Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Αρχή με 3 ερωτήσεις στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μουσουρούλης

Αρχή με 3 ερωτήσεις στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μουσουρούλης

10

Τρίτη, 20.10.2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε, σήμερα, τρεις Ερώτήσεις προς τους Υπουργούς α) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, β) Προστασίας του Πολίτη, γ) Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης δ) Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων και ε) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Στις Ερωτήσεις, ο Κ. Μουσουρούλης επισημαίνει ότι ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονη περιφερειακότητα και αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις, μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών που ανήκουν σε ένα διοικητικό νησιωτικό σύμπλεγμα.  Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής αποτέλεσε πάγιο αίτημα των νησιωτών όλης της χώρας, αλλά και Συνταγματική επιταγή, μετά την τελευταία Αναθεώρηση (άρθρο 101). Βεβαίως, προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Νησιωτική Πολιτική αποτελεί ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.


Ωστόσο, ο Βουλευτής Χίου, εκφράζει ανησυχία ότι με βάση τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία (Προεδρικά Διατάγματα 184-185 και 186/2009, νέα Π.Δ., δημοσιεύματα και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων) διαφαίνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία σε βάθος οργανωτική μελέτη ή κάποια άλλη σχετική προετοιμασία από την Κυβέρνηση, πριν την απόφαση διαμελισμού του ΥΕΝΑΝΠ.


Καταλήγοντας ο Κ. Μουσουρούλης, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:


1. Ποιοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στο διαμελισμό του ΥΕΝΑΝΑΠ και στη βάση ποιας μελέτης ή άλλης προσέγγισης μπορεί ο διαμελισμός αυτός να τεκμηριωθεί;


2. Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζεται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΕΝΑΝΑΠ και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών; Ποιες υπηρεσίες θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές; Σε ποίο Υπουργείο – υπηρεσία θα υπαχθεί ο έλεγχος της ακτοπλοϊας;


3. Ποιες υπηρεσίες, παλαιές ή νέες, και με ποιο προσωπικό θα εφαρμόσουν τη Ναυτιλιακή Πολιτική της χώρας και πως θα εξασφαλιστεί η συνέχεια και η μεταβίβαση της γνώσης; Ειδικότερα, ποιες υπηρεσίες και με ποιο εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς;


4. Πως θα εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ανεπηρέαστη λειτουργία των υπηρεσιών σε αργίες και εορτές, απεργίες κλπ. για την υποστήριξη των σοβαρών και αιφνιδίων προβλημάτων που προκύπτουν στα πλοία και τους ναυτικούς;5. Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζονται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών;


6. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα συγκεκριμένα μέτρα, που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση και σε ποιο χρόνο για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη σχετική Συνταγματική επιταγή;


7. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει, και πότε, στη Βουλή προς συζήτηση το θέμα της νησιωτικότητας;


8. Ποιο Υπουργείο θα είναι αρμόδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία ΝΑΤ και ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ και με ποιο τρόπο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ταμεία στην επαρχία;


9. Ποιο Υπουργείο θα είναι αρμόδιο για τη Ναυτική Εκπαίδευση;


 


 (Ακολουθούν τα κείμενα των τριών Ερωτήσεων)
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 56/20.10.09)


Προς


α) Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Θέμα: Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ).


Όπως είναι γνωστό, ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονη περιφερειακότητα, λόγω της οποίας η κοινωνικοοικονομική λειτουργία κάθε νησιού της χώρας μας προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας “κλειστής οικονομίας”. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονων αναπτυξιακών διαφοροποιήσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών που ανήκουν σε ένα διοικητικό νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά και εντός των νησιών, στις εσωτερικές τους ζώνες, λόγω της προβληματικής προσπελασιμότητάς τους.


Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής αποτέλεσε πάγιο αίτημα των νησιωτών όλης της χώρας, αλλά και Συνταγματική επιταγή, μετά την τελευταία αναθεώρηση (άρθρο 101). Βεβαίως, προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Νησιωτική Πολιτική αποτελεί ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.


Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είχαν συγκεντρωθεί σε ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Οργανωτικά, η συγκέντρωση αποσκοπούσε στον καλύτερο συντονισμό παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους, μέριμνας για το περιβάλλον (με την άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων), ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής, προστασίας από έκτακτες ανάγκες κλπ.


Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί


10. Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζονται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών;


11. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα συγκεκριμένα μέτρα, που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση και σε ποιο χρόνο για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη σχετική Συνταγματική επιταγή;


12. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει, και πότε, στη Βουλή προς συζήτηση το θέμα της νησιωτικότητας;Ο Ερωτών Βουλευτής


Κωστής Μουσουρούλης         Αθήνα, 20.10.2009  


                       
Βουλευτής Νομού Χίου


 


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 57/20.10.09)


Προς


α) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
β) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη   


Θέμα: Ζητήματα εκπροσώπησης του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Είναι γνωστό, ότι η Ναυτιλιακή Πολιτική που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, συμβάλει καθοριστικά στην στήριξη της Εθνικής Οικονομίας, αλλά και στην ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος κατέχει, σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο μια ιδιαίτερα σημαντική θέση σε όλους σχεδόν τους δείκτες (πχ αριθμός πλοίων, χωρητικότητα δεξαμενοπλοίων και φορτηγών πλοίων μεταφοράς ξηρού και χύδην φορτίου κλπ), η δε Ελληνική σημαία είναι πρώτη στην Ε.Ε.27 και πέμπτη στη διεθνή κατάταξη.  Ως εκ τούτου, η διατήρηση και ενίσχυση της ισχύος αυτής συνιστά μεγάλη εθνική πρόκληση.


Με βάση τα ανωτέρω και από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία (Προεδρικά Διατάγματα 184-185 και 186/2009, νέα Π.Δ., δημοσιεύματα και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων) διαφαίνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία σε βάθος οργανωτική μελέτη ή κάποια άλλη σχετική προετοιμασία πριν την απόφαση διαμελισμού του ΥΕΝΑΝΠ.


Συγκεκριμένα, το Λιμενικό Σώμα, με την ενενηντάχρονη πολυσχιδή προσφορά του, έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό βραχίονα της Ναυτιλιακής Πολιτικής της χώρας. Ωστόσο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σύσκεψη για θέματα λαθρομετανάστευσης, που έλαβε χώρα στις 15-10-09, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι “αποφασίστηκε η αναδιάταξη της επιχειρησιακής μας δράσης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η επιτήρηση, ο έλεγχος για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Το Λιμενικό Σώμα θα μετατραπεί σε μια επιχειρησιακή δύναμη με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες ακτοφυλακής. Άλλωστε με την νέα διάταξη του Υπουργείου, το  Λιμενικό Σώμα απαλλάσσεται σταδιακά από όλες λειτουργίες και δραστηριότητες που είχε μέχρι σήμερα, ενώ όπου θα παρέχει λειτουργίες σε τρίτους αυτό θα γίνεται με το καθεστώς της αμοιβής. Από εκεί και πέρα το Λ.Σ θα γίνει ένα σώμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στη θάλασσα, καταπολέμησης του εγκλήματος και ακτοφυλακή για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της πατρίδας μας”.


Μια από τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες του Λιμενικού Σώματος είναι η εκπροσώπηση του πρώην ΥΕΝ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με εξειδικευμένα στελέχη (ναυπηγοί, μηχανολόγοι, πρώην Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού, νομικοί κλπ.) και με παράδοση πολλών δεκαετιών στα αντικείμενα αυτά. Τα στελέχη αυτά συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών και υποεπιτροπών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), σχετικά με τεχνικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις IMO, αλλά και με υποχρεώσεις της χώρας για διενέργεια ελέγχου (Audit Scheme) της Ναυτιλιακής Διοίκησης σε θέματα Διεθνών Συμβάσεων ΙΜΟ.


Ανάλογη δραστηριότητα αναπτύσσει το Λιμενικό Σώμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (α) με συμμετοχή στην Ομάδα Θαλάσσιων Μεταφορών του Συμβουλίου και υποστήριξη στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι) και το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Σύνταξη Οδηγιών και Εκπροσώπηση – Διαπραγμάτευση Κοινοτικού Κεκτημένου για τη Ναυτιλία, Υιοθέτηση Νομοθετικών Κειμένων, Ενσωμάτωση Οδηγιών από Διευθύνσεις πρώην ΥΕΝΑΝΠ και υλοποίηση από τις Λιμενικές Αρχές πχ. διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, έλεγχος νηογνωμόνων, πιστοποίηση ναυτικών, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, ασφάλεια Α/Κ σκαφών, κανόνες και πρότυπα ασφαλείας Ε/Γ-Ο/Γ πλοία κλπ, Ενημέρωση αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας, Χειρισμός φακέλων παραβιάσεων Κοινοτικής νομοθεσίας κ.α.) και (β) με συμμετοχή σε λοιπές Ομάδες του Συμβουλίου που εξετάζουν θέματα συναφή με τη ναυτιλία (Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Θέματα Αεριών Εκπομπών από τα Πλοία, Ανακύκλωση Πλοίων σε συνάρτηση με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Διάλυση των Πλοίων, Θέματα Αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης RΕLEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με περιοριστικά μέτρα τρίτων χωρών στις Διεθνείς Θαλάσσιες Μεταφορές, Θέματα Ανταγωνισμού για τις Διεθνείς Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλίας κλπ).


Παράλληλα, συμμετέχει σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς και Επιτροπές όπως το  European Maritime Safety Agency (EMSA) (συμμετοχή σε Τεχνικές Ομάδες Εργασίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας και την Προστασία Του Θαλασσίου Περιβάλλοντος), το Committee on Safe Seas (COSS), όπου εξετάζονται τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα για την εφαρμογή της υφιστάμενης Κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ


Δεδομένου ότι η ναυτιλία, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, λειτουργεί σε “μηδενικό χρόνο”, η πρόχειρη “απαλλαγή” του Λιμενικού Σώματος από τις μέχρι σήμερα ευθύνες του στον καθοριστικό, για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία αυτό τομέα, αναμένεται να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί


13. Ποιοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στο διαμελισμό του ΥΕΝΑΝΑΠ και στη βάση ποιας μελέτης ή άλλης προσέγγισης μπορεί ο διαμελισμός αυτός να τεκμηριωθεί;


14. Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζεται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΕΝΑΝΑΠ και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών; Ποιες υπηρεσίες θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές; Σε ποίο Υπουργείο – υπηρεσία θα υπαχθεί ο έλεγχος της ακτοπλοϊας;


15. Ποιες υπηρεσίες, παλαιές ή νέες, και με ποιο προσωπικό θα εφαρμόσουν τη Ναυτιλιακή Πολιτική της χώρας και πως θα εξασφαλιστεί η συνέχεια και η μεταβίβαση της γνώσης; Ειδικότερα, ποιες υπηρεσίες και με ποιο εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς;


16. Πως θα εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ανεπηρέαστη λειτουργία των υπηρεσιών σε αργίες και εορτές, απεργίες κλπ. για την υποστήριξη των σοβαρών και αιφνιδίων προβλημάτων που προκύπτουν στα πλοία και τους ναυτικούς;


 


Ο Ερωτών Βουλευτής


 


Κωστής Μουσουρούλης         Αθήνα, 20.10.2009                          
Βουλευτής Νομού Χίου


 


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 59/20.10.09)
Προς


α) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
β) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη   
γ) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
δ) Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και θρησκευμάτων


Θέμα: Ζητήματα ασφαλισμένων ΝΑΤ και ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ καθώς και Ναυτικής Εκπαίδευσης μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ).


Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σύσκεψη για θέματα λαθρομετανάστευσης, που έλαβε χώρα στις 15-10-09, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι “αποφασίστηκε η αναδιάταξη της επιχειρησιακής μας δράσης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η επιτήρηση, ο έλεγχος για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Το Λιμενικό Σώμα θα μετατραπεί σε μια επιχειρησιακή δύναμη με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες ακτοφυλακής. Άλλωστε με την νέα διάταξη του Υπουργείου, το  Λιμενικό Σώμα απαλλάσσεται σταδιακά από όλες λειτουργίες και δραστηριότητες που είχε μέχρι σήμερα, ενώ όπου θα παρέχει λειτουργίες σε τρίτους αυτό θα γίνεται με το καθεστώς της αμοιβής. Από εκεί και πέρα το Λ.Σ θα γίνει ένα σώμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στη θάλασσα, καταπολέμησης του εγκλήματος και ακτοφυλακή για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της πατρίδας μας”.


Ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος, επιφέρει, εκτός των άλλων, μεγάλη αναστάτωση στους 120.000 ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου στην Επαρχία οι οποίοι, για θέματα ΝΑΤ και Οίκου Ναύτου, εξυπηρετούνται από 300 περίπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που στεγάζονται στα Λιμεναρχεία και τους Λιμενικούς Σταθμούς όλης της Χώρας.


Επίσης, ανησυχίες έχουν διατυπωθεί, σχετικά με την εικαζόμενη υπαγωγή των ασφαλιστικών ταμείων (ΝΑΤ και ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και της Ναυτικής εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Παιδείας, κάτι το οποίο ενδέχεται να έχει, εκτός των άλλων, μεγάλη επίπτωση στην προσέλκυση υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.


Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί


1. Ποιο Υπουργείο θα είναι αρμόδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία ΝΑΤ και ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ και με ποιο τρόπο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ταμεία στην επαρχία;


2. Ποιο Υπουργείο θα είναι αρμόδιο για τη Ναυτική Εκπαίδευση;


Ο Ερωτών Βουλευτής


 


Κωστής Μουσουρούλης         Αθήνα, 20.10.2009  
                   
 
Βουλευτής Νομού Χίου


Πολιτικό Γραφείο Κωστή Μουσουρούλη                                          Βουλευτή Χίου – Νέα Δημοκρατία


 


press@moussouroulis.gr                                              1 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνελήφθησαν 22 μετανάστες χωρίς διαβατήρια
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Γ. Κοσμίδη: Εκτιμήσεις για την ασκηθείσα Διαχείριση στο Λιμενικό Ταμείο Χίου