Αρχική Νέα Τοπικά Διαμαρτυρία ΕΛΜΕ για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Διαμαρτυρία ΕΛΜΕ για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

8

Με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και την ΟΛΜΕ, η ΕΛΜΕ Χίου δφιαμαρτύρεται για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα της Πρόσθετης Δικακτικής Στήριξης:

   Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), ένας θεσμός που  ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά το 1998 για τους μαθητές  της Α΄ Λυκείου και επεκτάθηκε για τους μαθητές όλων των τάξεων των Λύκεια  των ΤΕΕ και ΕΠΑΛ της χώρας με θετικά παιδαγωγικά αποτελέσματα ,σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα από το Υπουργείο στοιχεία,   από το σχολικό έτος 2006-07 άρχισε να υποβαθμίζεται από την ίδια την πολιτεία  με την αργοπορημένη χρονικά έναρξη της (μέσα στον Οκτώβρη).

    Ενώ η εγκύκλιος 113321/Γ7/4-9-2008 βάση της οποίας λειτούργησε το πρόγραμμα τα σχολικά έτη 2008-09 και 2009-10 αναφέρει «Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης… απευθύνεται σε μαθητές όλων των Τάξεων, όλων των τύπων Λυκείων, συμπεριλαμβανομένων και των Εσπερινών ΤΕΕ. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την υλοποίηση της ΠΔΣ σε Εσπερινά σχολεία, καθώς και σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών (δυσπρόσιτα και νησιωτικά), όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής.» η εγκύκλιος  160848/Γ7/20-12-2010 βάση της οποίας θα λειτουργήσει από σήμερα το πρόγραμμα αναφέρει «Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ), ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης… απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης , όλων των τύπων Λυκείων, που είναι χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα στα δυσπρόσιτα σχολεία, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας»

Η ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ διαμαρτύρεται έντονα για

 1.      Την υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου της Πρόσθετης Διδακτικής στήριξης, όπου ουσιαστικά  καθιστά το θεσμό ανενεργό μέσα στην κοινωνία.

2.      Το  γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων και όλων των σχολείων της χώρας, παρά μόνο στους μαθητές της τελευταίας τάξης των δυσπροσίτων  (Βολισσού, Οινουσσών και Ψαρών). Με αποτέλεσμα η Π.Δ.Σ να χάνει την στόχευση της που είναι η βοήθεια των αδύναμων μαθητών μέσα στη δημόσια εκπαίδευση.

3. την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης που συντελείται σταδιακά και την παράδοσή της άνευ όρων στην ιδιωτική εκπαίδευση.

 

 

 Για το Δ.Σ

 

            Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γ. Γραμματέας

 

         Μπριλής Ιάκωβος                                             Καραβασίλης Σταύρος