Αρχική Νέα Τοπικά Αίτημα για ίδρυση Ινστιτούτου Αγροτικής Ερευνας στο Βόρειο Αιγαίο

Αίτημα για ίδρυση Ινστιτούτου Αγροτικής Ερευνας στο Βόρειο Αιγαίο

13

 

Ψήφισμα των πέντε αρμοδιότερων επιμελητηριακών φορέων του τόπου, δηλαδή, του Επιμελητηρίου Λέσβου, του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ, του Οικονομικού ΕΕ και της ΕΕΧ, απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κοινοποιείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με αίτημα την ίδρυση ερευνητικού ιδρύματος στο Βόρειο Αιγαίο με τη μορφή ινστιτούτου που θα λειτουργήσει ως ουσιαστικός τοπικός ανατυξιακός παράγων.
Το ψήφισμα αυτό, πριν αποσταλεί στους αποδέκτες του, τέθηκε υπόψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαιου και του Δήμου Λέσβου προκειμένου να υιοθετηθεί και από την Αυτοδιοίκηση, ενημερώνει το σχετικό δελτίο τύπου που έχει αναλάβει να αποστείλει το παράρτημα της Ενωσης Ελληνων Χημικών.
Μήπως ομως τα παραρτήματα των όποιων φορέων πρέπει να κατανοήσουν ότι εκπροσωπούν το ΟΛΟΝ του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο τη Λέσβο, άρα πρέπει να γίνεται κοινοποίηση και στους Δήμους των άλλων νομών της Περιφέρειας;

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.:ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27-01-2011

Oι εκπρόσωποι των φορέων που υπογράφουμε το κείμενο που ακολουθεί,

έχοντας υπόψη

το Ν/Σ που εκπόνησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας – ΔΗΜΗΤΡΑ ή «ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. -ΔΗΜΗΤΡΑ»,

το ότι στον υπό θέσπιση Οργανισμό θα εντάσσονται 14 ερευνητικά θεματικά ινστιτούτα, εκ των οποίων 12 θα εδρεύουν στην ηπειρωτική χώρα και 2 στην Κρήτη, τα οποία πλέον θα αποτελούν αποκλειστικά τον εθνικό ερευνητικό άξονα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης,

Συμφωνήσαμε στα εξής :

ότι ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου εμφανίζει αξιόλογη αναπτυξιακή δυναμική, που καταγράφεται τόσο με τα ιστορικά στοιχεία που την αφορούν, όσο και με το πλήθος των Π.Ο.Π. προϊόντων που παράγονται σ’ αυτά, σε αντίθεση  με τους άλλους δύο τυπικούς τομείς της οικονομίας, από τους οποίους ο μεν τομέας του τουρισμού παρουσιάζει μετριότατη αναπτυξιακή δυναμική, ο δε της βιομηχανικής παραγωγής είναι εξαιρετικά περιορισμένος, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των οικοσυστημάτων των νησιών και επομένως η αγροτική ανάπτυξη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου χρήζει σοβαρής ενθάρρυνσης από την Πολιτεία,

ότι παράμετροι, όπως το κλίμα που επικρατεί στη νησιωτική περιοχή μας, οι ποικιλίες που καλλιεργούνται εδώ, οι εφαρμοζόμενες πρακτικές, τα εδάφη κ.λπ., διαμορφώνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στα αγροτικά προϊόντα και τα προσδίδουν ιδιαίτερες ιδιότητες, οι οποίες όμως δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς και επομένως υποκρυπτόμενες σ’ αυτά διατροφικές αξίες διαφεύγουν, με ό,τι αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, αυτονόητα, τούτο συνεπάγεται,

ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν υφίσταται ερευνητικό ίδρυμα του τομέα της αγροτικής παραγωγής, που παράλληλα να παρέχει και επιστημονική υποστήριξη στους ασχολούμενους με την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνησή της. Έτσι, αναφερόμενοι στο ελαιόλαδο, ως παράδειγμα, 10.000 – 30.000 τόνοι παράγονται μόνο στη Λέσβο ετησίως με μεθοδολογία βασισμένη αποκλειστικά στις πρακτικές γνώσεις των ασχολουμένων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνιστά κλάσμα μικρότερο του 40% της ετήσιας παραγωγής, όταν στις περισσότερες άλλες ελαιοπαραγωγές περιοχές το αντίστοιχο κλάσμα είναι 80%.

Λάβαμε, επίσης, υπόψη ότι στο Κάτω Τρίτος της Λέσβου υφίσταται κτίριο του πάλαι ποτέ δυναμικά λειτουργούντος Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, που σήμερα φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του τον ιδιαίτερα σύγχρονο εξοπλισμό από ακριβά αναλυτικά όργανα, αξίας άνω των 500.000 €, του προσφάτως ιδρυθέντος και επίσης μη λειτουργούντος Εργαστηρίου Ελαιολάδου.

Για τους ως άνω λόγους και άλλους που σχετίζονται με την απόλυτη ανάγκη της ανάπτυξης της φτωχότερης περιφέρειας της Ε.Ε.,

Εκτιμούμε ότι η λειτουργία περιφερειακού ινστιτούτου ερευνητικού στο Βόρειο Αιγαίο, με αντικείμενο ελαιόλαδο, οίνους, μαστίχα και ενδεχομένως γαλακτοκομικά είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νησιών της περιφέρειας Β. Αιγαίου και ότι ένα τέτοιου κύρους ίδρυμα θα μπορούσε, ακριβώς και λόγω της γεωγραφικής θέσης του, να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις, μέσω της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, επιτυγχάνοντας μερική οικονομική αυτοτέλεια. 

Εκτιμούμε ότι οι βασικές υποδομές (κτίριο και εν μέρει εξοπλισμός) για την λειτουργία ινστιτούτου υφίστανται στο κτίριο του Κάτω Τρίτους και πρέπει να αξιοποιηθούν,

Ζητούμε την ίδρυση Περιφερειακού Ερευνητικού Ινστιτούτου Βορείου Αιγαίου με έδρα το Κάτω Τρίτος της Λέσβου και με αντικείμενο ελαιόλαδο, οίνους, μαστίχα και ενδεχομένως γαλακτοκομικά, ενταγμένο στον υπό ίδρυση νέο Οργανισμό ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. -ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως το 15ο Ινστιτούτο της δύναμής του.

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή για την τύχη της υφιστάμενης υποδομής στο Κάτω Τρίτος, που λειτουργεί φυγόκεντρα της ζητουμένης, είτε προβλέπει διοικητική ένταξη, μερική ή ολική, σε άλλους φορείς, μπορεί ενδεχομένως να επιτρέψει τη διατήρηση της «υπηρεσίας» του Κάτω Τρίτους, π.χ. ως τμήμα σχολής, αλλά δεν θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες του τόπου για ερευνητικό έργο και θα οδηγηθεί σε εκφυλισμό λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, ως ερευνητική μονάδα, και των λειτουργικών της απαιτήσεων.

 

Για την

Ένωση Ελλήνων Χημικών / Π.Τ.Β. Αιγαίου

Ο πρόεδρος

 

 

ια το

Τεχνικό Επιμελ. Ελλάδας / Π.Τ. ΒΑ. Αιγαίου

Ο πρόεδρος

Για το

Οικονομ. Επιμελ. Ελλάδας / Τμ. Αιγαίου

Ο πρόεδρος

Για το Γεωτεχνικό Επιμελ. Ελλάδας / Τμήμα Αιγαίου

Ο πρόεδρος

Για το

Επιμελητήριο Λέσβου

Ο πρόεδρος

Ηλ. Πολυχνιάτης

Παν. Πιττός

Π. Μπαρούτης

Γιάννης Τσακίρης

Γιώρ. Ορφανός

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυγχαρητήρια επιστολή ΠΣΑΜΕΑ στο Ν. Ροδίτη για εκλογή του σε ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ
Επόμενο άρθροΣύλλογος Οικολογίας: καταστρέφουν το Φαράγγι των Καμπιών