Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση, για τη διαμόρφωση θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας μας, κατέθεσε ο Βουλευτής...

Ερώτηση, για τη διαμόρφωση θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας μας, κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Κ. Μουσουρούλης.

11

 

Eνημέρωση για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας – πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) που όφειλε να έχει προβεί η χώρα μας, έως τις 15 Ιουλίου 2010 και για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, στις 27 Ιανουαρίου 2011, «αιτιολογημένη γνώμη», καλώντας τις ελληνικές αρχές, εντός δυο μηνών, να λάβουν σχετικά μέτρα, ζητά με ερώτησή του  ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.

Σημειώνεται ότι η αποστολή «αιτιολογημένης γνώμης» κατά την πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Κωστής Μουσουρούλης επισημαίνει ότι πρόσφατα η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε Έκθεση για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), για την περίοδο 2011-2013, προϋπολογισμού 50 εκατ., που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό, για το σχεδιασμό που υπάρχει για τη στρατηγική και οικονομική αξιοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

 

Προς :    – Υπουργό Εξωτερικών

                   – Υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

                   – Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

               

Θέμα:     Εναρμόνιση εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας – πλαίσιο 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη θαλάσσια στρατηγική.

 

Η χώρα μας όφειλε, έως 15 Ιουλίου 2010, να προβεί στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Κοινοτική νομοθεσία «περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία -πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)». Λόγω μη συμμόρφωσης προς την ανωτέρω υποχρέωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 27 Ιανουαρίου 2011, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας, εντός προθεσμίας δυο μηνών, ενημέρωση για τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Παράλληλα, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε Έκθεση για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) για την περίοδο 2011-2013, προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. Βασική επιδίωξη της πρότασης για δράσεις και έργα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας αυτής Ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των παράκτιων, νησιωτικών και απόμακρων περιφερειών της Ε.Ε.. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζουν οι στόχοι που τίθενται για  τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες της Ε.Ε. καθώς και για την προώθηση της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ στη βάση υποχρέωσης των τρίτων χωρών να επικυρώσουν και εφαρμόσουν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μη διαθέτει μια σύγχρονη και φιλόδοξη θαλάσσια στρατηγική και επειδή τόσο η Οδηγία όσο και η Έκθεση προσφέρουν ευκαιρίες για να αποκτήσει η χώρα μας πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της ναυτιλίας της μέσω του σεβασμού των διεθνών συμβάσεων,

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

 

1.        Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας;  

 

2.        Πώς προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να αξιοποιήσουν οικονομικά και στρατηγικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της Οδηγίας και της Έκθεσης για την ΟΘΠ 2011-2013;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής                                                                                                                    Αθήνα, 15.04.2011                                                  

 

               

 

 

Κωστής Μουσουρούλης                                                                                                       

Βουλευτής Νομού Χίου

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυμμετοχή Πυροσβεστικής σε ετήσια άσκηση
Επόμενο άρθροΕπεμβάσεις Πυροσβεστικής από τη βροχόπτωση