Αρχική Νέα Τοπικά Ν.Α.Χίου: Ενημέρωση για έργο ΧΥΤΑ νομού Χίου

Ν.Α.Χίου: Ενημέρωση για έργο ΧΥΤΑ νομού Χίου

5

 Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου των ΧΥΤΑ Νομού Χίου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
  
1. Όσον αφορά τον Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, Νομού Χίου, που έχει χωροθετηθεί στην περιοχή «Πυργιά» του Δήμου Καρδαμύλων, εδώ και ένα τρίμηνο έχουν αρθεί τα όποια νομικά ζητήματα που είχαν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια και ήδη στο πρόσφατο Νομαρχιακό Συμβούλιο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 163/2009 η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ, στην πρόσφατα ανοικτή πρόσκληση του άξονα προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί και να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η υλοποίηση του.


2. Επισημαίνουμε ότι και οι δύο Χώροι Υγειονομικής Ταφής έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς καμία αλλαγή να μπορούν στο μέλλον να μετατραπούν σε Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που θα προκύπτουν μετά την εφαρμογή από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, αξιοποίησης βιοαποδομήσιμου κλάσματος ή/και μηχανικής ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Είναι προφανές ότι, πέραν των ωφελειών που θα προκύπτουν από τα συγκεκριμένα προγράμματα, η υλοποίηση τους θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων, που θα οδηγούνται στους ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα την  επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου. Πρωτεύοντα ρόλο βέβαια στα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν οι ΟΤΑ Ά Βαθμού, καθώς, η νομοθεσία ρητά προσδιορίζει ότι η αποκομιδή και η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 


3. Αποτελεί τουλάχιστον ανακρίβεια το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι είχαν άγνοια επί του συγκεκριμένου θέματος. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αφορούσαν την υλοποίηση του Σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, στις συνακόλουθες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Χίου, με την παρουσία Τεχνικού Συμβούλου, καθώς και στην ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους Δημάρχους του Νομού στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου την Τετάρτη 9 Απριλίου 2008, με στόχο την ανταλλαγή  απόψεων, τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών, αλλά και την διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, είχαν ξεκάθαρα καθοριστεί και αναληφθεί οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των φορέων. Άλλωστε η νομοθεσία ρητά προσδιορίζει ότι η αποκομιδή και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμοι). Πιο συγκεκριμένα με βάση την Νομοθεσία και τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727, 2003: «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων») η αποκομιδή και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, θα πρέπει να δημιουργήσουν τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), μια νέα Διοικητική, που θα είναι υπεύθυνοι:
* Για τη Συλλογή – μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση – μεταφόρτωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων.
* Για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών χωροθέτησης, την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, και την δημιουργία των προβλεπόμενων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
* Για την φροντίδα και λειτουργία των υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
* Για τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης των απορριμμάτων και τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκαττασταση και μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου διάθεσης.
* Για την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης ή και αξιοποίησης των στερεών απορριμμάτων. 
* Για την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α.  


Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Ν.Α Χίου, έχοντας θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεχίσει και το ταχύτερο δυνατό θα ολοκληρώσει τους ΧΥΤΑ με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και τελική διάθεση στερεών αποβλήτων του Νομού.Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίο

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚωστής Μουσουρούλης- Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου
Επόμενο άρθροΒασίλης Αργυριάδης: κριτική για τη “δεξιά τσέπη του ράσου”