Αρχική Νέα Τοπικά Εισήγηση Γ. Χαλλιορή (Νέα Αντίληψη): Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Ανακύκλωση

Εισήγηση Γ. Χαλλιορή (Νέα Αντίληψη): Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Ανακύκλωση

31

      Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Ανακύκλωση


Περιβάλλον: Μόδα ή υποχρέωση;
Ανακύκλωση: Πολυτέλεια ή ανάγκη;
Ζωή: Εφιάλτης ή Δώρο;


Σ΄ αυτά τα ερωτήματα καλείται σήμερα να δώσει απάντηση το δημοτικό συμβούλιο της Χίου. Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, θέλοντας να ανοίξει το διάλογο πάνω στα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, εστιάζει την προσοχή της στη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί που οι λαοί της Ευρώπης έχουν κάνει άλματα, η χώρα μας επιχειρεί δειλά βήματα. Η Χίος, ως συνήθως σήμερα ουραγός των εξελίξεων …κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
Σε λίγες μέρες θα γιορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Θα διαβάσετε μηνύματα αιρετών, θα ακούσετε εξαγγελίες και υποσχέσεις. Η πράξη όμως και η καθημερινότητα είναι αυτή που μας κρίνει όλους. Δεν αρκούν τα λόγια, τα έργα είναι αυτά που μένουν.
Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ανοίγει υπεύθυνα το κεφάλαιο περιβάλλον-διαχείριση απορριμμάτων, μέσα σ΄ αυτή την αίθουσα, έχοντας προγραμματίσει στη συνέχεια την ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, πρωτοβουλιών που θα οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και αποτελέσματα.


Πού βρισκόμαστε;


Η αποκομιδή και η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3463/06. Πώς ασκείται τοπικά η αρμοδιότητα αυτή και κατά πόσο η πραγματικότητα στο Δήμο της Χίου συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών;
Στην Ελλάδα γίνονται κάποια βήματα στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, κάτω βέβαια και από την πίεση της Ε.Ε, αλλά και οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αυτές οι πιέσεις είναι που γεννούν και τοπικά πρωτοβουλίες φορέων και ομάδων, που βλέποντας την υστέρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ορθολογικότερης διαχείρισης των αποβλήτων, αναλαμβάνουν δράση. Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ εκτιμά ότι και μόνο αυτό το γεγονός καταγράφεται ως δείγμα υγιούς έκφρασης της κοινωνίας των πολιτών, που επιζητούν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και τη λήψη μέτρων από την τοπική αυτοδιοίκηση, για το περιβάλλον και τη ζωή.


Τί γίνεται σε εθνικό επίπεδο στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων;


Η Ελλάδα υιοθέτησε το σύστημα της υγειονομικής ταφής και προχωρά στην κατασκευή ΧΥΤΑ, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. Με μια όμως διαφορά, που είναι ουσιώδης. Στους χώρους αυτούς θα προωθούνται μόνο επεξεργασμένα απόβλητα, δηλαδή τα υπολείμματα των σκουπιδιών μας, μετά από ανακύκλωση και επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων-οργανικών-αποβλήτων. Και αυτό γιατί οι ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) αποτελούν, μετά τις ανεξέλεγκτες χωματερές, τη χειρότερη λύση από κάθε άποψη: Οικονομική, οικολογική και κοινωνική!
Με βάση λοιπόν τον νόμο 2939 και τα Π.Δ που τον συνοδεύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/ 3508/16-12-02 «μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», που ενσωματώνει μεταξύ άλλων στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 31/99 «για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», καθώς και τις δεσμεύσεις από το Ταμείο Συνοχής (Οκτώβρης 2002), η ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των  στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων, αποφάγια, κλαδέματα κ.α) γίνεται υποχρεωτική και επιτρέπεται να καταλήγουν προς τελική διάθεση μόνο τα υπολείμματα αποβλήτων μας.


Τι σχεδιάζεται να γίνει στη Χίο;


Στην περίπτωση της Χίου ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μέρος του οποίου υλοποιείται σήμερα-έστω και με καθυστέρηση-προβλέπει το χωρισμό του νομού σε δυο διαχειριστικές ενότητες (ουσιαστικά τη βόρεια και τη νότια), με τη δημιουργία δυο ΧΥΤΑ (ένας σε κάθε ενότητα) και των απαραίτητων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α).
Παράλληλα προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), για κάθε ενότητα.
Σήμερα στα μέσα του 2009, κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου, ο οποίος θα δέχεται τα απορρίμματα, μετά από συμπίεση σε 3 ΣΜΑ, από τους δήμους Ψαρών, Οινουσσών, Χίου, Ιωνίας, Καμποχώρων και Μαστιχοχωρίων.
Υπολογίζεται ότι ο ΧΥΤΑ θα παραδοθεί από τον εργολάβο που εκτελεί το έργο τον Νοέμβριο του 2009, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και αυτό γιατί δεν θα έχουν κατασκευαστεί οι 3 ΣΜΑ που χρειάζονται (ένας στα Ψαρά, ένας στις Οινούσσες και ένας στη Νότια Χίο). Προς το παρόν, και μετά τη σύσταση του Δι.ΑΝο.Χ έτσι αποκαλείται πλέον ο ΦοΔΣΑ της Νότιας Χίου, στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση και εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, για την περιοχή, απαιτείται να λυθεί το πρόβλημα της χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης.
Για το σκοπό αυτό ο φορέας οφείλει να προχωρήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στην προκήρυξη της σχετικής  μελέτης.
Και ενώ σε άλλες περιφέρειες υλοποιείται κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη διαχείριση (διαλογή στην πηγή-ανακύκλωση-επεξεργασία των οργανικών και ταφή των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ), στη Χίο κάποιοι είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν με την κατασκευή του ενός από τους δυο ΧΥΤΑ, μια και ο δεύτερος-αυτός της Βόρειας Χίου-βρίσκεται «κολλημένος» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Θα ισχυριστούν δηλαδή ότι έκλεισαν τους ΧΑΔΑ και  μετέφεραν στη Νότια Χίο τη χωματερή της πόλης, θέτοντας σε λειτουργία τον ΧΥΤΑ, χωρίς όμως και αυτά τα προαπαιτούμενα και χρειώδη! Αυτή τη λογική των αιρετών στο νησί αντιμάχεται η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ και σθεναρά προτάσσει την ανάγκη για σχεδιασμό, ολοκληρωμένη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των προβλημάτων, στη βάση των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.


Ο Δήμος της Χίου και οι ευθύνες του


Ο Δήμος της Χίου συγκεντρώνει το 70% του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων οικονομικών και άλλων, στο νομό, παράγοντας το 50% περίπου των στερεών αποβλήτων ( ετησίως υπολογίζονται σε 10.500 τόνους σε σύνολο 22.000 τόνων που παράγονται στο νομό).
Η σύσταση των στερεών αποβλήτων παραμένει ακόμα και σήμερα αντικείμενο έρευνας, μια και δεν έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια η υφή τους.
Έχει επομένως ο Δήμος της Χίου το καθήκον αλλά και την υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στο νομό, πιέζοντας την πολιτεία να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, στο σύνολό του, το συντομότερο δυνατό.
Και όταν λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο ΧΥΤΑ-όπως προαναφέραμε-αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς έργων που απαιτούνται να γίνουν μελετημένα και συντονισμένα. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και πρωτίστως οι αιρετοί ότι ΧΥΤΑ, χωρίς ΣΜΑ δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Εκεί, στο σταθμό μεταφόρτωσης θα συμπιέζονται τα απορρίμματα, σε βαθμό που θα μειώνεται ο όγκος, πριν την τελική ταφή τους. Χωρίς αυτή την προαπαιτούμενη εργασία δεν νοείται διαδικασία ταφής. Αν τυχόν επιχειρηθεί αυτό να ξέρουμε ότι εκτός των άλλων περιορίζεται δραματικά ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ, που ούτως ή άλλως υπολογίζεται σε 20 έτη.
Το σπουδαιότερο όμως. Δεν επιτρέπεται να οδηγηθούν για ταφή απορρίμματα, τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία.
Κατανοεί, λοιπόν, κανείς ότι είναι λάθος να συνεχίζουν οι φορείς να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους απλά και μόνο στην κατασκευή ΧΥΤΑ, αντί να επικεντρώνεται η προσπάθεια σε ολόκληρη την ιεραρχία μεθόδων με τη σωστή σειρά, (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης οργανικών) και στο τέλος την τελική διάθεση των υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ.
Έτσι όσα από τα απορρίμματα είναι δυνατό να οδηγηθούν σε ανακύκλωση- και αναφερόμαστε κυρίως στα υλικά συσκευασίας (γυαλί-πλαστικό-αλουμίνιο-χαρτί) – οφείλουμε να τα διαχωρίσουμε, προωθώντας τα στα αντίστοιχα συστήματα, για ανάκτηση. Όσα πάλι συνθέτουν τα λεγόμενα οργανικά απόβλητα χρειάζεται να οδηγούνται σε ειδική μονάδα επεξεργασίας, για κομποστοποίηση και περαιτέρω εκμετάλλευση.
Εν κατακλείδι χρειάζεται η πίεση όλων φορέων για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΑ, του ΣΜΑ, της Μονάδας Ανάκτησης Υλικών, καθώς και της μονάδας επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων.
Με τον τρόπο αυτό, και εφόσον το σύνολο των έργων και των συμφωνιών με τα συλλογικά συστήματα διαλογής, προχωρήσει, μόνο τότε θα οδηγηθούμε στην κατά το δυνατό ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη για τον τόπο και το περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων.Πως μπορεί να γίνει ανακύκλωση στη Χίο; Βήμα – κλειδί για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.


Απαντήσεις στο ερώτημα καλούνται να δώσουν αυτοί που έχουν την ευθύνη των τοπικών υποθέσεων, μέσα από ένα καλά επεξεργασμένο πλαίσιο ενεργειών και διεκδικήσεων. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και απλό στην υλοποίησή του. Στο βαθμό όμως που συνειδητοποιούμε την υποχρέωση που έχουμε, οφείλουμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση που η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει, χωρίς εκπτώσεις, πισωγυρίσματα και παλινωδίες.
Είναι γεγονός ότι ο Δήμος της Χίου, παραμένει εκκωφαντικά σιωπηλός- προκλητικά απών-σε ζητήματα ανακύκλωσης. 
Γιατί άραγε δεν γίνεται τοπικά ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας; Γιατί ο Δήμος δεν έχει απευθύνει στα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ούτε ένα αίτημα για την εφαρμογή προγραμμάτων στην πόλη μας; Σήμερα περίπου 450 Δήμοι σε όλη τη χώρα συμμετέχουν, γιατί απουσιάζει ο Δήμος της Χίου; Τι περιμένει;
Πρέπει, στο σημείο αυτό, να γνωρίζουμε ότι με νόμο έχει θεσπιστεί η ευθύνη των εταιρειών – παραγωγών προϊόντων,  για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» οι εταιρείες (παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντων) αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός, έχοντας ενσωματώσει στην τιμή διάθεσης του προϊόντος του το όποιο κόστος έχει την ευθύνη-είτε μόνος του είτε μαζί με άλλους φορείς-να συλλέγει τα προϊόντα του, μετά τη χρήση τους, ώστε να  επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται και γενικότερα να αξιοποιούνται και να μην καταλήγουν στο περιβάλλον ή ανεπεξέργαστα σε χώρους ταφής.
Έτσι δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει και η ΚΕΔΚΕ, σε ποσοστό 35%.
Η Ε.Ε.Α.Α-με 1100 εταιρείες μέλη-είναι υποχρεωμένη να διαθέτει στους Δήμους τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να συνεργάζεται μαζί τους, για τη συλλογή και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.
Μέχρι πριν από δύο μήνες δεν δεχόταν να επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών, από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, για  επεξεργασία και ανάκτηση. Αυτό έπαψε να ισχύει ύστερα από την μακροχρόνια διεκδίκηση της Ικαρίας η οποία, είναι η πρώτη που πέτυχε την επιδότηση της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της, από το νησί στο κέντρο. Από αυτή την εμπειρία αυτή έχουμε να ωφεληθούμε και να διδαχθούμε.Πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος της Χίου


Αυτές διακρίνονται σε εκείνες που καλείται αυτοτελώς να αναλάβει ο Δήμος Χίου και σε όσες οφείλει να προωθήσει, ως ο βασικός μέτοχος του Δι.Α.Νο.Χ.Αναφορικά με το πρώτο  σκέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου αποφασίζει:
* να ενεργήσει άμεσα για την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, στον τομέα των προϊόντων συσκευασίας.
* εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Χίου να καταθέσει αίτημα στην Ε.Ε.Α.Α, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με όρους ανάλογους εκείνων των δήμων Ικαρίας.
* Προγραμματίζει ημερίδες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των δημοτών, σε θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος.
* Προχωρά στη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Ανακύκλωσης, στελεχώνοντάς το με εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
* Ζητά από κάθε αρμόδιο φορέα την επίσπευση εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ του Δήμου Χίου.
* Συστήνει διαπαραταξιακή επιτροπή για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, τη λειτουργία και στελέχωση του Γραφείου Ανακύκλωσης, καθώς και τις επαφές με την Ε.Ε.Α.Α.
* Ενημερώνει τους τοπικούς βουλευτές, τα κόμματα, τους φορείς και τους πολίτες, ζητώντας τη συνδρομή και στήριξή τους.


Αναφορικά με τη συμμετοχή του Δήμου Χίου στο Δ.Σ της Δι.Α.Νο.Χ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει:


* Ζητά  από το Δι.Α.Νο.Χ να προχωρήσει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, στην εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στη Νότια Χίο.
* Δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει τη διάθεση απορριμμάτων στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, μετά την παράδοσή του, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή των αντίστοιχων Σ.Μ.Α.
* Ζητά την εκπόνηση μελέτης σύστασης των απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής ενότητας, της νότιας Χίου. Χρειάζεται να  γνωρίζουμε  με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, προκειμένου να γίνει η αντικειμενικότερη προσέγγιση για την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.
* Συντάσσει μνημόνιο-ψήφισμα για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως προβλέπεται από το περιφερειακό σχέδιο στερών αποβλήτων, για το νομό της Χίου, το οποίο προωθεί στο Δ.Σ του Δι.Α.Νο.Χ, στην ΤΕΔΚ Νομού Χίου, και την Ν.Α. Χίου, και στους αρμόδιους φορείς.
* Γίνεται σαφές ότι αποτελεί αδιαπραγμάτευτο, στρατηγικό στόχο  του Δήμου της Χίου η  λειτουργία ΧΥΤΥ στη Νότια Χίο (με την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην πηγή, την προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα, τη συλλογή των βιοαπαδομήσιμων υλικών και την επεξεργασία τους, σε ειδική μονάδα κομποστοποίησης και η τελική διάθεση των υπολειμμάτων στον χώρο ταφής).
* Επιφορτίζει το νεοσύστατο φορέα Δι.Α.Νο.Χ με την ευθύνη λειτουργίας ΧΥΤΥ στη Νότια Χίο, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, αλλά και τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με την απόφαση 2002/7-4-2006 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παρέχοντάς του κάθε δυνατή στήριξη.


Θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του;


Το έτος 2009, με δήλωση του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έχει κηρυχθεί στην Ελλάδα ως έτος ανακύκλωσης. Ο κ. Σουφλιάς σε πρόσφατη ομιλία του σημειώνει:     
«Η ανακύκλωση είναι ένα θέμα που θα το χαρακτήριζα εξαρχής συνυφασμένο με την έννοια της περιβαλλοντικής συνείδησης –όλων: των πολιτών, του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού τομέα, του συνόλου της κοινωνίας μας- και, αν το σκεφτούμε καλά, συνυφασμένο με την ίδια την έννοια της επιβίωσής μας.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ανάπτυξη και σεβασμός στο περιβάλλον πρέπει πάντα να πηγαίνουν μαζί. Εκεί οφείλεται και το έλλειμμα περιβαλλοντικής παιδείας του Έλληνα πολίτη και η δυσκολία του να αντιληφθεί ότι το καθαρό περιβάλλον δεν μας εξασφαλίζει απλώς καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά την ίδια τη ζωή μας.
Εκείνο που χρειάζεται να εφαρμοστεί είναι η πολιτική που έχει ήδη θεσμοθετήσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Αρμόδιοι για να εφαρμόζουν την πολιτική σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι οι Περιφέρειες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ΥΠΕΧΩΔΕ τους έχει δώσει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία.
 Σε κάθε όμως περίπτωση, το κλειδί είναι η ανακύκλωση. Είναι απόλυτα αναγκαία! Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους μας!
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω με έμφαση ότι βασικός παράγοντας στον τομέα της ανακύκλωσης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τα Συστήματα Ανακύκλωσης. Δυστυχώς, άλλοι Δήμοι συνεργάζονται και άλλοι δεν συνεργάζονται. Πρέπει να συνεργάζονται όλοι οι Δήμοι στη συλλογή υλικών για ανακύκλωση με τη δημιουργία πυκνού
δικτύου κάδων υποδοχής, όπως για παράδειγμα είναι οι μπλε κάδοι. Σημειώνω ότι οι Δήμοι δεν επιβαρύνονται οικονομικά για την τοποθέτηση κάδων».


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Επανερχόμαστε στα εισαγωγικά μας ερωτήματα και ζητούμε με τις σημερινές σας αποφάσεις να δώσετε απαντήσεις, στην πράξη:
Περιβάλλον: Μόδα ή υποχρέωση;
Ανακύκλωση: Πολυτέλεια ή ανάγκη;
Ζωή: Εφιάλτης ή Δώρο;
Ο Δήμος της Χίου θα συνεργαστεί; Θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών;
Αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του;Χίος 29/5/09