Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο της έκθεσης συνοχής

Κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο της έκθεσης συνοχής

4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση θέσεων – προτάσεων του ΥΘΥΝΑΛ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έκθεση συνοχής, σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές

Στο πλαίσιο διαβούλευσης και κατάθεσης συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων για τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής της Ευρώπης, με αφορμή την 5η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κατέθεσε τις θέσεις του για το πλαίσιο πολιτικών σχετικών με τις νησιωτικές περιοχές.

 Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο το οποίο έχει αποσταλεί από την ΥφΘΥΝΑΛ, κα. Ελπίδα Τσουρή, στο αρμόδιο, για τη διαμόρφωση της συνολικής πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης, υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

 Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται:

 Ø      Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός τέτοιου πολιτικού πλαισίου για τα νησιά:

o       Η δημιουργία ενός επαρκούς πλαισίου παρακολούθησης της εξέλιξης των νησιών σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους ειδικούς στόχους που έχει θέσει συνολικά η ΕΕ με την ανάλυση στο χωρικό επίπεδο του νησιού (από NUTS 2 μέχρι LAU) ,

o       Η καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στα νησιά (IslandsImpact Assessment),

o       Η διεύρυνση των χωρικών κριτηρίων επιλεξιμότητας με την υπαγωγή νησιών – τμημάτων αρχιπελαγικών περιοχών (πχ. μικρά νησιά Aland, μικρά νησιά Σκωτίας, μικρά νησιά Αιγαίου).

 Ø      Τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας πολιτικής συνοχής, με έμφαση την εδαφική συνοχή και τις νησιωτικές περιοχές:

o       Η διαφοροποίηση των κλαδικών πολιτικών, ειδικά αυτών που έχουν άμεσες χωρικές επιπτώσεις, ώστε να λάβουν υπόψη τους τις διαφορετικές χωρικές πραγματικότητες: η πολιτική διευρωπαϊκών ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων, η πολιτική υπαίθρου, η  ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική (διαχείριση νερού, αποβλήτων, βιοποικιλότητας), η πολιτική ενίσχυσης των επιχειρήσεων,  η πολιτική ανταγωνισμού, αλλά και η μεταναστευτική πολιτική, πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών.

o       Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και των κανόνων επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση περιοχών και δράσεων: με δεδομένο το αυξημένο κόστος εφαρμογής της ίδιας ευρωπαϊκής πολιτικής στα νησιά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την διαφορετική στρατηγική θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας που να συνδέονται τόσο με τις παραμέτρους που καταγράφουν την ελκυστικότητα των νησιών (και όχι μόνο το κατά κεφαλή ΑΕΠ) αλλά και κριτήρια αποτελεσματικότητας των δράσεων.

o       Η ταυτόχρονη ενίσχυση των δράσεων ενδογενούς ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των τοπικά εμπλεκόμενων (οικονομικοί παράγοντες, κοινωνία, τοπικές αρχές, πολίτες) και των δράσεων χωρικής συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί η αναζήτηση, εφαρμογή και διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ περιοχών με ανάλογα χαρακτηριστικά.

 Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά, που επιχειρείται ολοκληρωμένη παρέμβαση και συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης συνοχής, σχετικά με τις νησιωτικές πολιτικές.

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ: «Είμαι ο έρωτας»
Επόμενο άρθροΤο Ποδηλατείν στα Brevet του 2011