Αρχική Νέα Τοπικά Αιτήσεις σεισμοπαθών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Αιτήσεις σεισμοπαθών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι τέλος Νοεμβρίου

96

Αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν μέχρι το τέλος του μήνα, οι δημότες που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό (της Σάμου) στις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2019 (ΦΕΚ1699 Β).

Όσοι επλήγησαν υποβάλλουν αίτηση μόνο για την κυρία κατοικία τους και όχι για κτίρια άλλης χρήσης.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: protokollo_texnikis@chios.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 22713.50051-055.

Τα επιδόματα που χορηγούνται, καθώς και τα δικαιολογητικά, που πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

1. Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια φυσικών καταστροφών.
– Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
– Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
– Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
– Άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:
Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας, από τον ΟΠΕΚΑ ή
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

2. Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή /και την αντικατάσταση οικοσκευής.
– Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου .
– Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτημένων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
– Τελευταία υποβληθείσα Δήλωσης στοιχείων Ακινήτων(Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
–  Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
– Δελτίο αυτοψίας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣύλληψη 5 ατόμων για διάρρηξη κλοπή σε μίνι- μάρκετ
Επόμενο άρθροΑν. Μιχαηλίδης: Δηλώνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας γιατρούς