Αρχική Νέα Τοπικά Προγράμματα Περιφέρειας για έργα

Προγράμματα Περιφέρειας για έργα

20Χρηματοδοτήσεις για παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια κυρίως του προγράμματος “ΕΛΛΑΔΑ 2004 – Δίκτυο Προολυμπιακών Προπονητηρίων” εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  άνω των 3 εκ. ΕΥΡΩ.
“Η εκταμίευση σημαντικών πόρων – τονίζει σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης  Παύλος Παπαδόπουλος – για δαπάνες έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα, είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας, η οποία καταβλήθηκε σε συνεργασία της Περιφέρειας με τους φορείς εκτέλεσης των έργων, για την αύξηση της απορροφητικότητας.
Επιστέγασμα αυτής της ενεργοποίησης είναι η άμεση και ουσιαστική βελτίωση όλων των δεικτών που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου”.
Σε ότι αφορά τη Χίο οι πιστώσεις αυτές αφορούν:
Τεχνική υποστήριξη έργων προετοιμασίας ολυμπιακών προπονητηρίων, φορέας υλοποίησης ΕΤΑΧ με προϋπολογισμό 42.205 ΕΥΡΩ.
Ιωνικό Κολυμβητήριο, φορέας υλοποίησης Δ. Αγίου Μηνά με πρ. 173.912 ευρω.
Επίσης:
Αποχετευτικό δίκτυο Π. Ερυθειανής & Προφήτη Ηλία Βροντάδου, Δ. Ομηρούπολης πρ. 121.159 ΕΥΡΩ.
Αποκατάσταση & άρση κατολισθήσεων στο εθν. & επαρχ. δίκτυο νομού Χίου  καθώς & κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες του 2003, Ν.Α. Χίου με πρ. 123.350 ΥΕΡΩ.
Αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα ν. Χίου, ΝΑ Χίου με πρ. 61.812 ΕΥΡΩ.