Αρχική Νέα Τοπικά Συνέντευξη τύπου Δημάρχου Καρδαμύλων- Β. Μελιτζάνη

Συνέντευξη τύπου Δημάρχου Καρδαμύλων- Β. Μελιτζάνη

21

 
Η ενημέρωση του πολίτη είναι στόχος κοινός, καθήκον δικό σας αφ’ ενός και υποχρέωση όλων εμάς, που ασκούμε δημόσιο λειτούργημα  αφ’ ετέρου.  Επιδιώκοντας η ενημέρωση αυτή να είναι σωστή  και έγκυρη ζητούμε τη δική σας συμβολή για το σκοπό αυτό.                                                                               
      Την Τετάρτη  29 Απριλίου και ώρα 18.30  σας περιμένουμε  στην αίθουσα εκδηλώσεων  της νέας σχολικής πτέρυγας «  ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΟΥ »
        να σας ενημερώσουμε για όλα,

        να συζητήσουμε  για όλα,  
                                                       
       να απαντήσουμε σε όλα.
    
         Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση μας και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό  εκ των προτέρων .
 
Ο Δήμαρχος Καρδαμύλων
                                 Ευάγγελος  Μιχ. Μελιτζάνης