Αρχική Νέα Τοπικά Στην «Αιγαιοηλεκτρική Ροδοκλίνων ΑΕ» το γεωθερμικό πεδίο Νενήτων

Στην «Αιγαιοηλεκτρική Ροδοκλίνων ΑΕ» το γεωθερμικό πεδίο Νενήτων

24

Σε μια εταιρεία όπου με ποσοστό 49% συμμετέχει η  Δημοτική “Προμηθευτική Α.Ε.” κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του γεωθερμικού πεδίου στα Νένητα.
Το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Χίου αναφέρει τα εξής:
Μετά από σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη με αρ. πρωτ. 2269/19.04.2011 σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νενήτων, πρώην Δήμου Ιωνίας Νήσου Χίου και έρευνας του ομώνυμου πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, το οποίο κατοχυρώθηκε στην εταιρεία «Αιγαιοηλεκτρική Ροδοκλίνων ΑΕ».

Μέτοχος της εταιρείας «Αιγαιοηλεκτρική Ροδοκλίνων ΑΕ» είναι η Δημοτική Εταιρεία Δήμου Χίου «Προμηθευτική Α.Ε» με ποσοστό 49%.

 

 Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου”