Αρχική Νέα Οικονομία Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Περιφέρεια

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Περιφέρεια

13


Οι περισσότερες δράσεις του Ε.Π. ΚτΠ έχουν έντονο περιφερειακό χαρακτήρα, καθότι αναφέρονται σε φορείς που εδρεύουν στις Περιφέρειες, όπως:
στα Σχολεία και στα Πανεπιστήμια για τα θέματα Παιδείας
στα ΠΕΣΥ και στα Νοσοκομεία για τα θέματα Υγείας,
στις Περιφέρειες, στις Νομαρχίες και στους Ο.Τ.Α. (Κ.Ε.Π.) για θέματα Δημόσιας Διοίκησης
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για θέματα Ανταγωνιστικότητας στη Ψηφιακή Οικονομία
στους νέους αγρότες για θέματα Γεωργίας
σε Επιχειρήσεις και Ανέργους για θέματα Κατάρτισης και Απασχόλησης
στον πληθυσμό γενικότερα για θέματα Ευρυζωνικών Υπηρεσιών κ.α.
 
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει μια ενδεικτική κατανομή ανά Περιφέρεια για τις προαναφερθείσες δράσεις και βασίζεται σε επιμέρους στοιχεία (πληθυσμός, ΑΕΠ/Περιφέρεια, κ.λπ.) καθώς και στις προτάσεις Φορέων Προγραμματισμού (Υπ. Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Εσωτερικών κλπ). Η κατανομή παρουσιάζει το ενδεικτικό ποσοστό των ωφελουμένων σε κάθε περιφέρεια από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. Δεν ταυτίζεται με την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” ή τον τρόπο που θα γίνει η διαχείριση κάθε δράσης από το Φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο, Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, ΚτΠ ΑΕ). 
 
Περιφέρειες %
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 7 %
Αττικής 31 %
Βορείου Αιγαίου 2 %
Δυτικής Μακεδονίας 5 %
Δυτικής Ελλάδας 7 %
Ηπείρου 5 %
Θεσσαλίας 7 %
Ιονίων Νήσων 2 %
Κεντρικής Μακεδονίας 14 %
Κρήτης 5 %
Νοτίου Αιγαίου 3 %
Πελοποννήσου 6 %
Στερεάς Ελλάδας 6 %
Σύνολο 100 %
 
 
Επιπλέον και από το Μέτρο 2.4 του Προγράμματος «Περιφερειακά Γεωγραφικά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες» συνολικού προϋπολογισμού 112,9 Μ€, θα χρηματοδοτηθούν αμιγώς περιφερειακές δράσεις (7 Μ€ περίπου σε κάθε Περιφέρεια). Επίσης έχει συμφωνηθεί με τα ΠΕΠ, να δεσμευτεί ένα ποσό γύρω στα 7 Μ€ στο καθένα, για να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην κάθε Περιφέρεια.
 
Οι δράσεις της κατηγορίας αυτής είναι συμπληρωματικές των οριζόντιων δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα υπόλοιπα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εξειδικεύονται ανά θεματικό πεδίο στις παρακάτω υποκατηγορίες δράσεων:
 
Υποκατηγορία 1.1 – Δράσεις Εκπαίδευσης:
Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με εξειδικευμένο ψηφιακό περιεχόμενο σχολικών μονάδων, με τηλε-εκπαίδευση e-learning, εξοπλισμό σχολικών μονάδων (δημοτικών σχολείων) κ.ά.

Υποκατηγορία 1.2 – Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού:
Όπου αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις για ψηφιοποίηση πολιτιστικού και μουσειακού περιεχομένου, παρακολούθηση και προστασία πολιτιστικών πόρων, προώθηση τουριστικού προϊόντος, δίκτυα σταθμών τουριστικής πληροφόρησης, ψηφιοποίηση τουριστικών υπηρεσιών, συστήματα ενοποιημένων βιβλιοθηκών κ.ά.

Υποκατηγορία 1.3 – Δράσεις Δημόσιας Διοίκησης:
Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων – βελτίωση υπηρεσιών, συστήματα τηλε-διάσκεψης – τηλεματικής, σταθμούς πρόσβασης σε υπηρεσίες για τον πολίτη (και για ειδικές κατηγορίες πολιτών), ηλεκτρονική διακυβέρνηση – τοπικό e-govermnet, ηλεκτρονική δημοκρατία – e-democracy, διαδικτυακές πύλες κ.ά.

Υποκατηγορία 1.4 – Δράσεις Υγείας:
Αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με τηλε-ιατρική, ιατρική τηλε-διάσκεψη και ιατρική τηλε-εκπαίδευση, συστήματα προμηθειών ΠΕΣΥ, ιατρικές διαδικτυακές πύλες κ.ά.

Υποκατηγορία 1.5 – Δράσεις Περιβάλλοντος:
Όπου αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, διαχείριση ευαίσθητων περιοχών, ψηφιοποίηση και προβολή φυσικού περιβάλλοντος, παρακολούθηση -προειδοποίηση – προστασία περιβαλλοντικών περιοχών, διαχείριση – προστασία ορεινών όγκων, έλεγχος επιπέδου θορύβων ή ρύπων κ.ά.

Υποκατηγορία 1.6 – Δράσεις Μεταφορών:
Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με τηλεματική μεταφορών, διαχείριση αστικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων – βέλτιστη κατανομή κυκλοφοριακού φόρτου κ.ά.

Υποκατηγορία 1.7 – Δράσεις Πληροφόρησης & Ενημέρωσης:
Όπου αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις σχετικές με τηλε-πληροφόρηση σε δυσπρόσιτες, νησιωτικές και μη αστικές περιοχές, τηλε-έλεγχος δικτύων κοινής ωφέλειας, δημιουργία κέντρων νέων τεχνολογιών, διαχείριση πόρων διαρθρωτικών ταμείων, σύστημα παρακολούθησης θέσεων δημοτικών χώρων στάθμευσης – e-parking κ.ά.

Υποκατηγορία 1.8 – Δράσεις Συμπράξεων:
Εδώ συμμετέχουν Φορείς Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα. Οι δράσεις θα εκτελεστούν οπωσδήποτε και με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Τέτοιες ενδεικτικά μπορεί να είναι οι σχετικές με πληροφόρηση – υποστήριξη επιχειρήσεων, διαχείριση πόρων διαρθρωτικών ταμείων για ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, για ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών τουριστικής προβολής, δημιουργία σημείων τουριστικής προβολής, κ.ά.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιημερίδα για τις λοιμώξεις στους Ολυμπιακούς
Επόμενο άρθροΔεν ιδρύεται στη Χίο μουσικό γυμνάσιο