Αρχική Νέα Τοπικά Δ.Σ.Χίου: όχι στις συνενώσεις σχολείων

Δ.Σ.Χίου: όχι στις συνενώσεις σχολείων

8

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου κατά τη συνεδρίαση της 25-02-2011 συζήτησε εκτός Ημερησίας  Διάταξης την Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με «Συνενώσεις – Ιδρύσεως Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος Νύκτας κατέθεσε την εισήγηση – πρόταση της ΔΕΠ.

Το σώμα αποφάσισε  ομόφωνα:

Να παραμείνει ο Σχολικός Χάρτης του Δήμου ως έχει, με την υπάρχουσα δομή του και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς περαιτέρω συνενώσεις Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Αντιθέτως θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα, να ιδρυθούν και νέες μονάδες που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την παροχή ποιοτικής εκπ/σης στους μαθητές  του Δήμου μας. Πιστεύουμε ότι η διατήρηση όλων των Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στο Δήμο μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί ζωντανή, δημογραφικά και οικονομικά, η περιφέρεια του Δήμου μας που περιλαμβάνει απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες απέχουν πολύ από το κέντρο και οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη τους . Βασικός παράγοντας προόδου γι’ αυτές τις περιοχές και κριτήριο καθοριστικό για κάθε οικογένεια που κατοικεί σ’ αυτές είναι η ύπαρξη Σχολικής Μονάδας η οποία εγγυάται την απρόσκοπτη και ομαλή εκπαίδευση των παιδιών της.

 Να κατατεθεί  στην κ. Υπουργό Παιδείας η παρούσα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για μη συγχώνευση ή κατάργηση Σχολικών Μονάδων της Χίου. Σε περίπτωση που ή απόφαση αυτή δεν γίνεται σεβαστή, το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθεί αρωγός στην δυναμική αντίδραση της χιακής κοινωνίας και των φορέων της

 

 

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ. Χίου