Αρχική Νέα Οικονομία Αξιοποίηση αποβλήτων μέσα από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αξιοποίηση αποβλήτων μέσα από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

11


Ένας νέος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτός της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, εγκαινιάζεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.
Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο μέτρο 2.9 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα που αφορά σε ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για την διαχείριση ή /και αξιοποίηση αποβλήτων.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
Οι ενισχύσεις αφορούν στην δημιουργία / επέκταση μονάδων για την διαχείριση ή την εναλλακτική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών (πλην αστικών απορριμμάτων) που προέρχονται από εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, για έργα ύψους από 140.000 έως 10.000.000 € και περιλαμβάνουν δαπάνες ανέγερσης ή αγοράς κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, προμήθειας εξοπλισμού, αγοράς δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας και πιστοποίησης.
Οι δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την περισυλλογή, συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων υλικών ή συσκευασιών, όπως οι μπαταρίες, τα ορυκτέλαια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα αυτοκίνητα, τα ελαστικά αυτοκινήτων, διάφορες συσκευασίες κλπ.
Η επιχορήγηση του προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης και το υπόλοιπο 60% αποτελεί την ίδια συμμετοχή (με δυνατότητα το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό).
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 28/11/2003 στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Μεσογείων 119, 10 192, Αθήνα.
Ο οδηγός του προγράμματος και τα έντυπα υποβολής της πρότασης καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες www.ypan.gr , www.antagonistikotita.gr , www.ggb.gr και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΝ. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 1ο χιλ. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, αρμόδιος κος Στρατής Βλαστάρης, τηλέφωνο 22510-48033 ή στο mail: vlastaris@mou.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑναβολή συνεδρίασης ΔΣ ΟΜΗΡΕΙΟΥ
Επόμενο άρθροΑρθρο Ελπίδας Τσουρή στην εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”