Αρχική Νέα Τοπικά Γνωμοδότηση Περιφέρειας Β. Aιγαίου για υδατοκαλλιέργειες

Γνωμοδότηση Περιφέρειας Β. Aιγαίου για υδατοκαλλιέργειες

10

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη όπως και την χωροταξική κατανομή των υδατοκαλλιεργειών, το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου στην πρόσφατη συνεδρίασή του συζήτησε συνολικά το θέμα της υδατοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αντάλλαξαν απόψεις, έγινε δεκτή η εισήγηση-γνωμοδότηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 Εκ μέρους της Περιφερειακής αρχής παρουσιάστηκε η εισήγηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου Μάρκου ο οποίος ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια την υφιστάμενη κατάσταση των υδατοκαλλιεργειών στα νησιά μας. Ενός κλάδου που όπως τόνισε ο ίδιος, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική με παραγωγή 4.600 τόνους ιχθύων και ευοίωνες προοπτικές εφόσον βέβαια χωροθετηθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες και λειτουργήσουν μέσα σε χωροθετημένες περιοχές στα πλαίσια της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, με ορθολογική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να παρεμποδίζονται οι άλλες παράκτιες δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού.

 Παρουσιάστηκε επίσης αναλυτικά το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της μελέτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον καθορισμό της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

 Βασικοί άξονες της γνωμοδότησης είναι:

  • Το ότι το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για την χωροθέτηση των Υδατοκαλλιεργειών με ανάπτυξη του κλάδου και λειτουργία των επιχειρήσεων με κανόνες και κριτήρια είναι στη σωστή κατεύθυνση.
  • Η Περιφέρεια διεκδικεί από το κράτος ουσιαστικό ρόλο στις χωροθετήσεις των ιχθυοκαλλιεργειών που πρέπει να γίνονται με μελέτη επιστημονικού φορέα και σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Σημειώθηκε ότι οι υπάρχουσες αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα και πρέπει να χωροθετηθούν είναι: πέντε στη Μυτιλήνη, μία στη Λήμνο, 14 στη Χίο/Οινούσσες, μία στους Φούρνους και παράγουν σήμερα περίπου το 5% της ελληνικής παραγωγής.
  • Ειδικότερα για τον κόλπο της Καλλονής η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητά να καταργηθεί η προτεινόμενη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ζώνη οστρακοκαλλιέργειας που βρίσκεται στην περιοχή Πολιχνίτου-Βασιλικά στην ανατολική πλευρά του κόλπου, ενώ η προτεινόμενη ζώνη στη Δυτική πλευρά να διατηρηθεί αφού εξεταστούν ενδελεχώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες και γνωμοδοτήσουν θετικά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.
  • Για τον κόλπο της Γέρας να μην υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες εντός, αλλά εκτός αυτού,  να περιοριστεί η προτεινόμενη από το Πανεπιστήμιο ζώνη στο Ακρωτήριο Κέφαλος και να διερευνηθεί η καταλληλότητα στην περιοχή Αγριλιάς.
  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, οι όποιες αλλαγές στην χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών να τίθενται υπόψη του, όπως και υπόψη των δημοτικών συμβουλίων για έκφραση γνώμης, ώστε και θαλάσσιο περιβάλλον να προστατευτεί και οι επενδύσεις να γίνουν με σύμφωνη τη γνώμη των εκπροσώπων των φορέων της αυτοδιοίκησης στο Βόρειο Αιγαίο.

 

Τέλος ζητήθηκε να υπάρξει μελέτη και διερεύνηση των δυνατοτήτων που έχουν τα υπόλοιπα νησιά (Λήμνος, Ικαρία, Σάμος) που δεν ερευνήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κατά τη συνεδρίαση διευκρινίστηκε από τους ιχθυολόγους των υπηρεσιών της Χίου και της Λέσβου και έγινε κατανοητό ότι δεν απαγορεύεται η δραστηριότητα της αλιείας εκεί όπου θα υπάρξουν χωροθετήσεις περιοχών οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ