Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Νέα αγορανομική διάταξη για τα φάρμακα

Νέα αγορανομική διάταξη για τα φάρμακα

10

Έκδοση από το ΥΠΟΙΑΝ μεταβατικής αγορανομικής διάταξης για την άμεση μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων έως και 27%


Μεταβατική αγορανομική διάταξη, με την οποία επιτυγχάνεται άμεση μεσοσταθμική μείωση κατά 21,5% και μέγιστη μείωση έως 27% στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και σημαντική εξοικονόμηση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, στην παρούσα δύσκολη συγκυρία για την Εθνική Οικονομία, υπέγραψε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεταβατική αγορανομική διάταξη θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της ανατιμολόγησης του συνόλου των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, από την επομένη της ανακοίνωσης της μεταβατικής διάταξης στον ημερήσιο Τύπο διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων ως εξής: Χονδρική τιμή φαρμακευτικού προϊόντος, όπως ισχύει, μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης. Ποσοστό μεταβολής τιμών φαρμακευτικών προϊόντων έναντι της τιμής, όπως ισχύει, μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης. Από 100,01 ευρώ και άνω -27% Από 50,01 ευρώ έως 100 -25% Από 20,01 ευρώ έως 50 ευρώ -23% Από 5,01 ευρώ έως 20 ευρώ -20% Από 1,01 έως 5 ευρώ -3% Από 0 έως 1 ευρώ 0% Σημειώνεται ότι για την κατάρτιση της μεταβατικής ΑΔ λήφθηκε υπόψη ότι: α) Βάσει υπηρεσιακών εγγράφων της ΓΓΕ και από τη μέχρι σήμερα έρευνα των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας τετραετίας, προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος φαρμακευτικών προϊόντων, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, φέρουν τιμή κατά πολύ υψηλότερη από αυτή που έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Υφίσταται ανάγκη άμεσης μείωσης των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων, εξαιτίας των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας.© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ