Αρχική Νέα Τοπικά Νομάρχης καλεί Διοικητή Νοσοκομείου για οικόπεδο ΤΕΕ

Νομάρχης καλεί Διοικητή Νοσοκομείου για οικόπεδο ΤΕΕ

10Αίτημα για την προώθηση άμεσα των διαδικασιών ώστε να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του οικοπέδου του Νοσοκομείου για την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Τ.Ε.Ε.- ΣΕΚ στη Φάρκαινα, απευθύνει ο Νομάρχης Χίου στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΝΑ Χίου έχει εξασφαλιστεί η θετική γνώμη του Νοσοκομείου. Θετική αναμένεται να είναι η και η γνωμοδότηση της Ανωτέρας Ενοριακής Επιτροπής ενώ είναι άγνωστο αν θα είναι το ΠΕΣΥΠ αυτό που θα δώσει την τελική έγκριση.
Αν όμως η διαδικασία της παραχώρησης φαίνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, δεν είναι αισιόδοξο και το πρόγραμμα για την έναρξη των εργασιών. Συγκεκριμένα ζητείται ο χρόνος παράδοσης του οικοπέδου μέχρι τις εργασίες να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια που σημαίνει ότι χρειάζεται σκληρός αγώνας για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων.
Από την πλευρά της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεσμεύεται με το έγγραφό της ότι θα προχωρήσει άμεσα τις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης.
* Τοπογραφική αποτύπωση των οικοπέδων στα πλαίσια της μελέτης εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου.
* Τοπογραφική αποτύπωση με τη συνεργασία της Πολεοδομίας του Δήμου Χίου και ξεκαθάρισμα των Ειδικών Όρων Δόμησης.
* Υποβολή στο Νοσοκομείο του αναλυτικού κτιριολογικού προγράμματος το οποίο έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
* Μελέτη με τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επικοινωνία του σχολικού συγκροτήματος προς νότια και βόρεια.
* Αμεση έναρξη εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ανέγερση του κτηρίου. Προκειμένου να έχουν πιο σύντομα το απαιτούμενο μελετητικό αντικείμενο, θα προχωρήσουν σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ ΑΕ, ούτως ώστε να τύχουν της προσφοράς τεχνογνωσίας αλλά και οικονομικής συμβολής στην εκπόνηση μελέτης.
* Επίσης ζητείται ο χρόνος παραχώρησης των οικοπέδων (εφόσον μπει όρος χρόνου παραχώρησης) σε σχέση με την έναρξη των εργασιών, αυτός ο χρόνος να μην είναι μικρότερος των 10 ετών. 

Διαφήμιση