Αρχική Νέα Τοπικά Πρόταση Π. Καλογεράκη για Ίδρυση Γυμνασίου στα Καμπόχωρα

Πρόταση Π. Καλογεράκη για Ίδρυση Γυμνασίου στα Καμπόχωρα

12

                                  
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χίος ,   29 Οκτωβρίου 2009
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
           ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.:6456
           ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
                             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑIOY                                              
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΙΟΥ
                           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  
Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 13 – 82100  Χίος                                Προς
Τηλέφωνο: 22710 44230     1. Την Νομαρχιακή Επιτροπή
Fax:             22710 44228                        Παιδείας.
E-mail :       pkalo@sch.gr     2. Τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
         Δήμου Καμποχώρων


        Κοινοποίηση:
1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Σχολεία.
3. ΜΜΕ       Θέμα : Ίδρυση Γυμνασίου στα Καμπόχωρα
      
       1. Χωροταξικά δεδομένα:
       Στο νότιο μέρος του οικοδομικού ιστού της πόλεως της Χίου λειτουργεί ένα μόνο Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο του Κάμπου. Το Γυμνάσιο αυτό εξυπηρετεί όλο το μαθητικό δυναμικό που κατοικεί από την περιοχή του Χριστού Βαρβασίου ( βόρειο όριο) μέχρι και τα Θυμιανά (νότιο όριο). Καλύπτει προφανώς και την παραλιακή ζώνη (ανατολικό όριο) του Καρφά μέχρι τον Μέγα Λιμιώνα.
       Το Γυμνάσιο Κάμπου στεγάζει και τη λειτουργία τριών αθλημάτων των Τ. Α. Δ.  πράγμα το οποίο σημαίνει ένα επί πλέον μαθητικό τμήμα κατά τάξη των 26 μαθητών.
       Το πλησιέστερο χωροταξικά Γυμνάσιο προς το Γυμνάσιο του Κάμπου είναι το 2ο Γυμνάσιο Χίου το οποίο καλύπτει την περιοχή του Βαρβασίου , μέρος της περιοχής της Ευαγγελίστριας, καθώς επίσης  και τα δυτικά άκρα του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Χίου.
 2.   Αριθμητικά δεδομένα:
 Το Γυμνάσιο Κάμπου έχει κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια 290 μαθητές.
 Το 2ο Γυμνάσιο Χίου έχει κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια  230 μαθητές.
       Από το Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων αποφοιτούν κάθε χρόνο 10- 15 μαθητές.
       Από το Δημοτικό σχολείο Θυμιανών αποφοιτούν κάθε χρόνο 20-25 μαθητές.
       Εάν λειτουργήσει νέο Γυμνάσιο θα έχει κατά τάξη 30  – 35 μαθητές.
       Σημειώνεται ότι κανένα από τα Γυμνάσια (Γυμνάσιο Κάμπου και 2ο Γυμνάσιο Χίου) δεν λειτουργεί  με τις αναγκαίες διδακτικές συνθήκες ως προς την ύπαρξη χώρων. Αντιθέτως μάλιστα: α) Στο 2ο Γυμνάσιο στεγάζεται ένα μαθητικό τμήμα στο ημιυπόγειο. β) Δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης των αναγκαίων εργαστηρίων. γ) Αδυναμία της λειτουργίας τμημάτων ένταξης στο βαθμό που θα έπρεπε. δ) Στο συγκρότημα 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου έχουν τοποθετηθεί λυόμενες αίθουσες.
       3.    Οικόπεδο ανέγερσης σχολικής μονάδας:
 Ο κ. Δήμαρχος Καμποχώρων μας έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι  μπορεί να εξευρεθεί οικόπεδο για την ανέγερση του Γυμνασίου ο οποίος μάλιστα χώρος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ανεγειρόμενο σήμερα Δημοτικό Σχολείο. Επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο.
 4. Οικιστικά δεδομένα:
       Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή των Καμποχώρων έχει μια δυναμική ως προς την ανοικοδόμηση και είναι βέβαιο ότι σταδιακά το μαθητικό δυναμικό της περιοχής θα αυξηθεί. Εξάλλου, εφόσον το προτεινόμενο για ίδρυση Γυμνάσιο λειτουργήσει, θα διαφοροποιήσουμε την χωροταξική κατανομή των Γυμνασίων. Να σημειωθεί επίσης ότι και η περιοχή του Κάμπου αλλά και η περιοχές της πόλεως κατά μήκος του περιφερειακού της δρόμου, οι οποίες  ανήκουν χωροταξικά αντιστοίχως στα ήδη λειτουργούντα Γυμνάσια του Κάμπου και του 2ου Χίου, έχουν οικιστική ανάπτυξη.
      
       Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την έγκριση ιδρύσεως Γυμνασίου Καμποχώρων, και παρακαλώ να θέσετε το θέμα προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Παιδείας, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στις επόμενες αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες .
       Σημειώνεται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καμποχώρων μπορεί να προτείνει μετά από σχετική απόφασή του,  κάποιο άλλο όνομα για το προς ίδρυση Γυμνάσιο.
                                                                                         
                                                                                           Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης


                                                                                                 Παύλος Καλογεράκης

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑγωνιστική Πρωτοβουλία: προτάσεις για συζήτηση θεμάτων
Επόμενο άρθροΑθήνα- Παρουσίαση βιβλίου, Π. Μούστου: Ηθελα μόνο να σου χαρίσω το μέλλον