άλλα εντομοκτόνα που είναι εγκεκριμένα για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σύμφωνα με τον παρασκευαστή τους Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν φερομονικές παγίδες Εcο-Τrap. Η προμήθεια των παραπάνω φαρμάκων καθώς και των φερομονικών παγίδων μπορεί να γίνει από το ελεύθερο εμπόριο (καταστήματα γεωργικών φαρμάκων των Ενώσεων ή ιδιωτών).
   Κατάλληλη χρονική περίοδος για τον πρώτο ψεκασμό ήταν το τέλος Ιουλίου και για τους επόμενους τέλος Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα και πιστεύεται ότι η προστασία μπορεί να φτάσει και στο 100%.
   Οι ελιές μπορούν να μαζευτούν μετά από 20-30 μέρες από τον τελευταίο ψεκασμό. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης: 22710.44266.