Αρχική Απόψεις Aρθρα Δημήτρης Τσούχλης: τι αλλαγές φέρουν οι ανεμογεννήτριες

Δημήτρης Τσούχλης: τι αλλαγές φέρουν οι ανεμογεννήτριες

18

 

Κάποιες παράμετροι σημαντικές για μένα τις οποίες προσθέτω (κωδικοποιημένα) σε όσα έχουν γραφτεί:
 
1. Η εκχώρηση του φιλέτου του αιολοκού δυναμικού του νησιού σε μια πολυεθνική στερεί από την τοπική κοινωνία δυνατότητες αυτοτελούς διαχείρισης του δικού της πλούτου. Προκείται για ΒΙΩΤΙΚΟ ΠΟΡΟ δλδ τοπικό φυσικό κεφάλαιο η διαχείριση του οποίου δεν αφορά μόνο έμας αλλά και τις επόμενες γενεές.
 
2. Πρόκειτα για τη μεγαλύτερη επέμβαση στο ΤΟΠΙΟ της Χίου μεταπολεμικά. Ως τέτοια αλλάζει άρδην τη φυσιογνωμία της περιοχής υποβάλλοντας όλο το τοπίο στη κυριαρχία των ανεμογενητριών.
 
3. Το παραδοσιακό τοπίο των περιοχών με τα στοιχεία που το συναποτελούν (ξερολιθιές, ντάμια, μονοπάτια, παραδοσιακές καλλιέργειες..) συνιστούν πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει ταυτότητα του τόπου μεγαλύτερης σημασίας από το κέρδος..
 
4. Σε περιοχές που γίνονται τέτοιες επενδύσεις πέφτει κατακόφυρα η τουριστική κίνηση. Οι περιοχές αυτές έμφανίζουν χαμηλό δείκτη ελκυστικότητας (τεκμηριώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία) μια τέτοια εξέλιξη αφορά άμεσα τους τουριστικούς παράγοντες του νησιού και όσους μιλούν για ανάπτυξη της Β. Χίου.
 
5. Η ορνιθολογική μελέτη έχει ξεκινήσει για λογαρισμό της κοινοπραξίας Ρόκας- imbertrola από μέλος της ορνιθολογικής…ένώ προηγούμενα αρκετοί άλλοι αρνήθηκαν να την αναλάβουν. Η αμοιβή του είναι της πλάκας και ανάλογη δουλειά θα παραδώσει. Επίσης ο ίδιος άνθρωπος  έχει κραχτεί από άλλα μέλλοι της ορνιθολογικής στο πρόσφατο παρελθόν για τις προτάσεις του και την ποιότητα της δουλειάς του…
 
6. Πρόταση: διότι εχει λειανθεί το έδαφος ως προς την σύμφωνη γνώμη διαφόρων που λαμβάνουν αποφάσεις τοπικά. Να μπουν στο παιχνίδι οι απόδημοι των χωριών οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους. Να ενημερωθούν για το τί πρόκειται να συμβεί και ότι πρέπει να ξεχάσουν τη περιοχή όπως την γνώριζαν… χωρίς αυτούς δεν σταματάει εύκολα
 
7. Χρειάζεται συντονισμός με Μυτιλήνη κοινή συνάντηση και δράσεις…μπορώ να αναλάβω επικοινωνία..
 
8. Μετά  την ενημέρωση των επόμενων ημερών  θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα για τις όποιες εξελίξεις…ίσως και 2 χρόνια..
 
φιλικά
 
δημήτρης τσούχλης