Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μ. Παπαγιαννάκης: για απόσυρση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων

Μ. Παπαγιαννάκης: για απόσυρση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων

15


Η πλήρως καλής θελήσεως απόφαση της δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την απόσυρση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων εξυπηρετεί την εξεύρεση θέσεων στάθμευσης, αναφέρει σε δήλωση του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Μιχάλης Παπαγιαννάκης, δεν δίνει όμως λύση στο πρόβλημα της πραγματικής συλλογής και ανακύκλωσης, όπως αυτή προβλέπεται από την Οδηγία 97/0358 σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.


Η συγκεκριμένη Οδηγία περιέχει μέτρα στο πεδίο της πρόληψης αποβλήτων από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τη συγκέντρωση τέτοιων οχημάτων, την επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση ορισμένων συστατικών τους, καθώς και την παρακολούθηση και πληροφόρηση.


Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2000 όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα έχουν μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.


Ειδικότερα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε οι εγκαταστάσεις που διεξάγουν τις εργασίες επεξεργασίας να πληρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:


– τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους να απογυμνώνονται (αφαίρεση των υγρών, ελαστικών, μπαταριών, συστημάτων κλιματισμού, αερόσακων, καταλυτών και άλλων επικινδύνων κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών) προτού επέλθει περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον,


– τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία να αφαιρούνται ή να υφίστανται επεξεργασία κατά επιλεκτικό τρόπο έτσι ώστε τα κατάλοιπα τεμαχισμού να ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα, και


– οι εργασίες απογύμνωσης και αποθήκευσης να διεξάγονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήματος.


Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης με ερώτηση του στην Επιτροπή ζητεί να πληροφορηθεί για το εάν η εν λόγω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη, πράγμα που όφειλε η Ελλάδα να πράξει από το 1999. Επίσης, για το κατά πόσον εφαρμόζονται ορθώς οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας και για το εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν καταρτίσει βάσεις δεδομένων για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την επεξεργασία τους, κάτι που επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία.
1 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕναντίον του πλαφόν στις τιμές στα εστιατόρια των πλοίων είναι οι ακτοπλόοι
Επόμενο άρθροΑπεργία καθηγητών Πανεπιστημίου από τη Δευτέρα