Αρχική Νέα Τοπικά Μετά τις εκλογές ο μεγάλος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Μετά τις εκλογές ο μεγάλος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

10

Μετά τις εκλογές θα διεξαχθεί τελικά ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο πρώτος με τη νέα διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για την κάλυψη 3.468 θέσεων διοικητικού και οικονομικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Πιθανότατα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Αυγή», ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, αν και η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς από το ΑΣΕΠ.


Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ μέχρι το τέλος του μήνα. Η κατάθεση των αιτήσεων πρόκειται να γίνει επίσης μετά τη διεξαγωγή των εκλογών.


Από τα βασικά νέα στοιχεία του διαγωνισμού είναι πως στο εξής όλα τα πτυχία είναι αποδεκτά. Εκτός δηλαδή από τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ, αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι τα πτυχία ή διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Επίσης, δεν υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων. Στον μοναδικό κλάδο που υπάρχει περιορισμός ηλικίας είναι στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.


Σ’ αυτόν τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, θεωρείται υποχρεωτικό προσόν η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Ακόμη, θα λαμβάνονται υπόψη ως προσαυξήσεις ο βαθμός τίτλου σπουδών, τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, η εμπειρία και η εντοπιότητα.


Οι θέσεις, τις οποίες θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι, έχουν ομαδοποιηθεί. Ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί τέσσερις ομάδες για τους υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δύο ομάδες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τρεις ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και στις 4 ομάδες, καθώς θα εξετάζεται στα ίδια μαθήματα, τα οποία ωστόσο θα έχουν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας σε κάθε ομάδα.


Ο διαγωνισμός θα γίνει για πρώτη φορά σε δύο φάσεις. Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση χωρίς να συμπληρώσουν τις θέσεις επιλογής τους. Στη δεύτερη, αφού εκδοθούν τα αποτελέσματα, όσοι έχουν βαθμολογία πάνω από τη βάση θα καταθέσουν συμπληρωματική αίτηση, στην οποία θα δηλώσουν την τελική επιλογή τους. Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία επιλογής των επιτυχόντων.


Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων να εξετάζονται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι δεν θα εξεταστούν για πρώτη φορά στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο αντικαθίσταται με την “Κατανόηση κειμένου”. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη για να αποφευχθούν προβλήματα υποκειμενικότητας των διορθωτών, αλλά και για να σταματήσουν οι υποψήφιοι να καταφεύγουν σε φροντιστήρια για την εκμάθηση “συνταγών”. Τέλος, καταργήθηκε η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας, εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αποτυχίας των εξεταζομένων.


Για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει γεννηθεί έως και το 1983 και να έχει φυσική καταλληλότητα για διορισμό. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε διαφορετικό τρόπο εξέτασης. Επίσης, θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ενώ οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Πηγή: Μ.Π.Ε.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠροβλήματα και στα ΚΤΕΛ
Επόμενο άρθροΠίτα από την Κίνηση Ενεργών Πολιτών