Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ανακοίνωση Γ. Κοσμίδη: Εκτιμήσεις για την ασκηθείσα Διαχείριση στο Λιμενικό Ταμείο Χίου

Ανακοίνωση Γ. Κοσμίδη: Εκτιμήσεις για την ασκηθείσα Διαχείριση στο Λιμενικό Ταμείο Χίου

18

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χίος, 20 Οκτωβρίου 2009


ΘΕΜΑ: Εκτιμήσεις για την ασκηθείσα Διαχείριση στο Λιμενικό Ταμείο Χίου


  Από τις 218 συμβάσεις (για τα έτη 2005 έως 2008) συνολικής δαπάνης 1.063.872€, οι 176 αφορούν δαπάνη μέχρι 3.000€ (απ’ ευθείας ανάθεση), οι 31 αφορούν δαπάνη μέχρι 15.000€ (απ’ ευθείας ανάθεση) και οι 10 αφορούν συμβάσεις που συνήφθησαν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό δαπάνης μέχρι 45.000€. Καμία σύμβαση δεν προέκυψε κατόπιν τακτικού διαγωνισμού. Αυτά αναφέρει ο τ. Βουλευτής Χίου Γ. Κοσμίδης σε δήλωσή του σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούν τη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Χίου.
     Η πλήρης δήλωση έχει ως εξής:
     Σχετικά με τα δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούν τη διενέργεια ελέγχου στο Λιμενικό Ταμείο Χίου, για την ενημέρωση των αναγνωστών σας επιθυμούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου του τ. βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κοσμίδη:
     Α. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβάλλαμε στη Βουλή αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Λιμενικού Ταμείου Χίου (άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής). Ουδέποτε ζητήσαμε διαχειριστικό έλεγχο στο Λιμενικό Ταμείο Χίου.
    Β. Το Λιμενικό Ταμείο Χίου μας απέστειλε, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διάφορα έγγραφα τα οποία περιείχαν μέρος των στοιχείων που ζητήθηκαν. Από τα στοιχεία που δόθηκαν ως απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν και από την αξιολόγηση αυτών προκύπτουν τα παρακάτω:
* Ουσιαστικά οι προϋπολογισμοί και οι απολογισμοί των οικονομικών ετών (2004-2008) δεν δόθηκαν. Το μόνο που δόθηκε ήταν το ύψος του χρηματικού ποσού στο οποίο ανήλθε ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους. Οι ισολογισμοί των ετών 2004-2007 δόθηκαν. Καθίσταται όμως αδύνατον να τεκμηριωθούν τα στοιχεία των ισολογισμών αφού δεν έχουν δοθεί οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των αντίστοιχων ετών.
* Δεν εστάλησαν τα προγράμματα εκτέλεσης έργων και μελετών των ετών 2004-2008. Ως εκ τούτου εφ’ όσον δεν εστάλη ο προϋπολογισμός των αντίστοιχων οικονομικών ετών, ούτε το τεχνικό πρόγραμμα του κάθε έτους, δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί εάν εστάλησαν όλες οι συμβάσεις ή μέρος αυτών.
    Γ. Από τις αποφάσεις της Λιμενικής Επιτροπής και τα αντίγραφα των συμβάσεων που μας εστάλησαν προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
1. Υπάρχουν πολλές κατατμήσεις έργων και προμηθειών.
2. Δεν υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα (τουλάχιστον δεν μας δόθηκε) και κατά συνέπεια δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στοιχειώδους σχεδιασμού.
3. Η πλειοψηφία των έργων ανατίθεται απ’ ευθείας, χωρίς αιτιολόγηση. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι η εξής: Έργα, προμήθειες κλπ. των οποίων ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε ύψος κάτω των 15.000€ ανατίθεται απ’ ευθείας, ενώ τα υπόλοιπα διαμορφώνονται με προϋπολογισμό μέχρι 45.000€ και ανατίθεται μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
4. Από τις 218 συμβάσεις που μας εστάλησαν συνολικής δαπάνης 1.063.872€, οι 176 αφορούν δαπάνη μέχρι 3.000€ (απ’ ευθείας ανάθεση), οι 31 αφορούν δαπάνη μέχρι 15.000€ (επίσης απ’ ευθείας ανάθεση) και οι 10 αφορούν συμβάσεις που συνήφθησαν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό δαπάνης 45.000€. Καμία σύμβαση δεν προέκυψε κατόπιν τακτικού διαγωνισμού. Το έτος 2007 συνήφθη προγραμματική σύμβαση με την Ν.Α. Χίου, προϋπολογισμού 80.000€ για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Χίου» με συνολικό προϋπολογισμό 180.000€ (συνεισφορά Ν.Α. Χίου 100.000€). Το έργο δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε από τη ΝΑ Χίου.
    Όλα τα παραπάνω συνιστούν «ορθή οικονομική διαχείριση και άριστη λειτουργία» του Λιμενικού Ταμείου Χίου, σύμφωνα με τους ελεγκτές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Τα πολιτικά όμως συμπεράσματα ανήκουν στους αναγνώστες σας και στους πολίτες της Χίου.

Με τιμή,
Γιάννης Κοσμίδης