Αρχική Νέα Οικονομία Συνάντηση ΕΟΑΕΝ με Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το θέμα χορήγησης...

Συνάντηση ΕΟΑΕΝ με Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το θέμα χορήγησης αδειών στα πολυκαταστήματα

8

 

                                                                                                Χίος, 22 Μαρτίου 2011

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και

                 Ανταγωνιστικότητας, κ.Κων/νο Ρόβλια, για το θέμα της αλλαγής του

     νομοθετικού πλαισίου χορήγησης αδειών στα πολυκαταστήματα

 

Με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κων/νο Ρόβλια, συναντήθηκαν ο  Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Γεώργιος Ορφανός, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, προκειμένου να του εκφράσουν και κατ΄ ιδίαν την αντίθεση και την δυσαρέσκεια των νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας για  την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Κ1-164/17-01-2011:  «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», με την οποία -μεταξύ των άλλων- καταργούνται σημαντικές διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας μεγάλων καταστημάτων λιανικού εμπορίου (πολυκαταστημάτων).

 

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Βουλευτής Σάμου, κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.

 

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  επισήμαναν στον Υφυπουργό ότι η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το γνωμοδοτικό δικαίωμα των κατά τόπους Επιμελητηρίων στη διαδικασία έκδοσης άδειας  μεγάλων καταστημάτων λιανικού εμπορίου στις περιοχές τους όταν η συνολική τους επιφάνεια υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα που ορίζει το άρθρο 10 του ν. 3377/2005, καθώς επίσης η κατάργηση της υποχρέωσης από τον αιτούντα την άδεια να υποβάλει πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, σχετικά με τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, την οικονομία της περιοχής, την απασχόληση και τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων, είναι απαράδεκτη γιατί απαξιώνει τους θεσμοθετημένους φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου και την προστασία των μικρών επιχειρήσεων στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

 Η απόφαση υποδηλώνει προσπάθεια στήριξης των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου και περεταίρω συρρίκνωσης των μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

 Ο Υφυπουργός αν και εξέφρασε κατανόηση στις θέσεις των εκπροσώπων του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., εντούτοις επέμεινε ότι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου υπαγορεύτηκε από την αναγκαιότητα προσαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123/ΕΚ και τις επιταγές του μνημονίου.

 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους και δήλωσαν ότι ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα εξετάσει περεταίρω το ζήτημα, γιατί πιστεύουν ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να ανακληθεί.

 

                                                                                                Για τον ΕΟΑΕΝ

                                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                     Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους