Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων

32


 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρατηρούμενες μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων των μεγαλουπόλεων, λόγω της διογκούμενης ανησυχίας την τελευταία δεκαετία από τα σκάνδαλα με μεταλλαγμένα ή γενετικώς βελτιωμένα τρόφιμα φαίνεται να αντιστρέφουν το συγκριτικό μειονέκτημα των μικρών παραγωγών σε πλεονέκτημα, αφού όντας ευέλικτοι και με όπλα την ποιότητα και την παράδοση μπορούν να δώσουν και λύση στις παραπάνω ανησυχίες.


Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα τελευταία χρόνια σαν αποτέλεσμα των διατροφικών εξελίξεων αλλά και των ευκαιριών που δίνει το θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και ενισχύσεων έχουν εμφανιστεί στην αγορά επιχειρήσεις (αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, δίκτυα επιχειρήσεων, ανεξάρτητες επιχειρήσεις) που ασχολούνται με την συλλογή, παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση τοπικών παραδοσιακών και υγιεινών προϊόντων. Η ποιότητα των προϊόντων, η συσκευασία τους και η ευελιξία των επιχειρήσεων αποτελούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα απέναντι στις επιχειρήσεις κολοσσούς του κλάδου τροφίμων και ποτών. Τα οικονομικά στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων είναι ενθαρρυντικά ενώ ταυτόχρονα δίνουν διέξοδο στα τοπικά προϊόντα με αποτέλεσμα την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.


Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, τα περισσότερα προϊόντα παράγονται σε μικρές ποσότητες. Εξαίρεση αποτελούν μόνο η μαστίχα (παραγωγή 100 τόνων/ έτος), τα εσπεριδοειδή (παραγωγή 7.000 τόνων/ έτος) και τα ψάρια, ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών (παραγωγή και αλιεία 5.000 τόνοι/ έτος). Τα υπόλοιπα είδη (κτηνοτροφικά και γεωργικά) παράγονται σε μεγάλη ποικιλία, αλλά σε μικρές ποσότητες. Σημαντική είναι επίσης και η παρουσία αυτοφυών αρωματικών φυτών στο νησί (ρίγανη, θυμάρι κ.α.) και άλλων αυτοφυών φυτών (κάπαρη, κρίταμο κ.α.).Ο κλάδος τροφίμων και ποτών χαρακτηρίζεται από την παρουσία ελάχιστων μεγάλων εταιρειών, που και αυτές όμως είναι μικρές συγκρινόμενες με αντίστοιχες εταιρείες σε Πανελλήνιο επίπεδο. Κοινό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί ο προσανατολισμός τους στην τοπική αγορά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να αποκτήσουν το κρίσιμο μέγεθος που είναι απαραίτητο για την ανάληψη σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.Αξιόλογες μονάδες υπάρχουν στο χώρο των γαλακτοκομικών, στην ποτοποιία, στην παραγωγή γλυκών του κουταλιού, στην παραγωγή χυμών και αναψυκτικών, στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων και τέλος στην επεξεργασία της μαστίχας όπου την αποκλειστικότητα έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Εκτός από αυτές υπάρχουν πολλές μικρές βιοτεχνίες που απασχολούνται με την επεξεργασία και παραγωγή σε μικρές ποσότητες προϊόντων όπως παγωτό, παστέλι, μέλι, παστελαριές, τουρσιά κ.λ.π. Το σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, εκτός των άλλων, είναι το υψηλό κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων, η αδυναμία πρόσβασης στα δίκτυα λιανικής πώλησης, οι απαγορευτικοί όροι συνεργασίας με οργανωμένα δίκτυα διανομής και η αδυναμία απασχόλησης εξειδικευμένου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Σημαντικό πλεονέκτημα των τοπικών επιχειρήσεων αποτελεί η μεγάλη ποικιλία και η εξαιρετική ποιότητα αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού, η καλή φήμη των τοπικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου διακρίνονται για τον σεβασμό στην ποιότητα και στην τήρηση των παραδοσιακών συνταγών παραγωγής.


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98) προβλέπει κίνητρα και ενισχύσεις για την ίδρυση και λειτουργία παρόμοιων επιχειρήσεων, που στην περίπτωση που το αντικείμενο δραστηριότητας τους είναι μόνο η μεταποίηση, τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν στο 40 %. Επιπλέον, στον Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπεται η ίδρυση Κέντρων Κοινής Επιχειρηματικής Δράσης, για κοινά επιχειρηματικά σχέδια τουλάχιστον έξι υφισταμένων επιχειρήσεων με αντικείμενο ακόμα και την προώθηση και εμπορία των προϊόντων των επιχειρήσεων που το συνιστούν, στα οποία η επιχορήγηση ανέρχεται σε 30 %, εφόσον η επένδυση είναι μεγαλύτερη των 180.000 €.  Η επένδυση επίσης εντάσσεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως είναι το Interreg III, όπως επίσης και στο Γ’ ΚΠΣ, στο πρόγραμμα για δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων, που αναμένεται να προκηρυχθούν, με υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ανάληψη κοινής επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της εμπορίας και τυποποίησης φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον προϊόντων με σκοπό την προώθηση τους στις αγορές των μεγάλων αστικών κέντρων συνιστά επιχειρηματική ευκαιρία.


Σκοπός της επιχειρηματικής δράσης είναι να εκμεταλλευθεί την αυξανόμενη ζήτηση για παραδοσιακά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και την αδυναμία των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε αυτά αφού είναι αποκλεισμένα από τα οργανωμένα δίκτυα διανομής. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας και τυποποίησης στη Χίο και δίκτυο καταστημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρα.


Οι υποδομές: 
Ένα κτίριο περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων για την στέγαση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας. Στο κτίριο περιλαμβάνονται και αποθηκευτικοί χώροι, όπως και χώροι ψύξης (συντήρηση και κατάψυξη).
Εξοπλισμός μηχανημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας.
Μεταφορικά μέσα για τη συλλογή των προϊόντων και την διανομή τους στα αστικά κέντρα.
Καταστήματα επιφάνειας τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων στα αστικά κέντρα, με αποθήκη 80 τετραγωνικών.


Τα προϊόντα: 
Όλα τα αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση φαρμάκων, λιπασμάτων ή συντηρητικών (τα βιολογικά ή καθαρά προϊόντα).
Τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης του Βορείου Αιγαίου (Π.Ο.Π.)
Τα παραδοσιακά προϊόντα που είναι σήμερα τυποποιημένα και ελέγχονται ως προς τον τρόπο παρασκευής, επεξεργασίας και τυποποίησης (τα τίμια προϊόντα).· Τα τρόφιμα και ποτά που παράγονται ή παρασκευάζονται σε επίπεδο οικοτεχνίας με παραδοσιακό τρόπο (τα αγνά προϊόντα).
Τα αγροτικά προϊόντα που σήμερα πωλούνται χύμα και τα οποία κατόπιν επεξεργασίας και τυποποίησης θα διακινηθούν και θα πωληθούν από την επιχείρηση.Οι πελάτες:Το προφίλ του πελάτη, στον οποίο θα στοχεύει η επιχείρηση είναι η οικογένεια των μεγαλουπόλεων μέσου και υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος με ανησυχίες για τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να προμηθευτούν αγνά ή βιολογικώς καλλιεργούμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως και προϊόντα που παράγονται με παραδοσιακό τρόπο.


ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το εργοστάσιο επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης απαιτεί κατ’ ελάχιστον κεφάλαια 360.000 Ευρώ. Κάθε κατάστημα σε αστικό κέντρο απαιτεί κεφάλαια περίπου 150.000 Ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 6-12 μήνες. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροAEGEAN REGATTA: Από τη Σαμοθράκη στο Μόλυβο
Επόμενο άρθροΔιημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS