Αρχική Νέα Τοπικά Δήμος Χίου και ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε., στο διαγωνισμό για τη Γεωθερμία

Δήμος Χίου και ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε., στο διαγωνισμό για τη Γεωθερμία

107

                                                                  Χίος,      03.03.2011           

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό, η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Β. Αιγαίου είχε προκηρύξει διαγωνισμό για τη μίσθωση της χρήσης του γεωθερμικού πεδίου Νενήτων και για την έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου, στην ίδια περιοχή.

Ο Δήμος Χίου, θεωρώντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίηση τους αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όλους μας στη σημερινή κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, ενδιαφέρεται σημαντικά για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου, δεδομένου ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό φυσικό πόρο, που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και της Χίου μας, γενικότερα.

Για το λόγο αυτό, συμμετείχαμε στο διαγωνισμό με την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε., στην οποία συμμετέχει η Δημοτική εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 49 % και ειδικεύεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο φάκελος που κατατέθηκε στην Περιφέρεια, στις 21/2/2011, ήταν μια πλήρης και ολοκληρωμένη πρόταση για μια κατ’ αρχήν αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. Σε αυτή, περιλαμβάνονται οι προτάσεις της εταιρείας για την ίδρυση μονάδας αφαλάτωσης που θα λειτουργεί με τη γεωθερμική ενέργεια, δυναμικότητας 3.000 κυβικών ανά ημέρα, όπως επίσης και η ίδρυση ενός πιλοτικού θερμοκηπίου και ξηραντηρίου, στην ίδια περιοχή. Η συνολική επένδυση έχει υπολογιστεί σε περίπου 1.000.000 €.

Ο στόχος του Δήμου Χίου είναι να διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση της γεωθερμίας θα υλοποιηθεί με ασφάλεια και υψηλό βαθμό αξιοποίησης, ώστε τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από αυτό το πρωτοποριακό έργο να δημιουργήσουν μόχλευση για την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής.

                                        

                                                     Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χίου