Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης: Ερώτηση, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τους...

Κ. Μουσουρούλης: Ερώτηση, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Περιφέρειας (Α.Ο.Π.)

9

 Παρασκευή, 23.10.2009ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε, σήμερα, Ερώτηση, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Περιφέρειας (Α.Ο.Π.), που προβλέπονται στο αρθρ. 31 του Ν.3614/2007.


Όπως επισημαίνει στην Ερώτησή του, ο Κ. Μουσουρούλης, η απόφαση για την ίδρυση των Α.Ο.Π., το 2007, από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ελήφθη μετά από την εκπόνηση σχετικής μελέτης σκοπιμότητας, η οποία αποτύπωσε τις ελλείψεις στην αναπτυξιακή διαδικασία των Περιφερειών. Μάλιστα, ο Βουλευτής Χίου εκθέτει στην Ερώτησή του, τόσο τα συμπεράσματα της μελέτης, όσο και τα αντικείμενα δράσεις των Α.Ο.Π.


Οι Α.Ο.Π., σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, επρόκειτο να καλύψουν το σημαντικό έλλειμα που υπάρχει στην Περιφέρεια, ως προς τη διαδικασία ορθολογικού συνολικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγράμματός της, αλλά και το έλλειμα συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης του συνόλου των αναπτυξιακών δράσεων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια. Επιπλέον, η ύπαρξη αντιστοίχων περιφερειακών και τοπικών φορέων δημόσιου, κυρίως, χαρακτήρα, με υποστηρικτικό ρόλο, συναντάται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.


Ωστόσο, η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αγνοώντας την προηγούμενη μελέτης σκοπιμότητας, μόλις μια εβδομάδα μετά την εκλογή της και, φαινομενικά, χωρίς κανέναν σχεδιασμό και διαβούλευση με τους περιφερειακούς φορείς, ανακοινώνει την ακύρωση των Α.Ο.Π.


Καταλήγοντας ο Κ. Μουσουρούλης, ρωτά την αρμόδια Υπουργό:
α) Αναγνωρίζει η Κυβέρνηση τα συσσωρευμένα από δεκαετίες ελλείμματα, που ανέδειξε η προαναφερόμενη μελέτη; Και αν ναι, i)Με ποιά κριτήρια θα προχωρήσει στην ακύρωση των ΑΟΠ, ως εργαλείου αντιμετώπισής τους; ii)Πώς προτίθεται να τα αντιμετωπίσει στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη για τον αιρετό βαθμό αυτοδιοίκησης; (νομοθετικό πλαίσιο, δομή, λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική υποδομή, πόροι)
 
β) Δεδομένου ότι κεντρικό στοιχείο στρατηγικής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) αποτελεί η περιφερειακή του διάσταση, πώς θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη προγραμματική αναντιστοιχία του αιρετού Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, ως προς την προώθηση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ;


γ) Με δεδομένο ότι οι τοπικοί / περιφερειακοί φορείς ανάπτυξης έχουν, ήδη, τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην αναγκαιότητα ίδρυσης των Α.Ο.Π., έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη τους στην απόφαση ακύρωσης της σύστασής τους; Περαιτέρω, πώς συμβαδίζει η επιλογή αυτή με την άποψη της Κυβέρνησης, περί διεξαγωγής διεξοδικών διαβουλεύσεων για οποιαδήποτε μελλοντική σημαντική πολιτική επιλογή;
 
ε) Ακόμη και εαν ενδεχομένως μπορούσε να αιτιολογηθεί μια τέτοια απόφαση για Περιφέρειες όπως η Αττική ή η Κεντρική Μακεδονία, πώς είναι δυνατόν να μπορεί να ισχύσει για τις λοιπές Περιφέρειες, όπως π.χ. η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η οποία, δεν διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε μοιράζεται τις ίδιες ανάγκες;


 


 (Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης)


 


 


 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
      
      
ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 254/23.10.2009)
Προς


Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & ΝαυτιλίαςΘέμα: Κατάργηση Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας (ΑΟΠ), που προβλέπονται στο αρθρ. 31 του Ν.3614/2007.Ενας από τους πολλούς παράγοντες, που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία των Περιφερειών της Χώρας, ίσως o κυριότερος, είναι η ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών – φορέων κινητοποίησης του ενδογενούς δυναμικού για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ήδη, από το 1988, με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), είχε δρομολογήσει την ίδρυση αναπτυξιακών εταιρειών σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια, παρότι οι Περιφέρειες είχαν λίγοτερες αρμοδιότητες, οι δικαιούχοι των έργων είχαν λιγότερες ευθύνες και τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν είχαν ξεκινήσει με τη σημερινή τους μορφή (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης).


Ωστόσο, ακόμη και στη σημερινή μορφή των Περιφερειών, η εμπειρική διαπίστωση των ελλείψεων στους τομείς αυτούς, οδήγησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, πολύ πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των δημοσιονομικών προοπτικών και των διαρθρωτικών κανονισμών 2007-2013, στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας Αναπτυξιακών Μηχανισμών στις Περιφέρειες, με στόχο την τεκμηρίωσή τους.


Από την εν λόγω μελέτη, προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις για τις Περιφέρειες:


1. Σημαντικό έλλειμμα ως προς τη διαδικασία ολοκληρωμένου και ορθολογικού συνολικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού της προγράμματος. Παρά το ότι σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας υφίσταται πλειάδα φορέων, υπηρεσιών και μηχανισμών σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην πραγματικότητα οι εν λόγω μηχανισμοί και υπηρεσίες υστερούν, κυρίως ως προς το σχεδιασμό, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή/και διαφοροποίηση των ρόλων τους (π.χ. ΔΙΣΑ, Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ). Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν χρέη Δικαιούχων Πράξεων / Έργων ή / και υπολόγου και αυτό όχι επαρκώς, ενώ τα Περιφερειακά Συμβούλια λειτουργούν στην πλειονότητά τους, χωρίς καμία επιστημονική υποστήριξη για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό ή / και Προγραμματισμό της Περιφέρειας.
2. Σημαντικό έλλειμμα υποστήριξης των διαδικασιών Προγραμματισμού στην Περιφέρεια για την ιεράρχηση, προετοιμασία, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών παρεμβάσεων / έργων, υπό την έννοια της αποτελεσματικής λειτουργίας των Δικαιούχων, κυρίως των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Σημαντικό έλλειμμα μηχανισμού / συστήματος παρακολούθησης και τεκμηρίωσης του συνόλου των αναπτυξιακών δράσεων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια.
4. Τέλος, η εμπειρία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εστιάζεται στην ύπαρξη περιφερειακών και τοπικών φορέων, δημόσιου, κυρίως, χαρακτήρα, οι οποίοι δεν εκτελούν έργα – δράσεις, αλλά υποστηρίζουν τους αρμόδιους φορείς, για την ορθολογική και αποτελεσματική εκτέλεση αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Πέραν όλων των παραπάνω διαπιστώσεων και προς επίρρωση αυτών, κοινή άποψη των τοπικών/περιφερειακών Αρχών και Φορέων ανάπτυξης ήταν η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι, οι απαιτήσεις αυστηρού ορθολογικού σχεδιασμού, παρακολούθησης και εφαρμογής του σχεδιασμού -και επανασχεδιασμού- της ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφερειών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, κατά την περίοδο 2007-2013, είναι αυξημένες, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων.


Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις, τεκμηριώθηκε η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός νέου μηχανισμού, με την κατάλληλη νομική μορφή, με διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια, από τον αμιγή δημόσιο τομέα, αλλά και με έντονη την παρουσία στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, τοπικών κοινωνικοοικονομικών και επιστημονικών φορέων, με ευελιξία στην λειτουργία του και με ενδυναμωμένη την επιστημονική και τεχνοκρατική επάρκειά του. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας των Α.Ο.Π. ήταν η κάλυψη των σημαντικών ελλειμμάτων που κατέγραψε η μελέτη, σε όλα τα βασικά στάδια / επίπεδα της αναπτυξιακής διαδικασίας.


Ο στόχος αυτός προσδιόρισε και τις αρμοδιότητες – αντικείμενα δράσης των Α.Ο.Π, ως εξής:


Πρώτoν, υποστήριξη της Περιφέρειας στον ορθολογικό συνολικό σχεδιασμό της ανάπτυξης, με επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκαίων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σε συνολικό Περιφερειακό, αλλά και Νομαρχιακό ή/και τοπικό επίπεδο. Με τη λειτουργία του αυτή, ο ΑΟΠ θα υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο για την εκπόνηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας, όσο και την τεκμηρίωση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις.


Δεύτερον, υποστήριξη της υλοποίησης / διαχείρισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με κύρια κατεύθυνση την αποτελεσματική υποστήριξη των Δικαιούχων της Περιφέρειας κατά την διαδικασία ιεράρχησης, αλλά κυρίως, προετοιμασίας/ωρίμανσης των έργων, ένταξής τους στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα, υλοποίησης, έως και την ολοκλήρωσή τους. Η στήριξη αυτή θα παρέχεται με τη διάθεση μέσων, εργαλείων και συμβουλών.


Τρίτον, παρακολούθηση και αποτίμηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων στη Περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, έγκαιρη και έγκυρη εικόνα του αναπτυξιακού γίγνεσθαι στην Περιφέρεια. Για τους λόγους αυτούς, με το άρθρο 31 ν.3614/2007 θεσπίστηκε η ίδρυση των ΑΟΠ, τους οποίους η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις προγραμματικές της δηλώσεις (ομιλία Υπουργο  στις 18/10/09)προτίθεται να ακυρώσει.


Κατόπιν τούτων, ερωτάται η κ. Υπουργόςα) Αναγνωρίζει η Κυβέρνηση τα συσσωρευμένα από δεκαετίες ελλείματα , που ανέδειξε η προαναφερόμενη μελέτη; Και αν ναι, i)Με ποιά κριτήρια προχώρησε στην ακύρωση των ΑΟΠ, ως εργαλείου αντιμετώπισής τους; ii)Πώς προτίθεται να τα αντιμετωπίσει στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη για τον αιρετό βαθμό αυτοδιοίκησης; (νομοθετικό πλαίσιο, δομή, λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική υποδομή, πόροι)
 
β) Δεδομένου ότι κεντρικό στοιχείο στρατηγικής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) αποτελεί η περιφερειακή του διάσταση, πώς θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη προγραμματική αναντιστοιχία του αιρετού Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, ως προς την προώθηση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ;


γ) Με δεδομένο ότι οι τοπικοί / περιφερειακοί φορείς ανάπτυξης έχουν, ήδη, τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην αναγκαιότητα ίδρυσης των Α.Ο.Π., έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη τους στην απόφαση ακύρωσης της σύστασής τους; Περαιτέρω, πώς συμβαδίζει η επιλογή αυτή με την άποψη της Κυβέρνησης, περί διεξαγωγής διεξοδικών διαβουλεύσεων για οποιαδήποτε μελλοντική σημαντική πολιτική επιλογή;
 
ε) Ακόμη και εαν ενδεχομένως μπορούσε να αιτιολογηθεί μια τέτοια απόφαση για Περιφέρειες όπως η Αττική ή η Κεντρική Μακεδονία, πώς είναι δυνατόν να μπορεί να ισχύσει για τις λοιπές Περιφέρειες, όπως π.χ. η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η οποία, δεν διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε μοιράζεται τις ίδιες ανάγκες;


 


 


       Ο Ερωτών ΒουλευτήςΚωστής Μουσουρούλης       Αθήνα, 23.10.2009


 Βουλευτής Νομού ΧίουΠολιτικό Γραφείο Κωστή Μουσουρούλη                                          Βουλευτή Χίου – Νέα Δημοκρατία


 


press@moussouroulis.gr                                              1 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜια ώρα πίσω την Κυριακή, 25/10
Επόμενο άρθροΕκθεση “Εικόνες και Στολές της Χίου” στο Γκρενόμπλ Γαλλίας