Αρχική Νέα Τοπικά Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Κ. Γανιάρη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (3-5-2011) για το...

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Κ. Γανιάρη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (3-5-2011) για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Χίου- 2011.

8

 

Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στα πρώτα βήματα  της αιρετής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η έγκριση από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2011.

Γιατί σηματοδοτεί την παρέμβαση της Περιφέρειας σε κρίσιμους τομείς που αφορούν στην καθημερινή ζωή του πολίτη στα νησιά μας, τη φροντίδα για βασικές υποδομές, αλλά και τα θεμέλια για την αναπτυξιακή προοπτική.

 Όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω και κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού ένα από τα κύρια καθήκοντά μας είναι να τακτοποιήσουμε, ως φυσική συνέχεια του θεσμού, τις εκκρεμότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Γι’ αυτό και όπως θα διαπιστώσετε ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων για το 2011 πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατευθύνεται στην ολοκλήρωση  – αποπληρωμή έργων προηγούμενων ετών. Με αυτή την έννοια λοιπόν μιλούμε για έναν κυρίως εξοφλητικό Προϋπολογισμό για το 2011.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 63 έργα και δράσεις παλιότερων ετών –ενταγμένα από τη Ν.Α. Χίου και 24 νέα έργα και δράσεις για την κάλυψη των αναγκών του 2011.

Τα περισσότερα από τα νέα προτεινόμενα έργα (16 έργα) αφορούν στην κάλυψη φθορών, προβλημάτων και αναγκών συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ στον Τομέα των Επενδύσεων προτείνονται 8 απολύτως απαραίτητα έργα και δράσεις, ενδεικτικό της προτεραιότητας που δόθηκε στην ολοκλήρωση παλαιών έργων. 

 Βασικό μας μέλημα επίσης ήταν η σύνταξη ενός απόλυτα ισοσκελισμένου, ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου Προγράμματος έργων και επενδύσεων, με τη λογική ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις των έργων για το 2011, τόσο για συγκοινωνιακά έργα, όσο και για τις επενδύσεις είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις διαθέσιμες πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011. 

Θεωρώ ότι στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, με δεδομένη την περιστολή των δημοσίων δαπανών, έγινε ότι ήταν δυνατόν για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας και να εντάξουμε τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία έργα. Αξίζει να αναφέρω ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το 2011 (σε ότι αφορά την ΠΈ. Χίου) ανέρχονται στα 3.120.000 € ενώ τα προηγούμενα χρόνια για την τότε Ν.Α. Χίου προσέγγιζαν τα 4.000.000 €.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω  και τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες της Π.Ε. Χίου για τη συνεργασία που είχαμε στη σύνταξη αυτού του –όχι εύκολου- Προγράμματος. 

 Καταληκτικά, και επειδή έχω την πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και ξεκάθαροι απέναντι στους συμπολίτες μας που εμπιστεύθηκαν:

 

Το φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης, μια αφετηρία που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε αφ’ ενός στις υποχρεώσεις μας για το τρέχον έτος, θα βάλει αφ’ ετέρου τα ισχυρά θεμέλια για την άσκηση του αναπτυξιακού μας ρόλου τα επόμενα χρόνια. Καθοριστικά στην πορεία αυτή θα είναι η διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ που περιέρχεται στην αιρετή Περιφέρεια από 1/7/2011, αλλά και ο σχεδιασμός που ήδη πρέπει να ξεκινήσει για την αξιοποίηση, προς όφελος των κοινωνιών των νησιών μας, των έργων και δράσεων των επόμενων ετών.