Αρχική Νέα Οικονομία Εγγραφές στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγγραφές στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

38


Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 71 εντάξεις από το Βόρειο Αιγαίο στον τουρισμό, τη γυναικεία – νεανική επιχειρηματικότητα και στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
41 νέες εγκρίσεις για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα


Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”, άλλες 37 επιχειρήσεις για χρηματοδότηση στο Β’ κύκλο της δράσης 2.2.2: “Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στο Ν. 2601/98”, καθώς και άλλες 4 επιχειρήσεις στη δράση 2.2.3: “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα”.


Συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη δράση 2.2.2 του ΕΠΑΝ εντάχθηκαν 37 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1.781.658,30 € και στη δράση 2.2.3 του ΕΠΑΝ 4 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 179.439,94 €.


Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η επιχορήγηση των ενταγμένων επιχειρήσεων ανέρχεται στο 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε πρότασης. Οι ως άνω επιχειρήσεις θα κληθούν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) / Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) να υπογράψουν συμβάσεις υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων.


Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι η ΕΛΑΝΕΤ (ΕΦΔ) δέχεται συνέχεια προτάσεις για τις συγκεκριμένες δράσεις του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, οι οποίες παραμένουν ανοικτές μέχρι 30-6-2006.


7 νέες εγκρίσεις για συστήματα διασφάλισης ποιότητας


Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ) άλλες 7 επιχειρήσεις για χρηματοδότηση στο Β’ κύκλο της δράσης 2.5.2: “Υποστήριξη της πιστοποίησης των μεταποιητικών, εμπορικών, παροχής υπηρεσιών και τουριστικών επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, ΕΛΟΤ 1416(HACCP), ΕΛΟΤ 1801”.


Συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη δράση 2.5.2 του ΕΠΑΝ εντάχθηκαν 7 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 136.240 € (από τις 9 που είχαν υποβληθεί). Η κατανομή των εγκεκριμένων προτάσεων ανά νομό είναι 1 από το Νομό Λέσβου, 3 από το Νομό Χίου και 3 από το Νομό Σάμου.


Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η επιχορήγηση των ενταγμένων επιχειρήσεων ανέρχεται στο 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε πρότασης.


Οι ως άνω επιχειρήσεις θα κληθούν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) / Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) να υπογράψουν συμβάσεις υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων 15μηνης διάρκειας.


23 νέες εγκρίσεις για νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα
(2ος κύκλος)


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΜΜΕΧ, εντάχθηκαν στο Β’ κύκλο των δράσεων του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) για την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας συνολικά 23 νέες προτάσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα 12 προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και 11 προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών.


Για την νεανική επιχειρηματικότητα εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση 12 προτάσεις (από το σύνολο των 25 που υποβλήθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 965.015,05 €. Συγκεκριμένα από το Νομό Λέσβου εγκρίθηκαν 6 προτάσεις (από τις 15 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 586.728,64 €. Από το Νομό Χίου εγκρίθηκαν 4 προτάσεις (από τις 6 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 251.143.41 €. Από το Νομό Σάμου εγκρίθηκαν 2 προτάσεις (από τις 4 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 145.143 €.


Επίσης για την γυναικεία επιχειρηματικότητα εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση 11 προτάσεις (από το σύνολο των 16 που υποβλήθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 829.608,58 €. Συγκεκριμένα από το Νομό Λέσβου εγκρίθηκαν 7 προτάσεις (από τις 10 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 529.746,58 €. Από το Νομό Χίου εγκρίθηκαν 2 προτάσεις (από τις 3 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 169.069 €. Από το Νομό Σάμου εγκρίθηκαν 2 προτάσεις (από τις 3 υποβληθείσες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 130.793 €.


Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και ότι η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε επιχείρησης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΈληξε με επιτυχία το Συνέδριο Ομογενών
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων