Αρχική Νέα Τοπικά Ίδρυση Γενικού Λυκείου στην πόλη της Χίου

Ίδρυση Γενικού Λυκείου στην πόλη της Χίου

22


 

Την υιοθέτηση του αιτήματος για τη δημιουργία Λυκείου στο Βόρειο τμήμα της πόλης προχωρεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας έστω και με καθυστέρηση, να συζητηθεί το θέμα στη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Χίου.

Να σημειώσουμε ότι με την κινητοποίηση των πολιτών και της Επιτροπής Αγώνα εξευρέθηκε οικόπεδο. Δεν γνωρίζουμε πάντως αν είναι φρόνιμη η ίδρυση ενός “4ου Γυμνασίου” όπως προτείνει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας του νομού Παύλος Καλογεράκης ή αν είναι προτιμότερο να γίνει μεταφορά ενός από τα υπάρχοντα Λύκεια στο βόρειο τμήμα της Πόλης Χίου.

Το έγγραφο προς τις δύο προαναφερόμενες επιτροπές έχει ως εξής:

 

“Με δεδομένο ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που αφορούν την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου στο οποίο προγραμματίζεται να ανεγερθεί Λύκειο προς τα βόρεια της πόλεως της Χίου, παρακαλώ να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασής σας την απόφαση έγκρισης ιδρύσεως  Γενικού  Λυκείου στην πόλη της Χίου, το οποίο θα ονομάζεται 4ο Γενικό Λύκειο Χίου. Τούτο θα αποτελέσει και τον κυρίαρχο λόγο για την έναρξη εκπόνησης προμελέτης και μελέτης για το έργο,  με  στόχο την προσπάθεια ωρίμανσής του  το συντομότερο δυνατόν.
       Εισηγούμενοι θετικά για το θέμα τούτο,  αναφέρομε τα εξής δεδομένα:
1. Στην πόλη της Χίου (συμπεριλαμβανομένου και του Κάμπου ) λειτουργούν σήμερα τρία Γενικά Λύκεια τα οποία έχουν αντιστοίχως κατά μέσο όρο κατ΄ έτος τα τελευταία χρόνια το εξής μαθητικό δυναμικό: 1ο Γενικό Λύκειο 220 μαθητές, 2ο Γεν Λύκειο 320 μαθητές, 3ο Γενικό Λύκειο 320 μαθητές.
2. Στην πόλη της Χίου λειτουργεί και το 1ο Ε.Π.Α.Λ. το οποίο έχει μαθητικό δυναμικό τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο 300 μαθητές.
3. Τα κτιριακά δεδομένα όλων των  Γενικών Λυκείων είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στο ελάχιστο αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους, αφού με την ίδρυση και λειτουργία των εργαστηρίων διαφόρων διδακτικών αντικειμένων αλλά και της ίδρυσης και λειτουργίας  σχολικών βιβλιοθηκών και ΓραΣΕΠ (3ο Γενικό Λύκειο) έχει  χρησιμοποιηθεί και ο τελευταίος ελάχιστος χώρος.
4. Η χωροταξική τοποθέτηση των Γενικών Λυκείων είναι τέτοια που δεν  βοηθά καθόλου την εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους. Με δεδομένο ότι και τα τρία Γενικά Λύκεια  είναι προς τη νότια πλευρά της πόλεως (ένα  στο νότιο μέρος του κέντρου και τα άλλα δύο στο νότιο τμήμα του πολεοδομικού ιστού προς τον Κάμπο), δημιουργεί άσκοπες και πάνω απ΄ όλα επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, μετακινήσεις.
5. Το οικόπεδο το οποίο έχει επιλεχθεί για την ανέγερση σχολικής μονάδας και έχει εγκριθεί ως κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή της οποίας προεδρεύω, βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτει τις χωροταξικές ανάγκες  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις μετακινήσεις των μαθητών μας.

   Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την έγκριση ιδρύσεως 4ου Γενικού Λυκείου της πόλεως Χίου,  και παρακαλώ να θέσετε το θέμα προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Παιδείας,  προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία μας να προβεί, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες,  στις επόμενες αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες .
  
                                                                                                     


                                                                                           Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης


                                                                                                 Παύλος Καλογεράκης”

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗ Ν.Α. Χίου για το θέμα της μεταφοράς μαθητών
Επόμενο άρθροΕκλογές στο ΔΕΣΜΟ ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ