Αρχική Νέα Τοπικά ΕΟΑΕΝ: Προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

ΕΟΑΕΝ: Προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

5

 

Χίος, 22 Δεκεμβρίου 2010

 

 

                                                                                                Αρίθμ. πρωτ. 5036

 

ΠΡΟΣ  : Κύριο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

                Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης

                και Ανταγωνιστικότητας

ΚΟΙΝ   : 1) Βουλευτές Νησιωτικών Περιοχών

                2) Επιμελητήρια μέλη ΕΟΑΕΝ

 

ΘΕΜΑ : Προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

  Κύριε Υπουργέ,

 Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ως φορέας έκφρασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας, σας υποβάλει τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις που κατά τη γνώμη του θα συμβάλλουν στην τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας.

Άρθρο 2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Παρ. 3, θ i και iii: Ο αποκλεισμός από τις διατάξεις του νόμου της ίδρυσης, επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*, καθώς και της  ανέγερσης, επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη, αποτελεί πλήγμα για την τουριστική υποδομή και ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και ιδιαίτερα των μη τουριστικά ανεπτυγμένων. Το ενδεχόμενο αυτό θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του τουρισμού και στη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στο εισόδημα και τη νησιωτική οικονομία. Κατά τη γνώμη επιβάλλεται να υπαχθούν όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις ευεργετικές διατάξεις και τα κίνητρα του νόμου.

  Άρθρο 3 Ενισχυόμενες Δαπάνες

Ο περιορισμός του 40%, της παρ. 1, α, i δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε επενδύσεις που από τη φύσης τους απαιτούν υψηλές δαπάνες σε πάγια (κτιριακά, μηχανήματα και εξοπλισμός, π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες).

Άρθρο 8 Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

Παρ. 1: Οι αιτήσεις  επενδυτικών σχεδίων είναι προτιμότερο να υποβάλλονται οποτεδήποτε, όπως ισχύει και για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, ή τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.

Παρ. 4: Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να προσδιοριστεί στα 100.000 ευρώ αντί των 300.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα.

Με δεδομένο ότι το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές, είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε νέες,  είναι από μικρού έως πολύ μικρού μεγέθους επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 200.000 ή 300.000 ευρώ είναι εξωπραγματικά γι΄  αυτές και μάλιστα στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Άλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές επιχειρηματικές ιδέες που από τη φύση τους απαιτούν λίγα κεφάλαια και είναι αναγκαίο να στηριχθούν.

Άρθρο 10 Κριτήρια αξιολόγησης

Παρ. 1.δ.i : Στη βαθμολόγηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων  να προσμετράται και ο αυτοαπασχολούμενος επενδυτής στις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, στην περίπτωση που προγενέστερα ήταν άνεργος ή μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα.
Παρ. 1.δ.v: Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να επηρεάζει την βαθμολογία, διότι στην περίπτωση αυτή υπάρξει προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων σχεδίων σε βάρος των μικρών.

Άρθρο 12 Καταβολή Ενισχύσεων

Παρ. 2: Η φορολογική απαλλαγή των κερδών, με την εξαετή ή οκταετή  ισχύ, δεν θα έχει ουσιαστική εφαρμογή στις επιχειρήσεις δεδομένου ότι τα κέρδη μετά την επένδυση και ιδίως στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις εμφανίζονται μειωμένα λόγω των αυξημένων αποσβέσεων στην πρώτη πενταετία.

Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχει χρονικός προσδιορισμός για την εφαρμογή του κινήτρου και η φορολογική απαλλαγή να παύει όταν το σύνολο του φόρου που απαλλάχθηκε από τα κέρδη φθάσει το ύψος της δικαιούμενης επιχορήγησης στην περίπτωση που ο επενδυτής έκανε επιλογή του κινήτρου της επιχορήγησης κεφαλαίου.

                                                                                    Με εκτίμηση

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                        Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο«ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»: Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο
Επόμενο άρθροΓιορτή των αστεριών, σήμερα και παραμονή Χριστουγέννων στην ΑΠΛΩΤΑΡΙΑ