Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

12

 Το ΣΑΠΕ (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του την ίδρυση Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με έδρα στη Χίο).


Η ίδρυση του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού Τμήματος ικανοποιεί μία πάγια ανάγκη της χώρας η οποία επανειλημμένα έχει εκφραστεί τόσο από τον τουριστικό κλάδο (φορείς, οργανισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις) όσο και από την επιστημονική κοινότητα.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25/8/2008