Αρχική Νέα Τοπικά Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικρίνει τις «αδιαφανείς» χρεώσεις τραπεζικών προμηθειών

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικρίνει τις «αδιαφανείς» χρεώσεις τραπεζικών προμηθειών

9


Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους πελάτες τους σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Στα ειδικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να κατανοηθούν, οι αδιαφανείς τραπεζικές προμήθειες, προβλήματα με την παροχή συμβουλών και τα χαμηλά επίπεδα μεταστροφής (switching).
Η έκθεση περιγράφει τις δομές τιμών των τρεχόντων λογαριασμών ως «πολύ αδιαφανείς, γεγονός που καθιστά αδύνατο για τους καταναλωτές να γνωρίζουν πόσα πληρώνουν και να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές.» Η αγορά της ΕΕ είναι κατακερματισμένη στερώντας από τους καταναλωτές το πλεονέκτημα μιας εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Μόνον το 9% των καταναλωτών της ΕΕ άλλαξε τρέχοντα λογαριασμό τα δύο έτη 2007-2008.
Τα αποτελέσματα
1. Αδιαφανείς τραπεζικές προμήθειες
–       Οι δομές επιβαρύνσεων των τρεχόντων λογαριασμών είναι συχνά αδιαφανείς. Σχεδόν το ένα τρίτο των καταναλωτών που ρωτήθηκε δεν είναι σε θέση να συγκρίνει προσφορές για τρέχοντες λογαριασμούς.
–       Η διαδικτυακή ενημέρωση για τις επιβαρύνσεις είναι ατελής. Στο 66% των περιπτώσεων οι εμπειρογνώμονες που επιμελήθηκαν την έκθεση για τις τραπεζικές προμήθειες χρειάστηκαν πρόσθετες επαφές με την τράπεζα για να αποσαφηνίσουν τις πληροφορίες για την τιμολόγηση όσον αφορά τις επιβαρύνσεις. Ακόμη και τότε οι τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις πρόσφεραν μόνον προφορικές πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγιά τους, αλλά αρνούνταν να στείλουν τιμοκαταλόγους. Το 10% περίπου των τραπεζών είχε μικρή ή καθόλου πληροφόρηση διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του και το 33% είχε ατελή πληροφόρηση για τις τιμές στα τιμολόγιά τους.
–       Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι καταναλωτές πληρώνουν σημαντικά περισσότερα για τρέχοντες λογαριασμούς από ό,τι σε άλλες. Οι τιμές των λογαριασμών με μέση χρήση κυμαίνονται από ένα μέγιστο 253 ευρώ στην Ιταλία έως ένα ελάχιστο 27 ευρώ στη Βουλγαρία. Για «εντατικούς» χρήστες, η διαφορά είναι ακόμη σαφέστερη: από ένα μέγιστο 831 ευρώ στην Ιταλία έως ένα ελάχιστο 28 ευρώ στη Βουλγαρία.  Η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν κακή βαθμολογία όσον αφορά τη διαφάνεια και συγκαταλέγονται στις πιο ακριβές χώρες για τις τραπεζικές υπηρεσίες.  Η Βουλγαρία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Πορτογαλία έχουν χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά τις τιμές των τρεχόντων λογαριασμών.
–       Οι καταναλωτές σε χώρες με αδιαφανείς δομές τιμών είναι πιθανόν να πληρώνουν περισσότερα για τραπεζικούς λογαριασμούς.
2. Πληροφορίες και συμβουλές
–       Οι καταναλωτές βρίσκουν ότι οι προσυμβατικές πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές• οι «ακατανόητες» και οι «ανεπαρκείς» πληροφορίες είναι σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
–       Το 79% των πολιτών της ΕΕ επιθυμεί σαφείς και συγκρίσιμες τυποποιημένες πληροφορίες όπως, π.χ., προβλέπεται στην νέα οδηγία σχετικά με την καταναλωτική πίστη.
–       Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία ότι οι καταναλωτές συχνά δεν λαμβάνουν κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα γερμανικά στοιχεία δείχνουν π.χ. ότι οι καταναλωτές σταματούν το 50-80% όλων των μακροπρόθεσμων επενδύσεων πρόωρα εξαιτίας ανεπαρκών συμβουλών, με αποτέλεσμα απώλεια 20-30 δισ. ευρώ κατ’εκτίμηση ετησίως.

–       Οι πωλητές των χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να μην έχουν επαρκή κατανόηση των προϊόντων για να συμβουλέψουν αποτελεσματικά τους καταναλωτές. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι μπορεί συχνά να αντιμετωπίζουν εγγενή  σύγκρουση συμφερόντων.
Τι θα συμβεί στη συνέχεια;
Τα στοιχεία θα τροφοδοτήσουν το συνεχιζόμενο έργο στον τομέα των λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που η Επιτροπή ανακοίνωσε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» του Μαρτίου του 2009. Η οδηγία της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαγορεύει ήδη τις πρακτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές και στρεβλώνουν την επιλογή, π.χ. την παράληψη των πληροφοριών που συνδέονται με τραπεζικούς λογαριασμούς ή την παροχή τόσο ακατάληπτων πληροφορίών ώστε ο μέσος καταναλωτής δεν μπορεί να υπολογίσει την επιβάρυνση. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επιβάλουν αυτούς τους νόμους στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Την 1η Νοεμβρίου 2009 θα εφαρμοστούν (εθελοντικές) κοινές αρχές του κλάδου για τη διευκόλυνση της μεταστροφής των τραπεζικών λογαριασμών. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή.
Η έκθεση: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠροεκλογική συγκέντρωση Κασσιώτου- Φαφαλιού
Επόμενο άρθροΚεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, 30/9