Αρχική Απόψεις Aρθρα Απάντηση Γραφείου Κ. Μουσουρούλη στο άρθρο – ανοικτή επιστολή του κ. Λυπαρή...

Απάντηση Γραφείου Κ. Μουσουρούλη στο άρθρο – ανοικτή επιστολή του κ. Λυπαρή σχετικά με το έργο του φράγματος “Κόρης Γεφύρι”

49

 Με αφορμή την ανοικτή επιστολή του κ. Λυπαρή για το έργο «Κόρης Γεφύρι» (δημοσιεύεται στη διεύθυνση: http://www.chiosnews.com/cn2942011156290.asp), έπειτα από την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε πρόσφατη σχετική ερώτηση του Βουλευτή Ν. Χίου της ΝΔ Κωστή Μουσουρούλη, θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

 Εκτιμώ ότι είναι κοινός ο στόχος της ολοκλήρωσης του έργου με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους έλληνες φορολογούμενους και της ταυτόχρονης απόδοσης ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν.  Σε αυτό αποβλέπει η πρόταση του Κωστή Μουσουρούλη, όπως διατυπώθηκε στη σχετική ανακοίνωσή του.  Η πρόταση αυτή αποτελεί προϊόν μελέτης και εμπειρίας και είναι απολύτως εφαρμόσιμη για το συγκεκριμένο έργο. Εάν υπάρχει άλλη αντίστοιχη που να ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά, καλό είναι να κατατεθεί δημόσια.  Ευχαρίστως να συζητήσουμε την όποια πρόταση του κ. Λυπαρή άμεσα προκειμένου να ενημερώσω τον Βουλευτή, ώστε να την επεξεργαστεί κατάλληλα και, ενδεχομένως, να ζητήσει και τις απόψεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Επίσης, κατ’ εντολή του κ. Μουσουρούλη, είναι στη διάθεση του κ Λυπαρή όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει (θα ήταν ευπρόσδεκτα και όλα τα επίσημα στοιχεία που εκείνος διαθέτει για το έργο).

 Σε ό,τι αφορά στα σημεία που έχουν επισημανθεί, θα ήθελα να κάνω τα εξής σχόλια:

 Α) «Ελλιπείς αρχικές μελέτες».

 Δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές τα δημόσια έργα στην Ελλάδα να δημοπρατούνται με ελλιπείς αρχικές μελέτες, ή οι μελέτες εφαρμογής και οι τελικές προσμετρήσεις ποσοτήτων να έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από τις αρχικά προβλεπόμενες. Το φράγμα «Κόρης Γεφύρι» δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αυτό αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Κωστή Μουσουρούλη. Αυτό επισημαίνει και ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) στην Τεχνική του Αναφορά (ΤΑ): «αβλεψίες της αρχικής μελέτης σε σχέση με τις γεωτεχνικές απαιτήσεις του έργου» (σημείο 11.α. Τροποποιήσεις Μελετών της ΤΑ) και «νέας εργασίας…. που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση» (σημείο 11. β/γ της ΤΑ). Αυτό προκύπτει από τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) όπου, ενδεικτικά, αναφέρονται: «αλλαγή του αγωγού από PVC Φ 280 της αρχικής μελέτης σε σωλήνα πολυαιθυλενίου PE Φ335», «αλλαγή της χάραξης αγωγού, η οποία θα ακολουθήσει τη χάραξη της οδού 2, με την επέκταση από τη μία πλευρά μέχρι της Κόρης το γεφύρι και από την άλλη πλευρά μέχρι το ταχυδιυλιστήριο», «κατασκευή νέου μη προβλεπόμενου από την οριστική μελέτη αντλιοστασίου», «τοποθέτηση μέσα το ίδιο σκάμμα με τον αγωγό Φ335 επιπλέον σωλήνα ΡΕ Φ110», «αποτελούν εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου και απαιτούν τη σύνταξη νέας υδραυλικής μελέτης και λεπτομερούς μελέτης του ζητούμενου αντλιοστασίου…..»

 Β) «Καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογίας», «επιπτώσεις στο κόστος και τη διαχείριση της σύμβασης» λόγω αρχαιολογίας.

Στο έγγραφο της απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ αναφέρεται αυτολεξεί : «Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών αφορούν κατά κύριο λόγο εργασίες που προέκυψαν από τις επιταγές-απαιτήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφών δια μηχανικών μέσων έναντι δια χρήσεως εκρηκτικών υλών (ως συμβατικά προβλέπονταν), προκειμένου να προστατευθούν ο σωζόμενος αγωγός σε συνέχεια με το Γενουατικό Υδραγωγείο «Κόρης Γεφύρι», καθώς και το ομώνυμο ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Κόρης Γεφύρι», όπως έχει αναλυτικά αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους…».

Είναι επίσης γνωστό ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επί πέντε (5) μήνες απασχολήθηκαν στο έργο Αρχαιολόγος, Συντηρητής, Σχεδιαστής και τέσσερεις Εργάτες, για τους οποίους δεν υπήρχε πρόβλεψη. Επομένως  εκτός της χρονικής, υπήρξε και οικονομική επίπτωση (αρχαιολογική επίβλεψη, εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων εκβραχισμού από τη διάνοιξη της οδού 1, αποκατάσταση ιστορικού – διατηρητέου αγωγού με καθαρισμό δια χειρών, κόστος αλλαγής εκσκαφικών μέσων) και στη διαχείριση της σύμβασης (ΑΠΕ και Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών –ΣΣΕ-).

Το ίδιο επισημαίνει και ο ΕΣΠΕΛ σημεία 11.α (απαιτήσεις της αρχαιολογίας στον τρόπο εκσκαφής). Δεν υπαινιχθήκαμε ότι η αρχαιολογία έφταιξε για όλα τα δεινά του έργου. Αρχαιολογία υπήρξε, αλλά τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι ανάδοχοι, οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία αντιμετώπισης του θέματος. Άλλωστε, με σωστό χειρισμό οι αρχαιολογικές δαπάνες μπορούν ακόμα και να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ως χωριστό υπο-έργο, ελαχιστοποιώντας τα όποια προβλήματα. Αυτό το θεωρούμε αυτονόητο, όπως αυτονόητο είναι ότι ο ΑΠΕ και η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε αν είναι παράνομοι. Τυχόν ευθύνες που υπονοεί εδώ ο κ. Λυπαρής, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του διαχειριστικού ελέγχου που ήδη προτείναμε.

Γ) «Νέες εργασίες με μηχανικά μέσα….. χρήσης εκρηκτικών» και παραπομπή στο παράρτημα.

 Η Εγκύκλιος, που αναφέρει ο κ. Λυπαρής, της Αρχής Πληρωμής, έχει εκδοθεί όταν ο Κωστής Μουσουρούλης ήταν πολιτικός της προϊστάμενος, ως Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οπότε «κρούει ανοικτές θύρες».

 Σημειώνονται δύο μόνο στοιχεία: Πρώτον η Εγκύκλιος αναφέρεται σε μη επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή δεν τις χρηματοδοτεί η ΕΕ,  και όχι σε μη νόμιμες. Αν είχαν κριθεί μη νόμιμες, όφειλαν να είχαν κινηθεί άλλες διαδικασίες. Δεύτερον, η ΣΣΕ είναι κάτω του ορίου του 50% των ‘’επιτρεπόμενων τροποποιήσεων’’. Τώρα, το γιατί στην Ελλάδα οι περισσότερες συμβάσεις τροποποιούνται εξαντλώντας το όριο αυτό, και οδήγησαν την ΕΕ να μην τις χρηματοδοτεί και εν πάση περιπτώσει να αποθαρρύνει τη συνεχή χρήση τους, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι.

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παραπέμψω τον κ. Λυπαρή και κάθε καλόπιστο αναγνώστη, στο βιβλίο του Κωστή Μουσουρούλη «Δημόσιες Επιλογές, μία προσωπική αφήγηση», αποσπάσματα του οποίου επισυνάπτω, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα κύρια προβλήματα του «Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Έργων» στη χώρα μας με αφορμή τις εμπειρίες του από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και της προσπάθειας που καταβλήθηκε ακριβώς για την αυστηροποίηση των κανόνων τροποποιήσεων των συμβάσεων μετά την υπογραφή τους, για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη, μεταξύ των οποίων και η αυστηρότερη διαχείριση των ‘επί έλασσον’ δαπανών στα δημόσια έργα. 

 Δ) «Ασυμφωνίες μεταξύ υπηρεσίας και αναδόχου στις τεχνικές επιμετρήσεις».

 Ορθές οι παρατηρήσεις, αλλά ας απευθυνθούν εκεί που πρέπει. Δεν διαχειρίστηκε ο Βουλευτής τις αποφάσεις της υπηρεσίας, ούτε τα αιτήματα του εργολάβου.

 Με δύο λόγια, ο σχολιασμός των αιτιών του αδιεξόδου είναι χρήσιμος, όταν μπορεί να δώσει λύση και πρόταση για το επόμενο βήμα. Η ανακοίνωση του Κ. Μουσουρούλη ανέφερε τα αίτια, παρέθετε κατά το δυνατό αντικειμενικές διαπιστώσεις και προχωρούσε σε διατύπωση συγκεκριμένης διεξόδου για τη συνέχιση του έργου. Δεν είχε σχέση με παροχή «άλλοθι» προς καμία πλευρά. Ούτε υπέδειξε ενόχους, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. 

 Εμείς συνεισφέρουμε όπου θεσμικά μας επιτρέπεται και στη βάση των όσων γνωρίζουμε. Με σκοπό όχι τη συνθηματολογία, αλλά την ολοκλήρωση του έργου, την απόδοση ευθυνών και τη διασφάλιση των χρημάτων όλων μας.

 Γνωρίζοντας την προεργασία του κ. Λυπαρή για το θέμα, καθώς και την τοποθέτησή του στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τον παρακαλούσα να προβεί σε αντίστοιχη πρόταση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 

Καραχάλιος Χρήστος

Διευθυντής Γραφείου

Βουλευτή Ν. Χίου

Κωστή Μουσουρούλη.

 

Επισυνάπτονται:

 

1.       Η Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ

2.       Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

3.       Η ανακοίνωση του Κωστή Μουσουρούλη

4.       Αποσπάσματα από το Βιβλίο του Κωστή Μουσουρούλη (ΚΠΣ Αποτελέσματα ΣΠΔΕ & ΣΔΕ, ΚΠΣ  ΣΠΔΕ-1)

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣε ισχύ το θερινό ωράριο για το “νυχτερινό” της ΔΕΗ
Επόμενο άρθροΤηλέφωνα & διευθύνσεις Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.