Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

12

 Απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης: Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 “Ενίσχυση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις” (Σχέδια Βελτίωσης).
Η προκήρυξη αφορά επενδύσεις κύρια στην Κτηνοτροφία (πάνω απο 50% των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης να αφορά την ζωική παραγωγή).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τις προβλεπόμενες απο την ΚΥΑ 637/05 προυποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ( σε δύο αντίγραφα) στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Χίου απο 15-12-2005 έως 28-2-2006. Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.Τα ποσοστά ενίσχυσης, με την μορφή επιδότησης κεφαλαίου ανέρχονται σε 75% για τους Νέους Γεωργούς και 65% για τα λοιπά πρόσωπα.
Πληροφορίες και λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, παρέχονται απο το αρμόδιο Γραφείο Σχεδίων Βελτίωσης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου. Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης έχει αποσταλεί κια σε όλους τους Δήμους του Νομού μας.