Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης από Ψαρά: από την ύφεση πλήττονται τα μικρά νησιά

Κ. Μουσουρούλης από Ψαρά: από την ύφεση πλήττονται τα μικρά νησιά

7

«Οι φυσικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί και, τώρα, η βαθιά ύφεση, έχουν πλήξει οξύτατα την ήδη υποτυπώδη παραγωγική, εμπορική και τουριστική λειτουργικότητα των μικρών νησιών της χώρας μας, με αποτέλεσμα να προστίθεται υστέρηση και να αυξάνεται ο κίνδυνος αποδιάρθρωσης του κοινωνικοοικονομικού τους ιστού”, τόνισε από τα Ψαρά ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής, βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.

“Η Κυβέρνηση οφείλει, συνεχίζει ο Χιώτης βουλευτής, αφού αξιολογήσει το αναπτυξιακό προφίλ και τη φέρουσα ικανότητα των μικρών νησιών της χώρας μας, να προχωρήσει άμεσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό αξιοποίησης των προοπτικών που δημιουργούνται: με την επαναπροσέγγιση της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στη βάση των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων, την πρόταση Κανονισμού για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου, την αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικό τουρισμό κ.α.

 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Στήριξης των μικρών νησιών με τους παρακάτω άξονες – μέτρα:

         καλύτερη οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με επανασχεδιασμό των διαδικασιών και αποτελεσματικότερα κίνητρα,

        εμπλουτισμό των εναλλακτικών τοπικών συνδέσεων, με την ενίσχυση δευτερευουσών λιμενικών υποδομών μικρής κλίμακας στις πλησιέστερες ακτές των μεγαλύτερων νησιών,

         βελτίωση των διοικητικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, με πρόσθετα κίνητρα προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού και με άμεση νομοθετική και διοικητική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσέθεσε η  εφαρμογή του «Καλλικράτη»,

         χωροταξική οργάνωση και θεσμοθέτηση των χρήσεων γης, με αποτελεσματικότερες διαδικασίες,

        προστασία του αναλλοίωτου περιβαλλοντικού, ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, με την υλοποίηση, από ενιαίο φορέα, επενδύσεων μικρής κλίμακας,

        διαφοροποίηση και συμπληρωματικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, με παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και διασύνδεσή τους με εκείνες των μεγαλύτερων νησιών κάθε νομού,

         στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με ενισχύσεις για την οργάνωση και κατοχύρωση του βιολογικού τρόπου αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής τοπικής προέλευσης και την, μικρής κλίμακας, πρώτη μεταποίηση ή/και τυποποίησή τους,

         εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία καταλυμάτων, campings, χώρων εστίασης και πώλησης τοπικών προϊόντων κλπ

        ήπια και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ΑΠΕ, με ένταξή τους στην τοπική ταυτότητα (destination branding),

         ενίσχυση της εξωστρέφειας, με ενιαίο πρόγραμμα προώθησης και προβολής του συνόλου των μικρών νησιών της χώρας,

 Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», που θεσμοθετήθηκε το 2008, ορίζει τα μικρά νησιά ως «Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων» και δίνει κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου και νησιωτικού χώρου. Οι κατευθύνσεις αυτές είχαν εξειδικευθεί στο «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο» που, ενώ είχε ολοκληρωθεί και τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2009, η σημερινή Κυβέρνηση φαίνεται να έχει εγκαταλείψει.

 Την καλούμε, λοιπόν, να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και να προχωρήσει άμεσα στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που προτείνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών της χώρας μας», κατέληξε ο κ. Μουσουρούλης.

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟ Δικηγορικός Σύλλογος στον Αντιπεριφερειάρχη για Δικαστικό Μέγαρο
Επόμενο άρθροΣυναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χίου