Αρχική Νέα Τοπικά «ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»: τοποθέτηση Β. ΤΕΝΤΟΜΑ για προϋπολογισμό Περιφέρειας

«ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»: τοποθέτηση Β. ΤΕΝΤΟΜΑ για προϋπολογισμό Περιφέρειας

9

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κύριε Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 Οι περισσότεροι από μας είναι φυσικό να μην είμαστε εξοικειωμένοι με την απαρίθμηση κωδικών, αριθμών και όρων που αναφέρονται στον προς ψήφιση προϋπολογισμό, τον πρώτο της αιρετής περιφέρειας Βορ. Αιγαίου.

Και είναι πολύ φυσικό αυτό γιατί δεν είμαστε λογιστές και ούτε η αποστολή μας είναι να κάνουμε το λογιστή. Είμαστε πολιτικό θεσμικό όργανο που πρέπει να κάνει πολιτικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, με συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια και με στοχεύσεις για το μέλλον των νησιών μας. Και όλα αυτά -όχι όπως γίνεται τώρα- σαν μια συρραφή των προϋπολογισμών των νομαρχιών, που πλέον δεν υπάρχουν, με μια καθαρά διαχειριστική – διεκπεραιωτική λογική συνέχειας της πολιτικής των παλιών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων Χ 3 (όπου π.χ. δεν ξεχωρίζεις ποια κονδύλια αφορούν σε παλιές υποχρεώσεις των νομαρχιών και ποια σε νέες δραστηριότητες).

Και δω θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κ. περιφερειάρχη , σε τι θα διέφερε ο προϋπολογισμός που μας προτείνετε εσείς, από αυτόν που θα μας πρότεινε η παράταξη του κ. Βογιατζή, αν είχε αυτή κερδίσει τις εκλογές; Απαντούμε απολύτως σε τίποτα. Με τη διαφορά μόνο ότι τον κ. Βογιατζή θα τον έπαιρνε να κάνει και αντικυβερνητική πολιτική, ενώ εσείς αρκείστε στις επισκέψεις και στις υποσχέσεις των φίλων σας υπουργών, οι οποίοι όμως δεν έχουν τι να υποσχεθούν αφού έχουν πάνω στο κεφάλι τους τους γραφειοκράτες των Βρυξελών και του ΔΝΤ.

Με το παραπάνω σκεπτικό η συζήτηση πάνω στον προϋπολογισμό του 2011 της περιφέρειας θα έπρεπε – να γίνει πάνω σε μια πολιτική εισήγηση – προγραμματική δέσμευση του κ. Περιφερειάρχη όπου να εκτίθεται με αναλυτικό τρόπο, πώς ξεκινάει η προσπάθεια για ένα ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, που είναι και η προμετωπίδα της παράταξής του και που ήταν το προεκλογικό του σύνθημα, με βάση το οποίο βρίσκεται σήμερα σ’ αυτή τη θέση.

Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, παρά οι τεχνοκρατικές εισηγήσεις των αρμοδίων οικονομικών στελεχών των Π.Ε., κι αυτό γιατί πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα παραδοθήκατε στη λογική που λέει «αυτά έχουμε – μ’ αυτά θα τη βγάλουμε», ξεχνώντας τα όσα αγωνιστικά και διεκδικητικά λέγατε στα προεκλογικά μπαλκόνια.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ:

1) αυτό που λέγαμε από τότε που ξεκινούσε η συζήτηση για τον «Καλλικράτη», ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο προχωράει η κυβέρνηση στο σχέδιο «Καλλικράτης» είναι δημοσιονομικός, δηλαδή ότι ο «Καλλικράτης» αποτελεί το μνημόνιο στην αυτοδιοίκηση και σκοπός της κυβέρνησης είναι μέσω του «Καλλικράτη» να γίνει περικοπή των πόρων προς την αυτοδιοίκηση.

2) Ότι για μια ακόμη φορά φυσικά δεν εφαρμόζεται το άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο τονίζει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τη μεταφορά των αναγκαίων πόρων. Στα πλαίσια ενός ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος, χωρίς επιβολή νέων φόρων στους πολίτες, πρέπει να γίνει ανακατανομή των φορολογικών πόρων μεταξύ κεντρικής εξουσίας και αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτή να ασκήσει με επάρκεια και ανεξαρτησία τις νέες αρμοδιότητες.

3)  Ότι σήμερα η αυτοδιοίκηση και των δυο βαθμών διαχειρίζεται το 3,3% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε. είναι 11,5% και ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν θέλουμε να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι:

·  Δεν υιοθετήθηκε η επανειλημμένη  απαίτηση των συνεδρίων της ΕΝΑΕ για προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση.

·  Προωθήθηκε η επιλογή του 2,4% του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και του 4% του Φ.Π.Α. ως πηγή εσόδων. Τα έσοδα αυτά, εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης, δεν εξασφαλίζουν τα απαραίτητα έσοδα για τη λειτουργία του θεσμού.

·  Έγινε αναγραφή 800 εκατ. Ευρώ στον προϋπολογισμό του 2010 ως έσοδα στις Νομαρχιακής τότε Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια με υπουργική εγκύκλιο οδηγηθήκαμε στα δωδεκατημόρια (1/12 κάθε μήνα) και στο καθεστώς των περικοπών του 2010.

·  Φορτώθηκε η ανάληψη στις ευθύνης στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις μέσα από στις Κ.Α.Π. των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων στις Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

·  Δεν απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών στην πρόσφατη επίσκεψη του προσωρινού συμβουλίου στις Ένωσης Περιφερειών για στις παρακρατηθέντες πόρους.

·  Δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική εργασία να κοστολογηθούν οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, παρ’ ότι το άρθρο 270 του «Καλλικράτη» αναφέρει σαφώς ότι επιβάλλεται να κοστολογηθούν οι αρμοδιότητες.

Άρα για ποιο προϋπολογισμό μπορούμε να συζητάμε και για ποια αναπτυξιακή και κοινωνική αποστολή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης;

Ένα προϋπολογισμό στον οποίο δεν υπάρχει καμία πολιτική που να αφορά ούτε κατ’ ελάχιστον στη συντήρηση του «ανάπηρου» κοινωνικού κράτους και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τους πολίτες που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης και της πολιτικής του μνημονίου.

Ένα προϋπολογισμό που είναι έτσι κι αλλιώς μεταβατικός και προσωρινός και απολύτως ανεπαρκής σε ό,τι αφορά την εισροή από στις κεντρικούς πόρους και με ελάχιστη εισροή από στις δημόσιες επενδύσεις και που ισοσκελίζεται μόνο από τα ταμειακά υπόλοιπα που υπήρχαν στις Νομαρχίες.

Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη για ένα διαφορετικό ρόλο της Περιφέρειας, πέραν του διεκπεραιωτή, του διαχειριστή, του εκτελεστικού βραχίονα των σχεδιασμών και της οικονομικής «ασφυξίας» που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επιβάλει.

Δεν έχουμε αυταπάτες για τη στάση της πλειοψηφίας, η οποία ταυτίζεται με την κυβερνητική πολιτική και τον Καλλικράτη, που θεσμοθετεί Δήμους και Περιφέρειες ως τοπικό- περιφερειακό κράτος, πλήρως ελεγχόμενο από το κρατικό –πολιτικό σύστημα συνολικά.

Είχαμε πολλές ερωτήσεις να κάνουμε στους συντάξαντες τον προϋπολογισμό, γιατί είχαμε και έχουμε πολλές απορίες για επί μέρους θέματα. Συνειδητά όμως δε μπήκαμε σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί πιστεύουμε ότι το κύριο δεν είναι οι γραμμές και οι στήλες του προϋπολογισμού.

Αν θα παιχτεί η μπάλα δεν είναι εκεί, αλλά στους δρόμους και στους αγώνες των εργαζομένων.

 

Μυτιλήνη  30/3/2011

Από το γραφείο τύπου της περιφερειακής παράταξης

«ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»