Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας παραγωγής, εμφιάλωσης και προώθησης τοπικού οίνου

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας παραγωγής, εμφιάλωσης και προώθησης τοπικού οίνου

19


Η Χίος σήμερα είναι το μοναδικό νησί του Αιγαίου στο οποίο δεν υπάρχει συστηματική παραγωγή εμφιαλωμένου οίνου που να καλύπτει έστω και τις τοπικές ανάγκες. Μόνο μικρές ποσότητες τοπικού οίνου παράγονται σε όλο το νησί, τις οποίες μπορεί να βρει ο καταναλωτής σε εστιατόρια και ποτοποιίες σαν “χύμα”.Στη Βόρεια Χίος απαντάται τοπική ποικιλία αμπελιών, από την οποία παράγεται οίνος ανωτέρας ποιότητας με μακρόχρονη ιστορία, γνωστός ως “Αριούσιος Οίνος”. Παρόλο που σήμερα η καλλιέργεια των αμπελιών γενικότερα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία στην περιοχή, φαίνεται να έχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επένδυσης που θα περιλαμβάνει επαναμπέλωση, παραγωγή, εμφιάλωση και προώθηση του τοπικού οίνου.


Η Κατάσταση στην Ελλάδα
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν κατά τόπους οινοπαραγωγοί. Υπάρχουν όμως και μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης οίνου. Συνολικά σε όλη τη χώρα οινοποιούνται 488.985 τόνοι μούστου (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, 1997).

Η Κατάσταση στο Νομό
Στο Νομό υπάρχουν ποτοποιίες που ασχολούνται κύρια με την παραγωγή και εμφιάλωση ούζου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών όπως brandy και λικέρ.Καμιά από αυτές δεν ασχολείται με το κρασί και μόνο μερικοί μικροί παραγωγοί οινοποιούν μερικές ποσότητες. Μόνο στη Νότια Χίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μία προσπάθεια για συστηματική καλλιέργεια αμπελιών για την παραγωγή οίνου. Μέχρι σήμερα στη Χίο παράγονται 82 τόνοι μούστου (πηγή: ΕΣΥΕ, 1997), τη στιγμή που στον κάθε νομό από τους υπόλοιπους της περιφέρειας Β. Αιγαίου παράγονται εκατό φορές μεγαλύτερες ποσότητες. 


Το Θεσμικό Πλαίσιο
Η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο τροφίμων και ποτών, που γενικά σημαίνει υψηλές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής (HACCP, κ.λ.π.) Η ίδρυση του οινοποιείου είναι επιλέξιμη για τον Αναπτυξιακό Νόμο (2601/98), με την προϋπόθεση ότι στην περιοχή υπάρχουν αμπελώνες αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Γεωργίας. Από τον Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπεται επιχορήγηση 40 %, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση υπερβαίνει τα 75.000 €.Επιπλέον, η ίδρυση του οινοποιείου, με την προϋπόθεση ύπαρξης αμπελώνων, είναι επιλέξιμη στα Μέτρα 2.1 και 7.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας με ποσοστό επιχορήγησης 65 %. Ειδικά στο μέτρο 7.12, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 440.000 €.Η δημιουργία αμπελώνων μπορεί, με προϋποθέσεις, να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με ποσοστό επιχορήγησης 40 % (εφόσον αφορούν αναδιάρθρωση παλαιών καλλιεργειών), ή στο Μέτρο 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας με ποσοστό επιχορήγησης 60 % (εφόσον η επένδυση γίνεται από αγρότες). Στην περίπτωση, που ένας νέος αγρότης, ηλικίας μέχρι 40 ετών, ξεκινά παρόμοια δραστηριότητα, μπορεί να ενταχθεί στα Προγράμματα Νέων Αγροτών (Μέτρο 3.1 του Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας), όπου μπορεί να ζητήσει πριμοδότηση και επιδότηση επιτοκίου για την κάλυψη των δαπανών πρώτης εγκατάστασης.Εφόσον οι αμπελώνες καλλιεργηθούν βιολογικά, προβλέπεται επιδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας με περίπου 70 € ανά στρέμμα ετησίως.


Η Πρόταση
Η επένδυση που προτείνεται και αφορά τον Αριούσιο Οίνο, περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομής τόσο για την πρωτογενή παραγωγή όσο και την παραγωγή οίνου. Προβλέπονται έτσι επαναμπέλωση και πολλαπλασιασμός των υπαρχόντων καλλιεργειών με άνοσο πολλαπλασιαστικό υλικό, η παραγωγή του τοπικού οίνου, η εμφιάλωσή του και η προώθησή του στην αγορά. Ο οίνος θα πρέπει να είναι ερυθρός ξηρός και να κυριαρχεί σε αυτόν η τοπική ποικιλία μανδηλαριά. Η πρωτογενής παραγωγή θα βασισθεί στην βιολογική καλλιέργεια έκτασης 100 περίπου στρεμμάτων (ενδεικτικά).


Στόχοι:
Η προτεινόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα αναμένεται:


· Να καλύψει ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται στην αγορά με την έλλειψη τοπικού εμφιαλωμένου κρασιού με σύγχρονα, υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά.
· Να αποτελέσει αναπτυξιακή θρυαλλίδα για την περιοχή και αφορμή για συμπληρωματικές επενδύσεις και δραστηριότητες υποστηρικτικές στην επένδυση.
· Να κινητοποιήσει και να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των ντόπιων καλλιεργητών μέσα από τη συνεργασία με τη νέα επιχείρηση και τη διάχυση της τεχνογνωσίας. Από τη διαδικασία αυτή θα ωφεληθεί και η ίδια η επιχείρηση, μια και το προϊόν των υπόλοιπων αμπελοκαλλιεργητών θα μπορεί να οινοποιείται και να εμφιαλώνεται από την ίδια.


Οι υποδομές:
· Προμήθεια και καλλιέργεια (βιολογική) με το κατάλληλο άνοσο πολλαπλασιαστικό υλικό.
· Έργα υποδομής στον αμπελώνα (διαμορφώσεις εδάφους, άρδευση, ύδρευση, περιφράξεις, κλπ.)
· Κατασκευή και εξοπλισμός του οινοποιείου.


Το προϊόν:
Εμφιαλωμένος τοπικός οίνος υψηλών χαρακτηριστικών.


Οι πελάτες:
Τοπική, υπόλοιπη ελληνική και διεθνής αγορά. 


Οικονομοτεχνικά Στοιχεία

Κόστος Επένδυσης

Είδος δαπάνης


1ο έτος


2ο έτος


ΣΥΝΟΛΟ


Δημιουργία αμπελώνα


220.000


32.000


252.000


Κτίρια


100.000


145.000


245.000


Εξοπλισμός135.000


135.000


Λοιπός εξοπλισμός25.000


25.000


Απρόβλεπτα


3.000


3.000


6.000  


1ο


2ο


3ο


4ο


5ο


6ο


7ο –10ο


Πωλήσεις


 


 


 


113.000


270.000


430.000


465.000


Κόστος Παραγωγής


88.000


88.000


106.000


165.000


175.000


175.500


176.000


Μικτό Κέρδος


-88.000


-88.000


-106.000


-52.000


95.000


254.500


289.000


Δαπάνες Διοίκησης


 


 


7.000


7.000


7.000


7.000


7.000


Δαπάνες Διάθεσης


 


 


 


6.000


13.500


21.500


23.000


Τόκοι Δανείου


17.500


16.000


14.000


12.300


10.600


8.800


7.000


Κέρδη προ Αποσβέσεων


-105.500


-104.000


-127.000


-77.300


63.900


217.200


252.000


Αποσβέσεις


35.200


35.200


35.200


35.200


35.200


35.200


35.200


Κέρδη Χρήσεως


-140.700


-139.200


-162.200


-112.500


28.700


182.000


216.800


Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε η επένδυση χαρακτηρίζεται μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, με εξαιρετικές αποδόσεις μετά την πρώτη εξαετία. Ο λόγος είναι προφανής, αφού η πρώτη τριετία είναι περίοδος που χρειάζεται για να γίνει η καλλιέργεια του αμπελώνα. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 68% στη δεκαετία. Ειδικότερα τα αποτελέσματα χρήσης για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜήνυμα Υπουργού Αιγαίου για το “φευγιό” του Αντώνη Σαμαράκη
Επόμενο άρθροAgenda Δευτέρας- Τρίτης