Αρχική Απόψεις Aρθρα ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Η Ημέρα της Γυναίκας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Η Ημέρα της Γυναίκας

24

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
EUROPE DIRECT
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πληροφορίες: Έλενα Χουσνή
E-mail: elenax83@yahoo.grΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝΙστορικό


Η ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης αρχή της Ε.Ε. και θεσπίστηκε ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Από τη δεκαετία του `70 οι νομοθεσίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν διευρύνει τις επιλογές των γυναικών και έχουν βελτιώσει τις ζωές τους.* Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης, στην συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση των γυναικών.


* Τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις σήμερα από τα αγόρια και αποτελούν το 59% των πανεπιστημιακών αποφοίτων στην Ε.Ε.


* Ωστόσο, οι γυναίκες ακόμη αμείβονται κατά 15% λιγότερο απ` ότι οι άνδρες και παραμένουν η μειοψηφία στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.


Νομοθεσία


* Μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η νομοθεσία αυτή συνίσταται κατά κύριο λόγο σε διατάξεις των διάφορων συνθηκών και σε οδηγίες που διέπουν την πρόσβαση στην απασχόληση, τις ίσες αποδοχές, την προστασία της μητρότητας, τη γονική άδεια, την κοινωνική ασφάλιση και τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, το βάρος της απόδειξης σε υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης και τα ελεύθερα επαγγέλματα.


Η κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην ΕΕ


Ποιά είναι η κατάσταση στην ΕΕ όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών; Η συντελούμενη πρόοδος μετράται κάθε χρόνο και στη συνέχεια παρουσιάζεται σε σχετική έκθεση. Ιδού ορισμένα στοιχεία:


• Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξάνεται, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, παρ’ όλο που οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα μεταξύ των φοιτητών και των πτυχιούχων πανεπιστημίων.


• Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά 17.4% περίπου λιγότερο από τους άνδρες για κάθε ώρα εργασίας, και η διαφορά αυτή παραμένει σταθερή.


• Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις με αρμοδιότητα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, αν και η παρουσία τους στους τομείς αυτούς έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.


• Η κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων εξακολουθεί να είναι άνιση εις βάρος των γυναικών.


• Ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος για τις γυναίκες απ΄ό,τι για τους άνδρες.• Τα θύματα βίας που σχετίζεται με τα φύλα είναι τις περισσότερες φορές γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια είναι περισσότερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων.Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων


• Κατά μέσο όρο οι γυναίκες στην Ε.Ε. κερδίζουν περίπου 17% λιγότερα από τους άνδρες


• Το χάσμα διευρύνεται όταν οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση ή όταν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.


• Η επίπτωση των διαφορετικών αποδοχών σε όλη τη διάρκεια του βίου είναι ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερες συντάξεις και άρα πιο αυξημένο κίνδυνο φτώχειας.


Ποια είναι τα αίτια;


• Άμεσες διακρίσεις


• Μερικές γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.


• Υποτίμηση της εργασίας των γυναικών: Πολύ συχνά οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν δουλειά ίσης αξίας. Εργασίες που απαιτούν όμοιες δεξιότητες, προσόντα ή πείρα τείνουν να πληρώνονται χαμηλότερα και να υποτιμώνται όταν εκτελούνται κυρίως από γυναίκες παρά από άνδρες. Για παράδειγμα, οι (κυρίως γυναίκες) ταμίες σε μία υπεραγορά συνήθως κερδίζουν λιγότερα από τους (κυρίως άνδρες) υπαλλήλους που ασχολούνται με την τοποθέτηση εμπορευμάτων στα ράφια και με άλλα χειρωνακτικά καθήκοντα.


• Διαχωρισμός της αγοράς εργασίας: Οι γυναίκες και οι άνδρες ακόμα τείνουν να εργάζονται σε διαφορετικές δουλειές. Από τη μια, οι γυναίκες και οι άνδρες συχνά δεσπόζουν σε διαφορετικά τμήματα. Από την άλλη, μέσα στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια εταιρεία γυναίκες δεσπόζουν στις χαμηλής εκτίμησης και χαμηλόμισθες εργασίες.


• Οι γυναίκες συχνά απασχολούνται σε τμήματα όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες από εκείνα όπου κυριαρχούν οι άνδρες. Περισσότερες από 40% των γυναικών εργάζονται για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Αυτό αποτελεί το διπλάσιο από τη μερίδα των ανδρών στα ίδια τμήματα. Αν εξετάσουμε μόνο τους τομείς υγείας και κοινωνικής εργασίας, το 80% των εργαζομένων σ’ αυτούς τους τομείς είναι γυναίκες.


• Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά εργάζονται ως βοηθοί διοίκησης, υπάλληλοι καταστημάτων ή εργαζόμενες με χαμηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτες εργάτριες — αυτά τα επαγγέλματα απασχολούν σχεδόν το μισό γυναικείο εργατικό δυναμικό.


• Οι γυναίκες σε διευθυντικές και ανώτερες θέσεις αποτελούν μειονότητα. Για παράδειγμα, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 32% των διευθυντών σε εταιρείες εντός ΕΕ, το 10% των μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εταιρείες και το 29% των επιστημόνων και μηχανικών σε όλη την Ευρώπη.


Παραδόσεις και στερεότυπα


Οι παραδόσεις και τα στερεότυπα μπορεί να επηρεάζουν, για παράδειγμα, την επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και, συνεπώς, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που κάνουν τα κορίτσια και οι γυναίκες.


Ενώ το 55% των φοιτητών είναι γυναίκες, αποτελούν μειονότητα στους τομείς των μαθηματικών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της εφηρμοσμένης μηχανικής.


• Μόνο 8,4 στις 1.000 γυναίκες ηλικίας 20-29 είναι απόφοιτοι μαθηματικών, επιστημών και τεχνολογίας έναντι 17,6 ανδρών.
• Συνεπώς, υπάρχουν λιγότερες γυναίκες που απασχολούνται σε επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα.
• Εξ΄αιτίας αυτών των παραδόσεων και στερεότυπων, θεωρείται ότι οι γυναίκες πρέπει να μειώσουν τις εργάσιμες ώρες τους ή να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας για να προσφέρουν φροντίδα σε παιδιά ή ηλικιωμένους.


Συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής


• Οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άνδρες προκειμένου να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή.


• Οι ευθύνες για οικογένεια και φροντίδα ακόμα δεν μοιράζονται δίκαια. Το καθήκον της φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας το φέρουν ως επί το πλείστον οι γυναίκες. Πολύ περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες επιλέγουν να πάρουν γονική άδεια. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με συντηρούμενα τέκνα είναι μόνο 62,4% έναντι 91,4% των ανδρών με συντηρούμενα τέκνα.


• Αν και η μερική απασχόληση μπορεί να αποτελεί προσωπική επιλογή, οι γυναίκες περισσότερο καταφεύγουν στη μερική απασχόληση για να συνδυάσουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους ευθύνες.


• Σε όλη την Ευρώπη πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών έργάζονται με μερική απασχόληση, έναντι μόνο 8% των ανδρών. Περισσότερο από τα τρία-τέταρτα του συνόλου των εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι γυναίκες.Βασικά στοιχεία περί ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων


• Από τις νέες εκτιμήσεις της Eurostat (με βάση την έρευνα περί Διάρθρωσης Αποδοχών), φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς αυτό το ζήτημα, όπου η διαφορά στις αμοιβές κυμαίνεται από ποσοστό μικρότερο από 10% σε Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Βέλγιο έως περισσότερο από 20% σε Σλοβακία, Κάτω Χώρες, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κύπρο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα και σε ποσοστό ανώτερο του 25% σε Εσθονία και Αυστρία.Τι μέτρα παίρνει η Ε.Ε.;


• Σύμφωνα  με την νομοθεσία της Ε.Ε. είναι παράνομο να υπάρχουν διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία και τον μισθό τους.


• Οδηγία 2002: ίση μεταχείριση στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στις προαγωγές και στις συνθήκες εργασίες. Απαιτεί από τα Κράτη – Μέλη να καθιερώσουν φορείς ισότητας και να προάγουν την ίση μεταχείριση


• Iσόρροπη συμμετοχή των φύλων στη λήψη αποφάσεων :Η προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι μια από τις προτεραιότητες του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων (2006-2010). Παρ΄ ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, στα περισσότερα κράτη μέλη οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.• Στα εθνικά κοινοβούλια, λιγότερα από ένα στα τέσσερα μέλη είναι γυναίκες. Στον ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, δεδομένου ότι στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπάρχει κατά μέσο όρο μια μόνο γυναίκα για κάθε δέκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στον κλάδο των επιστημών και της τεχνολογίας, ελάχιστες γυναίκες κατέχουν ανώτερες θέσεις.


• Η ΕΕ ανέκαθεν αναγνώριζε ότι πρέπει να στηριχτεί η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ενθαρρύνει με διάφορους τρόπους.


• Το 1996, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ συνέστησε στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν νομοθετικά, ρυθμιστικά και προληπτικά μέτρα για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.


• Οι σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών για το ζήτημα αυτό, την ανάλυση τάσεων και τη διάδοση πληροφοριών, την προώθηση της δικτύωσης, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη συλλογή δεδομένων. 


• Επίσης, τον Ιούνιο 2008, η Επιτροπή δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών για την λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, το οποίο θα λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών καθώς και εντοπισμού των κατάλληλων στρατηγικών προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα.


Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική


Οι γυναίκες εδώ και πάνω από 50 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο στην πολιτική ζωή της Ευρώπης.


Από τα 500 και πλέον εκατομμύρια πολιτών της Ε.Ε. περισσότεροι από τους μισούς (51%) είναι γυναίκες. Ωστόσο η εκπροσώπηση σε επίπεδο ευρωβουλευτών γέρνει υπέρ των ανδρών αν και η αναλογία στην νέα Ευρωπαϊκή επιτροπή είναι εξαιρετικά ισόρροπη


• Στα εθνικά κοινοβούλια σε όλη την Ε.Ε. η κατάσταση είναι χειρότερη. Γυναίκες βουλευτές είναι λιγότερες από το ?. Η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία είναι οι μόνες χώρες της Ε.Ε. που έχουν πάνω από το 40% γυναικών στα εθνικά τους κοινοβούλια.


• Οι άνδρες διοικούν τα εκτελεστικά όργανα στις 9 από τις 10 περιφέρειες (91%) και προεδρεύουν στις περιφερειακές συνελεύσεις κατά 88%.


 


 Στις επιχειρήσεις


• Κάτω από το 3% των μεγαλύτερων εταιριών διευθύνονται από γυναίκες. Το 89% των Δ.Σ. αποτελούνται από άνδρες.


• Το παράδειγμα της Νορβηγίας: Το 43% των μελών των Δ.Σ. μεγάλων εταιριών είναι γυναίκες.
 
• Ελλάδα: Καμία γυναίκα επικεφαλής σε μεγάλη εισηγμενη εταιρία


Ποσοστώσεις


• Ένας τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων είναι οι ποσοστώσεις.


• Είτε εφαρμόζονται μέσω νόμου ή υιοθετούνται από τα κόμματα


ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


• Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να ζουν υπό την απειλή βίας ή εκμετάλλευσης στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει αυτό το θέμα από το 1984


• Το 2005 τέθηκε σε ισχύ η αυστηρή νέα νομοθεσία για την παρενόχληση και την διακριτική μεταχείριση σε χώρους εργασίας.


• Το πρόγραμμα «Δάφνη» το οποίο είναι σε λειτουργία μέχρι το 2013 με προϋπολογισμό 109 εκ. ευρώ προστατεύει τις γυναίκες, τα παιδιά και τους νέους από όλες τις μορφές βίας.


• Χρηματοδοτεί έργα όπως καταφύγια γυναικών και υγειονομικές εγκαταστάσεις καθώς και προσπάθειες για την αλλαγή νοοτροπίας και την προστασία των γυναικών στο εσωτερικό μεταναστευτικών και εθνικών μειονοτήτων


 


ΥΓΕΙΑ


• Οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν κοινούς κινδύνους υγείας όπως πχ  στην εγκυμοσύνη, την αναπαραγωγή αλλά και την διαφύλαξη της υγείας των παιδιών τους.


• Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συνήθης αιτία θανάτου στην Ε.Ε. με 3,2 εκ. πάσχοντες, ενώ ο καρκίνος του μαστού, του τράχηλου και του παχέος εντέρου αντιστοιχούν στο 32% των θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες. Κι όμως αυτές οι μορφές καρκίνου μπορούν  να εντοπιστούν μέσα από απλές εξετάσεις όπως το τεστ ΠΑΠ και η μαστογραφία.


• Η Ε.Ε χρηματοδοτεί προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και περίπου 51 εκ. προσυμπτωματικοί έλεγχοι διεξάγονται κάθε χρόνο.


Εκτακτο Ευρωβαρόμετρο για τις γυναίκες – Μάρτιος 2009


• Πολιτική – ένας ανδρικός κόσμος
Η μεγάλη πλειονότητα των γυναικών πιστεύουν ότι η πολιτική κυριαρχείται από τους άνδρες


• Ναι, οι γυναίκες μπορούν να προσδώσουν πρόσθετη αξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων


• Η πλειονότητα των γυναικών αναφέρουν ότι δεν νιώθουν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους (υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ χωρών)


• Οι γυναίκες που δεν εργάζονται αναφέρουν ως κύριο λόγο τις οικογενειακές υποχρεώσεις.


• Η πλειονότητα λέει ότι το ΕΚ πρέπει να προωθήσει το θέμα της ισότητας των δύο φύλλων, της ίσης αμοιβής, και της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ…


1887 – 1888:  Είναι η χρονιά που ακούγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνθημα : “Ψήφος στη Γυναίκα”. Αυτό το θαρραλέο για την εποχή του σύνθημα, ανήκει στο έντυπο η “Εφημερίδα των Κυρίων”, του “Συλλόγου Κυριών”


1934:  Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας – περί δήμων και κοινοτήτων, οι γυναίκες καλούνται να ψηφίσουν στις Δημοτικές εκλογές του 1934. Οι εκλογές αυτές είναι οι πρώτες στην ιστορία της Ελλάδας που οι γυναίκες – έστω και υπό όρους – έχουν δικαίωμα ψήφου1952: Ο νόμος 2159, κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας όχι μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις Δημοτικές και Βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο οι γυναίκες δεν ψηφίζουν τον Νοέμβρη που γίνονται εκλογές, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι.


• Η Ελένη Σκούρα υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής.


Στις 18 Ιανουαρίου 1953 εξελέγη βουλευτής στο Νομό Θεσσαλονίκης με το κόμμα του “Ελληνικού Συναγερμού”.Στις 20 Ιανουαρίου 1953 διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής….


 “Θα προσπαθήσω να πράξω παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μοναδική γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον τομέα της κοινωνικής μερίμνης”
Έτσι η ελληνική Βουλή απέκτησε την πρώτη βουλευτίνα της. Όταν μάλιστα, κατά την πρώτη εμφάνισή της σε συνεδρία, ο Πρόεδρος της Βουλής την προσφώνησε «κυρία βουλευτής», προκλήθηκε ειδική συζήτηση για την καθιέρωση του «σωστού» όρου για τις γυναίκες-μέλη του Κοινοβουλίου, που προβλεπόταν να πληθύνουν


ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


1956:  Η πρώτη γυναίκα υπουργός. Είναι η Λίνα Ταλδάρη, υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, βουλευτής του Κόμματος της Ε.Ρ.Ε. Επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος.


1964 : Στις εκλογές του 1964, εκλέγονται 135 γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι


1975: Το Σύνταγμα του 1975 είναι το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, που ορίζει ρητά, ότι “όλοι οι ΄Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου”.


1978: Στις εκλογές αυτές εκλέχθηκαν 337 γυναίκες στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΓυναίκες που έγραψαν ιστορία..


• Η πιο παλιά γυναίκα επιστήμονας που γνωρίζουμε είναι η Ταπούτι-Μπελατεκαλίμ από τη Βαβυλώνα, χημικός και αρωματοποιός του 1200 π.Χ. Ειδική στα βότανα και τις ιδιότητες των φυτών.


• Στην Αλεξάνδρεια συναντάμε τη διάσημη μαθηματικό και αστρονόμο Υπατία.


• Στο Βυζάντιο διακρίθηκε η ειδική στη στρατιωτική τεχνολογία Άννα Κομνηνή (1083-1148), κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄.


• Κατά το Μεσαίωνα εμφανίστηκαν σπουδαίες γιατροί και φαρμακοποιοί, όπως η Χίλντεγκαρντ φον Μπίνγκεν, η οποία έγραψε εννέα τόμους φυσικής ιστορίας, καθώς και η Ιταλίδα Τροτούλα (1030-1097), από την Ιατρική Σχολή του Σαλέρνο.
 
• Στα τέλη του 18ου αιώνα, με το Διαφωτισμό, και στις αρχές του 19ου, με τη γέννηση των πρώτων πανεπιστημίων, εμφανίστηκαν προσωπικότητες όπως οι Αγγλίδες αστρονόμοι Μαίρη Σόμερβιλ και Καρολίν Χέρσελ, οι μαθηματικοί Σόνια Κοβαλέσκαγια και Σοφί Ζερμέν, οι φυσικοί Λίζε Μάιτνερ και Ροζαλίντ Φράνκλιν. Η τελευταία, μάλιστα, συνέβαλε και στην ανακάλυψη της δομής του DNA.


• Μια ξεχωριστή περίπτωση είναι εκείνη της Μαρί Κιουρί, η οποία ανακάλυψε το ράδιο και κέρδισε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ. Πρόκειται για τη μοναδική που απέκτησε φήμη και αναδείχθηκε σε σύμβολο.• Στις αρχές της εποχής του Διαφωτισμού, η μαρκησία Εμιλί ντι Σατελέ διέπρεπε στην άλγεβρα. «Τη διάβαζε σαν νουβέλα και ξεπερνούσε ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε με τη φαντασία και τη λογική μας», έλεγε ο Βολτέρος για εκείνη.


• Η Μαίρη Άνινγκ ανακάλυψε το 1811 τον πρώτο σκελετό ιχθυόσαυρου


• Η Λίζε Μάιτνερ, Βιεννέζα φυσικός το 1938 πέτυχε την πρώτη διάσπαση του ατόμου. Ωστόστο το Νόμπελ Φυσικής το πήρε ο συνεργάτης της Οτο Χαν, που αρνήθηκε να το μοιραστεί μαζί της…

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓιάννης Μισετζής κατά Προέδρου Επιμελητηρίου
Επόμενο άρθροΠρωτοφανές: ένοπλη ληστεία σε τράπεζα της Χίου!