Αρχική Νέα Τοπικά Συνταγματικό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνταγματικό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

16

17/11/2008 

 

Ως συνταγματικά σωστά έκρινε τα πρόστιμα σε παραβάτες ελεγχόμενης στάθμευσης το Συμβούλιο της Επικρατείας, που όμως πρέπει να είναι ίδια με τα ισχύοντα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
     Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκανε εν μέρει δεκτή προσφυγή δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της υπ. αριθμόν 2738/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία καθορίστηκε σε 23 ευρώ το ύψος του προστίμου για τους παραβάτες της ελεγχόμενης στάθμευσης.
    
     Ειδικότερα το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 3266/08 απόφασή του, έκρινε ότι με τη θέσπιση του ΚΟΚ του 1999, τα νομαρχιακά, δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια επιτρέπεται να ρυθμίζουν τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με τη σήμανση «P – 69» καθώς και το οικείο τέλος στάθμευσης, όμως τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παράβαση της ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ΚΟΚ.
    
     Εν όψει αυτών, επισημαίνει το ΣτΕ στην απόφασή του, από την έναρξη ισχύος του ΚΟΚ του 99, η εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. 1416/84 κατά το μέρος που προέβλεπε ότι τα δημοτικά και κοινοτικά συμβόλαια καθορίζουν εκτός από τα τέλη και το ύψος του προστίμου για παράβαση της ελεγχόμενης στάθμευσης έχει καταργηθεί.
    
     Σύμφωνα με το ΣτΕ, το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η προσφυγή του δικηγόρου, το πρόστιμο ανέρχονταν σε 15,5 ευρώ, ενώ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων καθορίστηκε στα 23 ευρώ. Με την ίδια απόφαση, το ΣτΕ έκρινε κατά τα λοιπά συνταγματικό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.