Αρχική Πολιτισμός “‘Οσα ο ίδιος είδον”

“‘Οσα ο ίδιος είδον”

337

{fnc titlos}



 Το βιβλίο του Γεωργίου Ι. ΧωρέμηΌσα ο ίδιος είδον, κατά την κατάληψιν της Χίου το 1912 υπό του ελληνικού στρατού“, παρουσιάζεται σήμερα Τετάρτη στις 6.30 μ.μ. στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο αφού περιέχει πλήθος σημαντικών στοιχείων από το ξεκίνημα του ελληνικού στόλου από τη Θεσσαλονίκη (όπου τελευταία στιγμή κατάφερε να μετατεθεί στο σχετικό σώμα ο συγγραφέας) μέχρι και την παράδοση των τούρκων, τα οποία ο Γεώργιος Χωρέμης τα ζει από κοντά ως στρατιώτης αλλά και ως σύμβουλος επίσης του Επιτελείου αφού γνωρίζει άριστα το νησί.
Το βιβλίο όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογό του γράφτηκε λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση.
 Συγκεκριμένα αναφέρει:
“Όσα έγραψα περί της εν Χίω ενεργείας του Ελληνικού στρατού κατά την κατάληψη της Νήσου το 1912 είναι όσα ο ίδιος είδον ή όσα συγχρόνως ήκουσα από αξιοπίστους μάρτυρας των γεγονότων και όπως μου τα εδιηγήθησαν κατ’ εκείνην την εποχή δηλαδή όχι αργότερα παρά την αρχή του ακολουθήσαντος Ελληνοβουλγαρικού πολέμου, εκάστοτε αναφέρω αν τα είδον ο ίδιος ή τα ήκουσα παρ’ αλλού. Ολίγα αντέγραψα από Χιακάς εφημερίδας εκδιδομένας εν Χίω κατ’ εκείνην την εποχήν και τας οποίας μετεχειρίσθην δια να εξακριβώσω ημερομηνίας, όταν είχον λησμονήσει αυτάς.
“Το πρώτον έγραψα μετά το τέλος του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου τω 1913, ότε όλα τα γεγονότα ήσαν ακόμη εν τη μνήμη μου. Αντέγραψα τα γραφέντα κατά το τέλος 1918 και αρχάς 1919, ότε ήμην άεργος δια τινάς μήνας.
“Έγραψα δια ιδίαν μου ευχαρίστησιν, όπως αναγινώσκων αυτά ενθυμώμαι πιστώς τας τόσον ωραίας ημέρας. Ισως, αν τα εύρη τις, μετά θάνατόν μου, χρησιμεύσουν εις την γραφήν ιστορικής σελίδος της Χίου. Περιέγραψα λεπτομερέστερα όσα ο ίδιος είδον, ανεξαρτήτως της σημασίας των ως πολεμικά γεγονότα.
Εν Αλεξανδρεία της Αιγύπτου
(Ελευσίς παρά την θάλασσαν
26 Μαρτίου (ν.ή.) 1919
Γ. Χωρέμης”.
Τα χειρόγραφα αυτά τα κράτησαν ως κειμήλιο τα παιδιά του Γιάννης και Μαρία Χωρέμη και με δικά τους έξοδα πραγματοποίησαν το 2002 την έκδοση του (εκδόσεις απ). Μάλιστα τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων του οποίου ο Γ. Χωρέμης ήταν ο ιδρυτής στη Χίο.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από το φιλόλογο- γυμνασιάρχη Γρηγόρη Σπανό που το επιμελήθηκε και έγραψε και το βιογραφικό του συγγραφέως.


Σύντομο Βιογραφικό Γεωργίου Χωρέμη

Πρωτότοκος γιος του Ιωάννου και της Μαριέττας Χωρέμη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου του 1876 και απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου του 1968.
Γεωπόνος με σπουδές στο Μονπελλιέ της Γαλλίας, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο όπου μαζί με τον αδερφό του και τον πατέρα του διηύθυνε την επιχείρηση “Χωρέμη- Μπενάκη”. Επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο Δε δίστασε να εγκαταλείψει τις επιχειρήσεις του και να καταταγεί εθελοντής στον ελληνικό στρατό κατά τους βαλκανικούς πολέμους, με το ιδιαίτερο προνόμιο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της Απελευθέρωσης της Χίου, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες που της αναγνωρίζει και ο Διοικητής του στρατού που αποβιβάστηκε στη Χίο Συνταγματάρχης Νικόλαος Δελαγραμάτικας. Με πλούσια πολιτική δράση στη συνέχεια και ύψιστη στιγμή όταν έθεσε υποψηφιότητα γερουσιαστή το 1932 ως ανεξάρτητος υποστηριζόμενος από λαϊκούς και Κονδυλικούς, ενώ είχε σημαντική δράση στην Αίγυπτο. Μερικές από τις δωρεές του στη Χίο είναι τα δημοτικά λουτρά (η σημερινή Δημοτική πινακοθήκη) αλλά και ο χώρος που μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν το παζάρι της Χίου.



 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαινούργια χρονιά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Επόμενο άρθροΚατάληψη για το στεγαστικό