Αρχική Νέα Τοπικά Δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού

Δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού

248

Στο ΦΕΚ 59Α/27-2-04 δημοσιεύτηκε το ΠΔ 78/2004 με θέμα: ’’Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του β.δ. 70/1971(Α 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 586/1978(Α 125) και τροποποίηση του π.δ. 114/2001(Α 105)’’.
Με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα:
Α)Καθιερώνεται δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία οικονομικής υπηρεσίας του κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών, καθορίζονται τα ειδικά προσόντα για την απόκτηση του καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία που παρέχονται από αυτό. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του θα διενεργούνται κάθε Φεβρουάριο, αρχής γενομένης από το 2005.
Β)Οι, επί τουλάχιστον δέκα έτη, κάτοχοι διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α’ τάξης μπορούν να αποκτήσουν χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις, έως τις 31-12-2004, το δίπλωμα προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή θαλάσσια υπηρεσία ως προϊστάμενοι οικονομικοί αξιωματικοί Ε.Ν.
Από 1-1-2008, ως προϊστάμενοι οικονομικοί αξιωματικοί Ε.Ν. θα ναυτολογούνται αποκλειστικά οι κάτοχοι του αντίστοιχου διπλώματος
.
Γ)Για την απόκτηση διπλώματος οικονομικού Α’ τάξης απαιτείται τετραετής θαλάσσια υπηρεσία, έναντι τριετούς που ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία.
Δ)Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων συγκεκριμένων πανεπιστημιακών σχολών δύνανται να αποκτήσουν το δίπλωμα οικονομικού Α’ τάξης χωρίς εξετάσεις, μετά την απόκτηση του διπλώματος οικονομικού Β’ τάξης και τριετή θαλάσσια υπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
Ε)Τέλος, οι εξετάσεις για τον χαρακτηρισμό υποψηφίων ως δοκίμων οικονομικών, διενεργούνται κάθε δεύτερο χρόνο, αρχής γενομένης από το 2005.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜουσικές Επιλογές: ελληνικά τραγούδια που ταξίδεψαν στον κόσμο
Επόμενο άρθροΕνημέρωση εργοληπτών για τα κακώς κείμενα του δρόμου περιφερειακά Κάστρου