Αρχική Νέα Οικονομία Συμμετέχουν οι χιώτες αγρότες στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ;

Συμμετέχουν οι χιώτες αγρότες στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ;

10


Δημόσια έργα, επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων και άμεση ενίσχυση σε πάνω από 8.000 δικαιούχους, κατοίκους του Βορείου Αιγαίου, είναι ο έως τώρα απολογισμός των Προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Γεωργίας, που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μαρία Σκέμπερη, το οποίο απέστειλε ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ξενοφών – Σπύρος Λουράντος, παραθέτοντας στοιχεία για την πορεία εφαρμογής μέχρι σήμερα, των κυριότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρειά μας.


Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, που αποτυπώνουν το σημαντικότατο μέγεθος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχουμε ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας την ακόλουθη εξέλιξη:


 


1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.)


 


A. Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις- Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 1.1 ΕΠΑΑ-ΑΥ)


 


Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης εγκρίθηκαν από τις γνωμοδοτικές επιτροπές πανελλαδικά 1.115 σχέδια (854 Φυτικής και 261 Ζωικής παραγωγής). Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάσσονται 24 σχέδια ( 19 Φυτικής και 5 Ζωικής παραγωγής). Ειδικότερα ανά Νομό:


–      Λέσβος – 10 Φυτικής & 3 Ζωικής παραγωγής


–      Σάμος – 9 Φυτικής & 2 Ζωικής παραγωγής


Ο συνολικός προϋπολογισμός των 2 Προκηρύξεων ανέρχεται στο ποσό των 95,7 εκατ. Euro.


Από τις 25-07-2003 έως τις 25-09-2003 γίνεται η υποβολή προτάσεων για την 3η Προκήρυξη του Προγράμματος, προϋπολογισμού 61,3 εκατ. Euro.


 


B. Επενδύσεις στη Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων (Μέτρο 2.1 ΕΠΑΑ-ΑΥ)


 


Σε όλη τη Χώρα και στο πλαίσιο της Α΄ Προκήρυξης υποβλήθηκαν 458 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 913 εκατ. Euro.


Στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στο πλαίσιο της Α΄ Προκήρυξης του Μέτρου υπεβλήθησαν 6 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12,1 εκατ. Euro και εγκρίθηκαν 5 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,9 εκατ. Euro (Δημόσια Δαπάνη 3,8 εκατ. Euro). Ειδικότερα ανά Νομό:


Λέσβος – 5 σχέδια, προϋπολογισμού 7,9 εκατ. Euro


(Δημόσια Δαπάνη 3,8 εκατ. Euro)


Σε διαδικασία αξιολόγησης είναι οι προτάσεις της Β΄ Περιόδου.


 


Γ. Νέοι Γεωργοί (Μέτρο 3.1 ΕΠΑΑ-ΑΥ)


 


Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης εντάχθηκαν πανελλαδικά 3.817 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 58,3 εκατ. Euro. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν συνολικά 303 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,4 εκατ. Euro. Ειδικότερα ανά Νομό:


–     Λέσβος – 211 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3 εκατ. Euro)


–     Σάμος – 55 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 879 χιλ. Euro)


–     Χίος – 37 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 521 χιλ. Euro)


 


Στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης εντάχθηκαν 4.283 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 67,5 εκατ. Euro. Στην Περιφέρεια της Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν 256 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,3 εκατ. Euro. Ειδικότερα ανά Νομό:


–     Λέσβος – 182 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3 εκατ. Euro)


–     Σάμος – 47 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 791 χιλ. Euro)


–     Χίος – 27 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 509 χιλ. Euro)


 


Στις 21 Ιουλίου έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την 3η περίοδο του Προγράμματος.


 


Δ. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ- Άξονας 7 ΕΠΑΑ-ΑΥ)


 


Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, στις 28/02/2003 έληξε η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Δημόσια Έργα στα Μέτρα 7.1, 7.4, 7.5, 7.8 και 7.10, συνολικού προϋπολογισμού 128 εκατ. Euro. Υπεβλήθησαν συνολικά 728 προτάσεις, προϋπολογισμού 197 εκατ. Ευρώ και εντάσσονται 211 έργα συνολικού προϋπολογισμού 52,3 εκατ. €, ποσό που καλύπτει το Business Plan κατά 41% και το 80% της πρόσκλησης.


 


Τα εντασσόμενα έργα αφορούν κύρια στην ανακαίνιση και την ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 7.5- 89 έργα) και δευτερευόντως στη διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας (Μέτρο 7.7- 48 έργα) και σε έργα υποδομής για την ανάπτυξη της γεωργίας (Μέτρο 7.8- 42 έργα).


Για τα θετικά αξιολογημένα έργα πρόκειται να πραγματοποιεί ο απαιτούμενος συντονισμός με το ΥΠΟΙΚΟ, να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης και στη συνέχεια να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αντίστοιχους Δήμους ή Κοινότητες. Η επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται εντός του μηνός.


Για τα Ιδιωτικά Έργα η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογισμού 65 εκατ. Euro, έληξε στις 12/05/2003 και αφορούσε τα Μέτρα 7.2 έως 7.9, 7.12 και 7.13. Υπεβλήθησαν 1.729 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 390,6 εκατ. Euro, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η δεύτερη πρόσκληση αναμένεται τους προσεχείς μήνες.


 


ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ


Αναφορικά με την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για τα Δημόσια Έργα εντάσσεται 1 πρόταση/ έργο, συνολικού προϋπολογισμού 370 χιλ. Euro, ποσό που καλύπτει το Business Plan σε ποσοστό 12%. Συνολικά υπεβλήθησαν 16 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. Euro (σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες πιστώσεις οι οποίες δεν διατέθηκαν λόγω μη επιλεξιμότητας ή ανωριμότητας των προτάσεων που υπεβλήθησαν, θα μεταφερθούν στην επόμενη Προκήρυξη, στην οποία θα κληθούν εκ νέου οι Δήμοι των περιοχών παρέμβασης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους).


 


Για την περιοχή παρέμβασης του Κεντρικού Τμήματος της Νήσου Χίου εντάσσεται 1 έργο/ πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 370 χιλ. Euro, που αφορά κατασκευή λιμνοδεξαμενής στις Οινούσσες (Μέτρο 7.5).


Για τα Ιδιωτικά Έργα υπεβλήθησαν και αξιολογούνται 209 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 45,7 εκατ. Euro. Ειδικότερα:


 


–     Για την περιοχή παρέμβασης της Νήσου Λέσβου προτάθηκαν 101 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. Euro.


 


–     Για την περιοχή παρέμβασης του Κεντρικού Τμήματος της Νήσου Χίου προτάθηκαν 30 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκατ. Euro.


 


–     Για την περιοχή παρέμβασης της Σάμου προτάθηκαν 78 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκατ. Euro.


 


2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+


 


Το Πρόγραμμα LEADER+ εφαρμόζεται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.), και Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.). Σε επίπεδο Περιφέρειας έχει κατανεμηθεί Δημόσια Δαπάνη ύψους 8,7 εκατ. Euro ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 11,9 εκατ. Euro. Στη συνέχεια αναλύονται τα προγράμματα των παραπάνω ΟΤΔ


 


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)


Το πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. είναι συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. Euro και έχει κατανεμηθεί δημόσια δαπάνη ύψους 4,3 εκατ. Euro.


 


Στάδιο Υλοποίησης Προγράμματος


Η Ο.Τ.Δ. έχει λάβει προκαταβολή ύψους 216 χιλ. Euro την 15/4/2003, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που της έχει κατανεμηθεί. Έχει προχωρήσει στην προκήρυξη δράσεων των Μέτρων 1.2 και 1.4, η Δημόσια Δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 816 χιλ. Euro και αποτελεί το 19% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που της έχει κατανεμηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 12/7/2003.


Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής κατατέθηκαν 12 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 1,2 εκατ. Euro. Η ΟΤΔ βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν, ενώ παράλληλα προχώρησε στην προκήρυξη και άλλων δράσεων του Μέτρου 1.2, η δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 1,8 εκατ. Euro. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση αυτή είναι η 05/09/2003.


 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.)


Το πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. είναι συνολικού προϋπολογισμού 5.931.154 Euro και έχει κατανεμηθεί δημόσια δαπάνη ύψους 4,4 εκατ. Euro.


 


Στάδιο Υλοποίησης Προγράμματος


Η Ο.Τ.Δ. έχει λάβει προκαταβολή ύψους 275 χιλ. Euro την 15/5/2003, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,25 % της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που της έχει κατανεμηθεί. Έχει προχωρήσει στην προκήρυξη δράσεων των Μέτρων 1.2 και 1.4, η δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 3,3 εκατ. Euro και αποτελεί το 75% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που της έχει κατανεμηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30/9/2003.


 


3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΑ)


 


A. Πρόωρη Συνταξιοδότηση (Άξονας 1 ΕΠΑΑ)


 


Στο Πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί 738 δικαιούχοι στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος (Καν. 2079/92) και 446 δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα.


 


Ειδικότερα ανά Νομό:


–      Λέσβος – 201 δικαιούχοι στο παλαιό & 116 στο νέο πρόγραμμα


–      Σάμος – 184 δικαιούχοι στο παλαιό & 100 στο νέο πρόγραμμα


–      Χίος – 353 δικαιούχοι στο παλαιό & 230 στο νέο πρόγραμμα


 


B. Εξισωτική Αποζημίωση (Άξονας 2 ΕΠΑΑ)


 


Στο Πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης (2001) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί 7.030 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,5 εκατ. Euro. Ειδικότερα ανά Νομό:


–      Λέσβος – 4.722 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3,6 εκατ. Euro)


–      Σάμος – 1.072 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 429 χιλ. Euro)


–      Χίος – 1.236 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 441 χιλ. Euro)


 


4. ΑΛΙΕΙΑ (Ε.Π.ΑΛ.)


 


Αλιευτικοί Λιμένες (Μέτρο 6.1)


Επέκταση και Βελτίωση Αλιευτικού Λιμένα Αγ. Ερμιόνης Νήσου Χίου, Δημόσιας Δαπάνης 2,2 εκατ. Euro.
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕν μέσω τουριστικής περιόδου “τα βρίσκουν” για την Νέα Ολυμπιακή
Επόμενο άρθροΜουσικές Επιλογές: Φοίβος Δεληβοριάς, “Ο καθρέφτης”