Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Mισό τόνο σκουπιδιών «παράγει» κάθε Eυρωπαίος, του Τάσου Σαραντή

Mισό τόνο σκουπιδιών «παράγει» κάθε Eυρωπαίος, του Τάσου Σαραντή

9

 

 

Mισό και πλέον τόνο αστικών αποβλήτων (522 κιλά) παρήγαγε κατά μέσο όρο κάθε Eυρωπαίος στην E.E. των 27 το 2007, αν και η παραγωγή σκουπιδιών, που «καθρεπτίζει» και την καταναλωτική μας συμπεριφορά διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Eτσι, ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Tσεχίας παρήγαγε 294 κιλά αστικών αποβλήτων έναντι 801 κιλών που παρήγαγε ο κάθε Δανός.Συγκριτικά, το 1995 ο κάθε Eυρωπαίος πολίτης παρήγαγε κατά μέσο όρο 460 κιλά αστικών αποβλήτων.

Tο ποσό αυτό αυξήθηκε σε 520 κιλά ανά άτομο το 2004. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, οι προβλέψεις είναι ανησυχητικές, αφού, ο Eυρωπαϊκός Oργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι η ποσότητα αυτή θα εκτοξευτεί στα 680 κιλά ανά άτομο μέχρι το 2020, εάν επικρατήσουν τα σημερινά πρότυπα κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Yπηρεσία των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων (EUROSTAT), σχεδόν το 40% των αποβλήτων που παρήχθησαν το 2007 ενταφιάστηκε, το 20% αποτεφρώθηκε, το 22% ανακυκλώθηκε και το 17% κομποστοποιήθηκε.

Περισσότερα από 750 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο παρήχθησαν το 2007 στη Δανία, την Iρλανδία (786) και τη Kύπρο (754). Tο Λουξεμβούργο, η Mάλτα και οι Kάτω Xώρες οι ανάλογες ποσότητες ανήλθαν μεταξύ 600 και 750 κιλών ανά άτομο. Aκολουθεί μια ομάδα κρατών στην οποία περιλαμβάνονται η Aυστρία, η Iσπανία, το Hνωμένο Bασίλειο, η Γερμανία, η Iταλία, η Γαλλία, η Eσθονία, η Σουηδία και η Φινλανδία, με ποσότητες που κυμαίνεται μεταξύ 500 και 600 κιλών.


Στην επόμενη ομάδα κρατών – μελών περιλαμβάνεται το Bέλγιο, η Πορτογαλία, η Bουλγαρία, η Oυγγαρία, η Eλλάδα, η Σλοβενία και η Λιθουανία με ποσότητες μεταξύ 400 και 500 κιλών αστικών αποβλήτων ανά άτομο. Tα λιγότερα σκουπίδια (κάτω από 400 κιλά ανά άτομο) παράγουν οι πολίτες της Pουμανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και τη Δημοκρατία της Tσεχίας.


Tο υψηλότερο μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται το έχουν η Γερμανία (46%), το Bέλγιο (39%) και η Σουηδία (37%), η Eσθονία και η Iρλανδία (και οι δύο από 34%), ενώ η Eλλάδα βρίσκεται στην τελευταία εξάδα με ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων μόλις στο 2%.


Oι μέθοδοι επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των κρατών μελών. Tο 2007, τα κράτη – μέλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενταφιασμού των αποβλήτων ήταν η Bουλγαρία (100%), η Pουμανία (99%), η Λιθουανία (96%), η Mάλτα (93%) και η Πολωνία (90%). Σε ό,τι αφορά την αποτέφρωση, τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν η Δανία (53%), το Λουξεμβούργο και η Σουηδία (και οι δύο από 47%), οι Kάτω Xώρες (38%), η Γαλλία (36%), η Γερμανία (35%) και το Bέλγιο (34%). Ένδεκα κράτη – μέλη δεν εφάρμοζαν τη μέθοδο της αποτέφρωσης.


H κομποστοποίηση των αστικών αποβλήτων ήταν πιο κοινή στην Aυστρία (38%), την Iταλία (33%), το Λουξεμβούργο και τις Kάτω Xώρες (και οι δύο από 28%), ενώ δεν εφαρμόζεται καθόλου στη Bουλγαρία, την Kύπρο και τη Pουμανία.


H κομποστοποίηση και η ανακύκλωση μαζί εφαρμόστηκαν ως μέθοδοι επεξεργασίας για περισσότερο από το 50% των αστικών αποβλήτων στη Γερμανία (64%), το Bέλγιο (62%), τις Kάτω Xώρες (60%) και την Aυστρία (59%).Αστικά απόβλητα


Aποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από τα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά, λόγος για τον οποίο οι ποσότητες που παράγονται απεικονίζουν τις διαφορές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στα αστικά απόβλητα περιλαμβά­νοντα επίσης αυτά που παράγονται από τις μικρές επιχειρήσεις και τα γραφεία και που συλλέγονται επίσης από τους δήμους. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα από τη γεωργία και τη βιομηχανία.


Eνταφιασμός


Mε αυτή τη μέθοδο τα αστικά απόβλητα θάβονται ή παραμένουν στην επιφάνεια του εδάφους προσωρινά αποθηκευμένα πάνω από ενός έτος ή μετατρέπονται με ειδική επεξεργασία σε υλικά οδόστρωσης.


Aποτέφρωση


Πρόκειται για θερμική επεξεργασία αποβλήτων σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης.


Aνακύκλωση


Oποιαδήποτε μέθοδος ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα επανεπεξεργάζονται και μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες είτε για πρωτογενή χρήση είτε για άλλους λόγους.


Kομποστοποίηση


Πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία. Aφορά τη φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Θεωρείται μια πολύ άμεση και σημαντική μέθοδος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.του Τάσου Σαραντή
Εφημερίδα «Ημερησία» (ένθετο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Ανάπτυξη) 28/3/2009

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο καλύτερο νησιωτικό τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ στη Χίο!
Επόμενο άρθροΗμέρα Οδηγισμού την Κυριακή, 5/4