Αρχική Νέα Τοπικά Μνημόνιο συνεργασίας Χίου με το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Μνημόνιο συνεργασίας Χίου με το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

7

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26.2.2010
η τελετή υπογραφής του Γενικού Πλαισίου Στρατηγικής Συνεργασίας, για την προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου, μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, του Δήμου Χίου και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ο Δήμαρχος Χίου Παντελής Βρουλής και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Λάζαρος Εφραίμογλου, ενώ παρευρέθηκε και ο Βουλευτής N. Χίου της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης. 


Η στρατηγική συνεργασία Νομαρχίας, Δήμου και Ιδρύματος, αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διάσωσης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, στην υποστήριξη της έρευνας σε πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, όπως η συγκέντρωση υλικού για τις γενεαλογίες και τις μνήμες προσφύγων, τα μνημεία και την υλική και άϋλη πολιτιστική κληρονομιά της Χίου, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών έργων, στην ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, όπως π.χ. πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάδειξη και προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού συγκεκριμένων περιοχών της Χίου.


Τη εν λόγω συνεργασία πρότεινε και ενθάρρυνε ο Κ. Μουσουρούλης, ο οποίος, με την ουσιαστική συμβολή των τριών φορέων, επεξεργάστηκε και το κείμενο του συνημμένου Μνημονίου, το οποίο αποτελεί την αφετηρία μιας μεγάλης προσπάθειας που απαιτείται. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Βουλευτής συνεχάρη όλους τους συντελεστές, ευχόμενος να ευοδοθεί το εγχείρημα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης για τη Χίο, αλλά και διεθνούς προβολής της.

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Χίου

Δήμου Χίου

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

 

Προοίμιο


Στην Αθήνα, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2010, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. της «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου», που εδρεύει στη Χίο (Πολυτεχνείου 1, 82 100 Χίος) και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Νομάρχη κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη, αποκαλούμενου εφεξής ως «ΝΑΧ»,

2. του «Δήμου Χίου» που εδρεύει στη Χίο (Δημοκρατίας 1, 82 100 Χίος) και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κ. Παντελή Βρουλή, αποκαλούμενου εφεξής ως «ΔΗΜΟΣ»,

3. του Κοινωφελούς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού», με Α.Φ.Μ. 090165780, ΔΟΥ Ε’ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πουλοπούλου αριθμ.  38) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αποκαλούμενου εφεξής ως «ΙΜΕ»,

καλούμενων εφεξής από κοινού χάριν συντομίας τα «Μέρη»,

και αφού ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:


1. Η ΝΑΧ και ο ΔΗΜΟΣ, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, προωθούν, μεταξύ άλλων, δράσεις διάσωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Το ΙΜΕ είναι κοινωφελής οργανισμός (ΝΠΙΔ), ο οποίος ιδρύθηκε με τον νόμο 2169/ΦEK 149/10.09.1993 ΚΑΙ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στόχος του ΙΜΕ είναι η ανάδειξη και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και ιστορίας καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη και προβολή του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τον πολιτισμό, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και την ανάπτυξη και την υλοποίηση ερευνητικών έργων.

 Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, το ΙΜΕ σχεδιάζει και υλοποιεί τα έργα του στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί από το καταστατικό του και  για το σκοπό αυτό δύναται να επιχορηγείται από το Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΙΜΕ .


Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

1.1.  Με το παρόν συμφωνείται ένα Γενικό Πλαίσιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων, με τους παρακάτω συγκεκριμένους στόχους, στο πλαίσιο των καταστατικών τους  σκοπών.

1.2. Στόχοι της στρατηγικής συνεργασίας είναι :

1.2.1. Η αξιοποίηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου,

1.2.2. Ο σχεδιασμός, η προστασία, η αποκατάσταση, η διαχείριση και η αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους,

1.2.3. Η προώθηση και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχειρηματικότητα,

1.2.4. Η προώθηση της καινοτομίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και

1.2.5. Η συμβολή στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και επενδυτών.

1.3.   Συγκεκριμένα, τα Μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας και των στόχων τους στους ακόλουθους άξονες:

1.3.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων για την ανάδειξη, διάσωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας και της σύγχρονης δημιουργικότητάς του, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο, την εικονική πραγματικότητα, τα τρισδιάστατα γραφικά τις διαδραστικές και πολυμεσικές εκθέσεις που καλύπτουν περιοχές του Νομού Χίου.

1.3.2. Υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας του ΙΜΕ σε θέματα πολιτιστικά και ιστορικά που αφορούν τη Χίο, όπως η συγκέντρωση δεδομένων και στοιχείων για τις γενεαλογίες και μνήμες προσφύγων και Χιωτών, τα μνημεία και την υλική και άϋλη πολιτιστική κληρονομιά περιοχών του Νομού, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν από το ΙΜΕ στο πλαίσιο των σκοπών του για την ανάδειξη του πολιτισμού του Νομού Χίου. 

1.3.3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών έργων.

1.3.4. Διάδοση και προβολή των δράσεων των ως άνω φορέων από κοινού και μεμονωμένα, τόσο στο Νομό Χίου όσο και σε ευρύτερο κοινό, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για τις υλοποιούμενες δράσεις και να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, κινητοποίηση και συμμετοχή τόσο επενδυτών όσο και της κοινωνίας των πολιτών είτε ατομικά είτε μέσω αρμοδίων δημόσιων, ιδιωτικών και λοιπών φορέων στις εν λόγω δράσεις.


Άρθρο 2

2.1. Για την επίτευξη των ανωτέρω, τα Μέρη προτίθενται να συνεργαστούν και να συμβάλλουν αμοιβαία στην υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

2.1.1. Σχεδιασμός κοινών δράσεων και προτάσεων έργων και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από τις εθνικές και Κοινοτικές αρχές, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

2.1.2. Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας, του πολιτισμού και της διεθνούς αναγνώρισης περιοχών του Νομού Χίου, με σκοπό την προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών ευκαιριών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

2.1.3.  Ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς Χίου (Μαστίχα, Εσπεριδοειδή, κτλ)

2.1.4. Δημιουργία κέντρου ιστορικής και πολιτισμικής τεκμηρίωσης Βορείου Αιγαίου με έμφαση στην ιστορία των προσφύγων, τη Ναυτιλία και τον απόδημο Ελληνισμό..

2.1.5. Ανάπτυξη από κοινού συνεργασιών με τρίτους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς) της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις κοινές δράσεις και σκοπούς τους.

2.1.6.  Ανταλλαγή πληροφοριών για δυνατότητες υλοποίησης σημαντικών έργων στο ανωτέρω πλαίσιο στο Νομό Χίου και συντονισμός των σχετικών απαιτούμενων ενεργειών.

2.1.7.  Κοινή προώθηση και γνωστοποίηση των ενεργειών και δραστηριοτήτων των φορέων στο ευρύ κοινό.

2.2  Ενδεικτικά πεδία κοινών δράσεων που θα εξετασθούν στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου από τους συμμετέχοντες φορείς αναφέρονται στο  Παράρτημα 1, του παρόντος μνημονίου.

2.3  Η συνεργασία αυτή στο ανωτέρω πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει την συνεργασία του ΙΜΕ, της ΝΑΧ και του ΔΗΜΟΥ ξεχωριστά με τρίτους φορείς. 


Άρθρο 3

Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εγχειρήματος που επιχειρείται με το παρόν, δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια υλοποίηση των αναφερόμενων στο παρόν Μνημόνιο, σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης, καθώς και για την επιτυχία του σκοπού της ανάπτυξης, αξιοποίησης, προώθησης και προβολής του ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Χίου.


Άρθρο 4

4.1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασιας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του.

4.2. Για τη Διοίκηση της εφαρμογής του Μνημονίου τα Μέρη αποφασίζουν τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης στην οποία θα μετέχει από ένας εκπρόσωπός τους ο οποίος θα ορισθεί εντός μηνός από την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου.

4.3. Με το παρόν μνημόνιο τα μέρη συμφωνούν ότι θα επιδιώξουν την υπογραφή ειδικότερων συμφωνιών, όπου θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση οι αναλυτικότεροι όροι της συνεργασίας, ανάλογα με την εκάστοτε κοινή δράση που αποφασίζουν να αναλαμβάνουν οι φορείς καθώς και το αντίστοιχο χρηματοδοτικό και θεσμικό  πλαίσιο.

Άρθρο 5
    
5.1  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι θα ρυθμίσουν φιλικά τις τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος.

5.2  Ρητώς συμφωνείται ότι από το παρόν και μέχρι την υπογραφή των ειδικότερων συμφωνιών, δεν δημιουργειται καμία συμβατική δεσμευση ή απαίτηση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

5.3  Το παρόν Μνημόνιο συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έλαβαν από ένα (1).


Για τη ΝΑΧ, ο Νομάρχης Χίου

 


Πολύδωρος Λαμπρινούδης

 

Για το ΔΗΜΟ, ο Δήμαρχος Χίου

 


Παντελής Βρουλής

 

Για το ΙΜΕ, ο Πρόεδρος

 

Λάζαρος Ευφραίμογλου

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔεντροφύτευση στην Αγ. Παρασκευή Καρυών, 28/2
Επόμενο άρθροΕκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: αφιέρωμα στην Ομάδα Καλλιτέχνες σε Δράση